torstai 15. joulukuuta 2011

Galaxy Tab 10.1 -kokemuksia - Experiencing New Galaxy Tab 10.1


Sain käyttööni uuden Galaxy Tab 10.1 -laitteen. Laitteessa on siis Android -käyttöjärjestelmä. Tässä kerättynä ensikokemuksia.

Fyysisesti laitteen näyttö on suurempi kuin edellisessä (aiempi oli 7"), mistä on luonnollisesti hyötyä. Laite itsessään on ohut ja painoltaan samaa luokkaa edellisen kanssa. Pienempi laite oli näppärämpi pidellä käsissä ja kahdella kädellä kirjoittaminen onnistui helposti. Nyt se on hiukan haastavampaa silloin, kun laitetta pitää vaakasuunnassa, jolloin se on käsissä varsin leveä. Käsilaukkuun tablet vielä mahtuu. Ulkonäkö on linjakas ja tyylikäs.

Lähdin asentamaan laitetta kuntoon. Näillä sovelluksilla rakensin oman laite- ja oppimisympäristöni:
 • Wlan-asetukset kuntoon
 • Sähköpostit ja kalenterien sykkaus asetuksien kautta:
  • Gmail: Sekä työ- että yksityispostit
  • GroupWise (Microsoft Exchange Active Syncin kautta): Työpostit
 • Sosiaalinen media:
  • Facebook for Android: Työ- ja yksityiskäyttö, tiedonjako
  • Twitter: Työ- ja yksityiskäyttö, teidonjako
  • Foursquare: Sijainin ja paikkojen jakaminen
  • LinkedIn: Ammattiverkosto
 • Kokoukset, yhteydenpito:
  • Skype: Erityisesti muutaman hengen työkokoukset ja chattikeskustelut
  • AdobeConnect: Isommat työkokoukset
 • Dokumentointi:
  • Google docs: Kaikki työ- ja yksityiset dokumentit
  • ColorNote (keltaiset laput): Lyhyet muistiinpanot
  • Bambuser (Video streaming): Tilanteiden nopea taltiointi ja jakaminen
  • Blogger: Blogikirjoitukset (myös kuvien ja vidoiden lisääminen)
 • Muita sovelluksia:
  • SportsTracker: Reitit kartalle kuvineen
  • QR Droid: QR-koodien luku
  • Dropbox: Isojen tiedostojen siirto ja jakaminen
  • AndroMedia Video Editor: Omien videoiden teko (kuvat, videot, tekstit, äänet, taustamusiikki)
 • Valmiitakin käytän ahkerasti: Kamera, Videot, Galleria, GoogleMaps, YouTube, Internetselain, Latitude (oman sijainnin jakaminen), Muistio, Kalenteri
 • Testauksessa:
  • Maverick: Karttasovellus, johon voi ladata omia karttoja ja merkitä sijainteja.
 • Lisäksi kaikki oleelliset pelit on asenneltu (Angry Birdsista ja AirPenguinista alkaen)

Laitteen toimintalogiikka poikkeaa hiukan edellisestä, joten sen kanssa sinuiksi tulemiseen meni hetken aikaa. Lapsilta tämä näytti sujuvan varsin nopeasti.

Pitkällä kotinapin painalluksella saa edelleen näkymän aktiivisista sovelluksista. Uutta on se, että ne voi myös sulkea samasta näkymästä. Laitteesta löytyy myös liikkeentunnistukseen perustuvia toimintoja. Kallistelemalla voi pienentää tai suurentaa näyttöä sekä siirtää sovelluksia näkymästä toiseen.

Kuvan laatu on hyvä, Videokuvaustakin olen jo testannut ja hyvältä näyttää. Laite on selkeästi suunniteltu myös vaakasuorassa käytettäväksi (Samsung-teksti) pitkällä sivulla), joten se ohjaa hyvin käyttämään laitetta oikein päin juuri videokuvauksessa.I took into use a new Samsung Galaxy Tab 10.1 which has Android operating system. Here you can find my first impressions.

The device display is larger than in previous one I had in use (that was 7") and this is a clear advantage. The device itself is really thin and the wight is about the same with the old one. Smaller tablet was handier from the size point of view and writing with it by two hand in use was easier. With this new one writing with two hand is more challenging when the device is used horizontally. I'm still able to put it into my handbag anyway. The outlook of the device is stylish.

At first I installed into my device all needed apps to build my own learning environment:
 • WLAN settings were set
 • Email and Calendar sync was enabled via settings:
  • Gmail: Work and private related email
  • Groupwise (via Microsoft Exchange Active Sync): Work related email
 • Social media apps:
  • Facebook for Android: Both for work and private purposes; sharing information
  • Twitter: Both for work and private purposes; sharing information
  • Foursquare: Sharing location and places
  • LinkedIn: Professional network
 • Meeting, connections:
  • Skype: Work related meetings and chat
  • AdobeConnect: Work related meeting where larger group of participants
 • Documenting:
  • Google docs: All work related and private documents
  • ColorNote (Yellow stickers): Short notes
  • Bambuser (Video streaming): For documenting and sharing occasions and events online
  • Blogger: Writing blog texts; adding photos and videos
 • Other apps:
  • SportsTracker: Getting routes into maps with photos taken
  • QR Droid: QR code reader
  • Dropbox: For sharing and moving big files
  • AndroMedia Video Editor: For making own videos (photos, videos, texts, speecs, background music)
 • There were some apps already installed, which I use actively: Camera, Videos, Gallery, Googlemaps, YouTube, Internet browser, Latitude, Memo, Calendar
 • I'm testing this one:
  • Maverick: Off-road GPS navigator with offline maps support, compassa and track recording. 
 • I also installed some relevant games starting from AngryBirds and AirPenguin.

This new tablet has a bit different UI logics than the previous one. It took some time to familiarize with that. For kids it took only a really short time.

When you long-press Home-button, there is still opened a list of active applications. Great new functionality is that, you can also close the apps from that list. New feature is also the motion based functionality. By tilting and panning you're able to reduce and enlarge screen or move icons to another page.

I'm satisfied with the photo and video quality. The tablet has been clearly designed to be used especially horizontally (Samsung -logo on the long side). That guides the user to use the device right way when taking videos.

keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Online Educa 2011 -kuulumisiaOnline Educa Berlin -konferenssi 1.-2.12.2011

Online Educa Berlin on suurin eurooppalainen oppimisen ja opetuksen konferenssi, joka järjestettiin nyt 17. kertaa. Konferessin teemana oli tänä vuonna ‘Uudet oppimiskulttuurit’. 

Avauspuheenvuoroissa kuultiin yli kymmentä arvovaltaista puhujaa. Rinnakkaisia konferenssiesityksiä oli kaikkiaan yli 100 ja suomalaiset olivat konferenssin kolmanneksi suurin osanottajaryhmä. Suomen Future Learning Finlandin ja Avoimet Verkostot Oppimiseen eli AVO-hankkeen yhteinen standi kokosikin edustavan verkoston toimijoita, jotka tekevät työtä uudenlaisen oppimisen ja koulutuksen edistämiseksi oppilaitoksissa.Avauspuheenvuorot erityisesti ensimmäisenä päivänä olivat antoisia taitavien puhujien ansiosta. Puheissa nousi vahvasti esiin maailman ja sen kautta myös koulutusmaailman nopea muuttuminen ja muutokseen vastaaminen. Uudet teknologiat ja mobiilius monipuolistavat oppimista ja tuovat uusia tapoja toteuttaa opetusta, yhteydenpitoa ja ohjausta. Välineiden kautta on avautunut uusien mahdollisuuksien maailma.

Pääpuheenvuoroissa korostettiin myös jakamisen ja yhteistyön merkitystä, yrittäjämäisyyttä, luovuutta ja medialukutaitojen merkitystä osana oppimista. Toivottiin tarpeista ja tulevaisuudesta lähtevää näkökulmaa oppimiseen ja opetusteknologioiden hyödyntämiseen. Kenties suunnitelmien laatimisen aika on ohi ja toteuttamisen aika on alkanut?

Uudet sukupolvet ovat syntyneet ja kasvaneet digitaalisessa maailmassa ja heille tulisi pystyä tarjoamaan sen mukaisia oppimisen menetelmiä ja välineitä. Uusia sukupolvia valmennetaan työtehtäviin, joita ei vielä ole olemassa. Oppijat ovat asiakkaitamme.


Teknologia ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkeen, vaan väline mielekkäisiin, tarvelähtöisiin toteutuksiin. Yhdessä tekemisen tärkeys, mentorointi, pedagoginen osaaminen ja suorien kontaktien tarve eivät ole kadonneet minnekään. Ihminen on toiminnan keskiössä ja teknologia on vain apuväline.Täältä löydät tarkempia muistiinpanoja avauspuheenvuoroista. Konferenssissa mobiilius ja sosiaalinen media mainittiin useasti eri puheissa mutta sen hyödyntäminen oppimisessa ei näkynyt juurikaan esityksissä. Käytännön esimerkit olivat vähissä ja tulivat lähinnä Suomesta (Vocational Education Goes Mobile,  AVO-hankkeen esitykset). Joitakin mobiilikysely- sekä -peliesimerkkejä nähtiin myös. Virtuaalimaalimojen käytöstä opetuksessa löytyi myös joitakin esimerkkejä (mm. Cristina Stefanelli/Avatar course).


Näytteilleasettajien osalta Online Educa Berlin oli varsin kaupallinen. Paikalla oli useita yrityksiä, joiden tarjontaan kuului oppimisalustoja mobiililiityntöineen ja -sovelluksineen. Näistä mainittakoon tuttu Moodle, Pearson, Blacboard mobile sekä Trivantisin Lectora/CourseMill. Pääpuhujiin verrattuna näytteilleasettajat tuntuivatkin keskittyvän valitettavan opettajajohtoisiin menetelmiin. Laukkuun kertyneestä esitetukusta ja muutamasta standikeskustelusta jäivät käteen mm. sähköinen plagioinnin estopalvelu yliopisto-opettajille, mobiililaitteen käyttö äänestysvälineenä ja lukuisat valmiit online -sisältöpalvelut opettajille. Tuntui siltä, että mobiilioppiminen on yhtä kuin sisältö, jota voit lukea missä vain ja milloin vain. Tuottamisen ja jakamisen näkökulma loisti poissaolollaan.Osallistujilla sen sijaan oli kyllä runsaasti mukanaan mobiililaitteita, sekä tablet-tietokoneita (täppäreitä) että älypuhelimia. Varsinkin tilanteiden ja esitysten kuvaamiseen niitä käytettiin paljon. Meillä oli myös Facebook, Twitter ja Foursquare käytössä (tosin WLAN-verkon huono kattavuus/kapasitetti rajoitti niiden käyttöä). Tapahtumasta oli mahdollisuus twiitata; Twitterissä #oeb11. Konferenssissa oli mahdollisuus käyttää myös QR-koodeja palautteenannossa; QR-koodin lukemalla pääsi suoraan tietyn esityksen palautelomakkeeseen. Olisi kuitenkin tarvittu mobiilineuvojaa laitteen kanssa näyttämään, miten lomakkeen täyttö onnistuu! Nyt mobiilipalautteenanto tuntui jäävän vähäiseksi osaamattomuuden takia.


Käytännön kokeilujen ja pilottien todettiin olevan hyviä keinoja kehittämistyössä ja sitähän mekin Mobiilistissa teemme (www.mobiilisti.com). Paljon on tehtävää myös kansainvälisellä tasolla. OEB Around the World Event -iltatapahtumassa ja sessioiden tiimellyksessä saadut uudet kontaktit vievät tätäkin asiaa eteenpäin. 
Suomalaisten konferenssitunnelmia Facebookissa: Suomalaiset Online Educa Berlin 2011 -konferenssissa


Berliini oli myös jo kovin jouluinen joulutoreineen, koristeltuine kuusineen ja kappakeskuksien jouluisine rakennelmineen.mobiiliasiantuntija Johanna Salmia, HAMK
mobiilineuvoja Pauliina Venho, Omnia

torstai 1. joulukuuta 2011

Mobiilisti alkoi mallintaa mobiiliutta ammatillisissa näytöissä

Miten mobiiliteknologiaa voidaan hyödyntää ammatillisissa näytöissä? Yksi Mobiilisti-hankkeen osatehtävistä on luoda hyviä käytänteitä ja malleja tutkinnon suorittajille.
Mobiilistissa pohditaan näitä kysymyksiä Mobiilinäyttöworkshopeissa, joista ensimmäinen pidettiin 29.11.2011 Edupolin Vantaan toimipisteessä. Pääsimme hyvään alkuun määrittelyissä ja työ jatkuu, seuraavan kerran kokoonnumme livenä taas Vantaalla näissä merkeissä 12.3.2012.Kun mallinnustyö aloitettiin, projektitoimijat pitivät olennaisina kysymyksinä pedagogisia lähtökohtia ja tarkoituksenmukaisuutta. Lähtökohtana se, että nykyisiä menettelytapoja katsotaan mobiiliuden näkökulmasta ja mobiiliutta sovelletaan niihin tarkoituksenmukaisesti. Siinä huomioidaan myös erilaisten oppijoiden (esim. erityisen tuen tarve, maahanmuuttajat) näkökulma.

Ensimmäisessä näyttötyöpajassa seuraavia kehittämisen näkökulmia ja mahdollisuuksia tuli esille:

 • Osaaminen tulisi voida tuoda esille prosessina, jossa arvioidaan nimenomaan prosessia ja kehitystä eikä niinkään lopputuloksia

 • Koko prosessia tukevana tekijänä voi toimia tutkinnon suorittajan sähköinen portfolio ja oppijoiden yhteisöllinen verkkoalusta, josta löytyvät tarvittavat dokumentit ja prosessin kulun kuvaukset

 • Yhteiskirjoittamismalli (vrt. Google Docs, Etherpad, wikit etc) on todettu toimivaksi monissa oppimisprojekteissa

 • Sähköinen henkilökohtaistamista koskeva suunnitelma ja näyttösuunnitelma sen osana helpottaisi tutkinnon suorittajan ammattitaidon verifioinnin prosessia

 • Informaalisen oppimisen osuus on tärkeää

 • Mallioppiminen ja asiantuntijuuden jakaminen

 • Monimediaisuus (visuaalinen, auditiivinen, sosiaalinen aspekti) huomioitava

 • Itsetarkoitus ei ole että koko tutkinnon suorittamisen prosessi tehdään mobiilisti, vain ne osat jotka on järkevää ja tarkoituksenmukaista toteuttaa

 • Tutkinnon suorittamiseen tarvittaisiin selkokieliset ja yksinkertaistetut ohjeet ja prosessikuvaukset, sillä on todettu että jopa akateemisilla tutkinnon suorittajilla (esim. Johtamisen erikoisammattitutkinnossa) on vaikeuksia ymmärtää tutkinnon suorittamisen kokonaisuuttaJos kiinnostuit ja haluat tulla mukaan kehittämään mobiilia mallia ammatillisiin näyttötutkintoihin, liity joukkoon! Voit olla joko opetusalan ammattilainen tai yrityselämän edustaja. Seuraa Mobiilisti-hankkeen blogia http://mobiilisti.blogspot.com ja www-sivuja http://www.mobiilisti.com.

lauantai 19. marraskuuta 2011

Motivoivat mobiilit

Mikä meitä motivoi. Mikä on motivaation merkitys oppimisessa ja opetuksessa? Miten mobiililaitteilla voisi lisätä motivaatiota?

Tässä hiukan omaa pohdintaa, jonka tein Ammatillisiin opettajaopintoihin liittyen. Parissa kohtaa pilkahtelevat myös mobiililaitteet ja uudet toimintatavat.Ensilumi 2011
Terkuin Johanna

torstai 17. marraskuuta 2011

Tilitystä, lataamista ja iOS5

Tämän Syksyn alussa 24 Omnian asiakaspalvelun ja myynnin innomerkonomia saivat käyttöönsä iPod Touch –mobiililaitteet. Samalla he aloittivat viikoittaisen työssäoppimisen InnoOmnian eri tiimeissä, kuten aulapalvelujeepissä, Hyvinvointikeitaassa, OmniaShopissa, markkinoinnissa, hankepalveluissa ja oppimisratkaisuissa. iPodien lisäksi heillä on satunnaisesti lainassa iPadeja, joita käytetään muutenkin Mobiilisti-hankkeen Omnian osatoteutuksessa. Tavoitteena on, että oppilaat ja opettajat voisivat hyödyntää mobiilioppimisen mahdollisuuksia monipuolisesti. Ensimmäiset askelet mobiiliuden tiellä koskivat tilejä.

Ote mobiilineuvojan päiväkirjasta syyskuulta 2011: 

”Olemme pikkuhiljaa luoneet 24 iTunes-tiliä oppilaitokselta saamillemme sähköposteille ja ladanneet niihin 24 kpl 15 euron iTunes –lahjakorttia (1/laite) maksullisia sovelluksia varten. ”Pikkuhiljaa” sen vuoksi, että yhdellä tietokoneella voi luoda vain noin 3 tiliä kerrallaan, minkä jälkeen iTunes ei anna luoda niitä lisää. Tämä siitä huolimatta, että olemme nimenneet tilit yksilöllisesti. Kummallista, eikö totta? Onneksi tilanne raukesi kun Omniasta löytyikin Mac-luokka, jossa tilintekijä saattoi vaihtaa koneelta toiselle kolmen tilin välein. Mielenkiinnolla odotamme, mitä eteen tupsahtaa seuraavaksi.”  

Sama tili kaikkiin laitteisiin vs. joka laitteeseen oma tili

Periaatteessa iTunes-tilin pitäisi aina olla luotu todelliselle henkilölle, mikä asettaa haasteita tilanteessa jossa laitteita käytetään osana koulutusta ja käyttäjät vaihtuvat esim. viikoittain. Opiskelijan oma iTunes-tili oppilaitoksen omistaman oppimisvälineen ainoana tilinä taas hankaloittaa laitteen hallinnointia etenkin maksullisten sovellusten, ohjelmistopäivitysten ja laitteiden yhdenmukaisuuden (kaikissa sama sovellusprofiili) näkökulmasta. Jos halutaan seurata, mitä sovelluksia laitteelle on ostettu, täytyy opiskelijan itse muistaa välittää kuitit ostoksista hallinnoijalle. Toisaalta jos välillä halutaan tarkistaa mitä laitteelle kuuluu, voi sekin olla opiskelijan näkökulmasta epämiellyttävää jos tili ja sisällöt ovat kovin henkilökohtaisia. Tässäkin kai kultainen keskitie on järkevää; teroitamme opiskelijoille, että laite on ensisijaisesti oppimiskäyttöön tarkoitettu. 

iTunes ei tue vielä Euroopassa mobiililaitteiden joukkokäyttöönottoa. Jotta iPodTouch’iin voi ladata oppimisessa käytettäviä sovelluksia, on ensin luotava iTunes-tili. Tavallisesti tili on henkilökohtainen, kuten laitekin, ja saman tilin voi synkronoida kaikkiin omiin Applen mobiililaitteisiin. Asia on kuitenkin mutkikkaampi, kun kyseessä on oppilaitoksessa käytettävät laitteet ja sovellukset, joita on kymmeniä tai enemmän. 

Applen Euroopan iTunesista ei toistaiseksi pysty ostamaan sovelluksia ”tukkuostoina”,Volume purchaseprogramme for education,  oppilaitoksen tarpeisiin. Lukuisten sähköpostikyselyidemme jälkeen Applen iTunes support kehotti joko tekemään laitekohtaiset tilit tai käyttämään yhtä tiliä, jonka kautta voidaan kertaalleen ostettua sovellusta käyttää useassa laitteessa. Tätä ennen olimme tietenkin selvittäneet, että Euroopassa ei ole purchaseprogrammia ja että Suomi on Euroopassa. :)


Käytännöt tuntuvat vielä epäselviltä. Toisaalta, kun on kyse koulutustarkoituksesta, niin mallien joustavuuskin on etu. InnoOmnian Mobiilisti ESR-hankkeen osatoteutuksessa teimme päätöksen, että haluamme saada kuitit kaikista sovellusostoista, joita teemme yksittäisten oppilaiden laitteisiin. Toisaalta laitteissa, jotka ovat yhteiskäytössä ja lainassa eri koulutusryhmillä (16 kpl iPadeja, jotka hankittu leasingin kautta) on vain kaksi iTunes-tiliä, joiden kautta sovelluksia ladataan. Molempi parempi!


Luottokortin numeroita vai Redeemiä

Nykyään on kätevästi mahdollista luoda iTunesissa tili, jonka takana ei ole luottokorttitietoja. Niiden sijaan tilille voi suoraan määritellä iTunes lahjakortista löytyvän koodin, jolta ostokset menevät (redeem). Annamme opiskelijoille oppilaitoksen iTunes-tilin tunnukset. Kun haluamme ladata innomerkonomien laitteisiin oppimisessa käytettäviä maksullisia sovelluksia, pyydämme oppilaita käyttämään oppilaitoksen tiliä (24 tiliä ja 24 laitetta). Jokaiselle tilille on ladattu 15 euron lahjakortti ja kuitit ostoksista tulevat suoraan hallinnoijan sähköpostiin. Sovellusten hinta on useimmiten 0,79-3,5 euroa. Näin voimme seurata, mitä laitteille on ladattu ja raportoida ostokset ESR-hankkeelle. Opiskelijoilla on myös lupa ladata sovelluksia omalla iTunes-tilillään, kunhan ne eivät vaikeuta laitteen käyttöä oppimistilanteissa. Myös osa opettajista on halunnut ladata laitteeseen vain iTunes-lahjakortin omien tilitietojen sijaan.

Kuuluisan iOS5:n päivityksen saapumisen jälkeen voi todeta, että mobiililaitteiden käyttöönotto vaatii hyvää koordinointia tilien, päivitysten ja sovellusten lataamisten osalta, etenkin, jos laitteita on enemmän kuin viisi tai kymmenen. ONNEKSI nämä asiat kuitenkin teknisesti sujuvat varsin näppärästi, jolloin näpertämisen ja pähkäilyn ilo säilyy mukana matkassa. Mobileshankkeessa kokeiltavat latauslaukut kiinnostavat kovasti. Kenties niitä seuraavaksi kokeilemaan! 

Ote mobiilineuvojan päiväkirjasta marraskuussa 2011:

"Miten hykerryttävää onkaan se, että päivitykset ja tilitaaperrus on (ainakin hetkeksi) stabiilissa tilassa (kopkopkop). iOS5 toimii hyvin ja olemme päässeet tositoimiin, oppimaan mobiilisti!"


(Tekstin kuvat käsitelty mobiilisti Photogene sovelluksella iPhonella ja iPadilla)

keskiviikko 16. marraskuuta 2011

Pois varjosta, opi pilvessä


Tänään kuulimme Teemu Arinaa tietoiskussa aiheella Pilvioppiminen. Päällimmäisenä jäi mieleen, että monet meistä elävät jo siellä pilvessä tai ainakin pilven reunalla hiukan vaatimattomasti. Maailma on muuttumassa; tulevaisuudessa tehdään yhä enemmän pätkätöitä tai työtä tehdään enemmän itselle. Ihmiset etsivät mielenkiintoista tekemistä ja tässä verkostot ovat avainasemassa.

Päivän sanoja olivat myös avoimuus ja läpinäkyvyys: toimitaan ilman seiniä, tuotoksia jakaen.  Miksei opetuskin voisi olla kaikilla tasoilla avoimesti tapahtuvaa siten, että kuka tahansa, mistä tahansa voisi osallistua? Toinen tärkeä asia on vastavuoroisuus. Kun annat jotakin, saat myös jotakin ja sinut muistetaan varmasti. Myös verkossa ja verkostoissa pelataan näillä elämän tärkeillä perusarvoilla.

Tietoiskun aikana käytiin vilkasta keskustelua ainakin opettajan roolista tulevaisuudessa; siitä, millainen on tulevaisuuden opettaja. Opettaja  on muuttumassa oppimisen valmentajaksi. Kuitenkin vielä vanhat käytännöt ja perinteet ovat melko syvällä ja monet oppimistilanteet ovat perinteisen luennon mallisia. Jos luennon aikana voitaisiinkin olla yhteydessä ulkopuolella oleviin tahoihin, tämä toisi varmasti lisäarvoa  ja -potkua oppimiseen. Ja tällaisenhan mahdollistavat juuri erilaiset pilvipalvelut. Niiden kautta voi jakaa tietoa erilaisiin sosiaalisen median palveluihin, voi kysyä kommentteja ulkopuolisilta asiantuntijoilta jne.Ja näitä palveluita voi käyttää vaikkapa mobiililaitteilla.

Yhteenvetona voisi sanoa, että ei kannata jäädä sisälle katsomaan varjoja seinillä, vaan tulla mukaan aitoihin ympäristöihin itse tuottamaan, tekemään, jakamaan ja kokemaan.

Teemun esitys on katsottavissa kokonaisuudessaan täällä: http://amk.adobeconnect.com/p74bed4itef/

T. Jaana ja Johanna

P.S. Tämäkin blogiteksti tuotettiin yhteistyössä pilvessä, Google Docsin avulla.

tiistai 15. marraskuuta 2011

Puhelin ei ole puhelin vaan taikasauva

Teemu Arina (Dicole Oy) kertoo huomisessa verkkoistunnossa älypuhelimista ja pilvioppimisesta. Nykyisillä sovelluspuhelimilla pääsee helposti kiinni internetin palveluihin, sisältöihin ja verkostoihin. Tietokoneiden kapasiteetti ja ihmisten osaaminen on saatavilla koska tahansa: puhelin ei enää ole vain puhelin vaan laajimmillaan tajunnan jatke.

Osallistu keskiviikkona 16.11. klo 13 tietoiskuun verkossa. Esitykset pidetään Adobe Connectin verkkokokoushuoneessa osoitteessa http://amk.adobeconnect.com/mobiilisti. Osallistumiseen tarvitset vain nettiyhteyden ja sankaluurit.

Pikaohje Adobe Connectiin:
Kirjoita osoite http://amk.adobeconnect.com/mobiilisti nettiselaimen osoiteriville ja paina Enter. Valitse bongo "Enter as a Guest" ja kirjoita nimesi laatikkoon, paina Enter Room. (Jos ohjelma haluaa ladata add-in -koodin, hyväksy lataus.) Näytölle avautuu Adobe Connectin kokoushuone, esittelijä neuvoo mikin käytössä. Kokoushuone avataan klo 12.45 mikrofonien testausta varten, tule ajoissa paikalle.

Teemu Arinasta tarinaa myös Suomen kuvalehdessä.

Teksti: Lotta Linko

torstai 10. marraskuuta 2011

Tietoiskuja mobiilimaailmasta

Keskiviikkona 9.11. pidettiin ensimmäinen tietoisku, jossa Marko Rantanen (Hamk) kertoi Samsung Androidin peruskäytöstä. Esitys oli verkossa - Adobe Connectissa - ja paikalle tuli parisenkymmentä kuulijaa. Tietoisku tallennettiin, joten jos tämä sessio jäi väliin, voit kuunnella sen jälkikäteen uudelleen.Seuraava tietoisku on keskiviikkona 16.11. klo 13, jossa Teemu Arina kertoo pilvioppimisesta. Teemu vinkkaa esityksensä sisällöstä videopätkässä, jonka näet YouTubessa.


Mielenkiintoinen esitys on siis luvassa! Tervetuloa kuulolle!Lisätiedot tietoiskun osoitteesta sekä tallennetut esitykset löydät Mobiilistin sivuilta.

tiistai 1. marraskuuta 2011

Hevostallin päivärutiinit

Hämeen-ammatti-instituutissa Mustialassa maatalouden perustutkintoa opiskelevat opiskelijat osoittavat osaamistaan erilaisilla ammattiosaamisen näytöillä. Mobiilisti-hankkeelle pilotoitavaksi näytöksi valittiin hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen tutkinnonosaan kuuluva näyttö.

Näyttö tehdään TOP-paikassa ja se soveltuu hyvin pilotiksi, koska se kuvaa hyvin olosuhteita, joissa luonnonvara-alan näyttöjä annetaan. Ollaan säiden armoilla ja työskennellään sekä eläinten että koneiden kanssa. Näytön mobiili-dokumentoinnin pitää sujua huomaamattomasti eikä se saa häiritä eläimiä eikä näytön suorittajaa eikä yrityksen muuta toimintaa.

Ensimmäisessä pilotissa ei testattu erilaisia sovelluksia vaan keskityttiin dokumentointiin erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä. Videointia tehtiin Nokian C6-älypuhelimella.


Työpaikkaohjaajan kanssa keskustellessa tuli esille monia mielenkiintoisia asioita, joissa mobiililaitteita voitaisiin hyödyntää näytön yhteydessä. Puhuimme näyttöön valmistautumisesta, ohjeista, työpaikkaohjaajan perehdyttämisestä ja QR-koodien käyttämisestä.

Riitta ja Menna

tiistai 25. lokakuuta 2011

Mobiilibloggausta

Asensin Samsung Galaxy Tabiin Bloggerin mobiiliversion. Tämä taitaa olla Mobiilisti-blogin ensimmäinen varsinainen mobiilikirjoitus.
Olen tehnyt maisemasuunnittelun opiskelijoille tulossa olevaan koulutukseen liittyen ohjeita sekä testaillut erilaisia mobiilisovelluksia. Bloggauksen lisäksi kokeillaan ainakin inventointialueen kartoittamisessa Sports Trackeria alueiden määrittämisen tukena sekä mobiilikuvaamista ja varmaankin myös mobiilivideointia. Samalla pääsen harjoittelemaan opettajan taitojani. Mobiiliasiat ovat hallussa, mutta ammatillisissa opettajaopinnoissa olen vasta alkutaipaleella. Tällaiset tilaisuudet ovat kuitenkin arvokkaita kokemuksen kartuttamisen kannalta.
Itsekin maisemasuunnittelua opiskelleena otan innolla käyttöön uusia työkaluja, jotka helpottavat opiskelijoiden harjoitustöiden ja toivottavasti jatkossa myös oikeiden töiden tekoa. Toivon opiskelijoille onnistumisen kokemuksia, kun he kohta saavat Tabit kahdeksi viikoksi ryhmien käyttöön.


tiistai 11. lokakuuta 2011

“Oppiminen on aina muutosta”


Lokakuisena maanantaina lähes kaksikymmentä henkeä oli kokoontunut syventymään mobiilioppimisen pedagogisiin lähtökohtiin. Aiheeseen meidät johdatteli mobiilioppimisen asiantuntija Pasi Silander.

Mobiilioppimisessa oppija on mobiili ja se haastaa ohjaajat/opettajat uudenlaiseen tilanteeseen.
Mobiililaitteet mahdollistavat oppimisen ja ohjauksen autenttisissa tilanteissa. Tämä tuo uutta lisäarvoa oppijalähtöiseen ohjaukseen (on demand). Mobiilioppimisen käyttökohteet ovat hyvin laajat, totesi Pasi Silander.

 

Oppimisen syklillä prosessimaisuuteen.
Oppimisen syklin kertaaminen palautti osallistujat pohtimaan oppimisen syvintä olemusta, prossessimaisuutta. Motivaation merkitystä oppimisen syklissä pohdittiin ja lopputulemana oli, että motivaatiota tarvitaan joka vaiheessa. Mutta myös ohjaajana sitä voi synnyttää. Syväsuuntautuneeseen oppimiseen tarvitaan uudenlaisten tietorakenteiden syntymistä, käsitteiden välisten yhteyksien muuttumista ja soveltamista.

Lopuksi harjoittelimme mobiilioppimis- ja ohjausprosessin mallintamista. Mobiilia oppimista voidaan hyödyntää laajasti ja monessa oppimisen vaiheissa ja poluilla. Otetaan siis yhteisesti opettajan teleskooppikäsi käyttöön ja luodaan innostavia oppimisen mobiileja polkuja (SR).

Yhteissuunnittelua Visamäen kampuksella


keskiviikko 28. syyskuuta 2011

mWorkshoppausta


Tiistaina kokoontui parisenkymmentä HAMKilaista workshoppiin käynnistämään Mobiilisti-hankkeen toimenpiteitä. Silanderin Pasi johdatti mPedagogiikkaan: "on-demand", "ad hoc-ohjaus", "scaffolding", "just-in-time" jne. puhutti ja mietitytti, mutta pidetään mielessä, että opimme vain ajattelemalla :)

Alustusten ja esimerkkien jälkeen mTiimiydyimme eli ryhdyimme raakaan mTyöhön ;) mNäytöt, mToimisto, mTuottaminen ja muut mRyhmät listasivat kynät sauhuten (lue näppäimet hehkuen) ideoita kehitettävistä asioista. Kertyihän niitä ja jatkotyöstöä on luvassa!

Päivän päätteeksi kuulimme opastusta Android-käyttiksen ja -ohjelmistojen käyttöön - "täbbäilemisiin" :)

maanantai 26. syyskuuta 2011

Opiskelijat ja opettajat kartalle: auttaako Mobiilisaarnaaja?

Ensimmäiset mobiililaitekokeilut opiskeluun liittyen HAMKin Lepaan yksikössä on nyt tehty. Syyskuun 5.-9. päivä kahden eri opintojakson opiskelijat saivat laite- ja sovelluskoulutukset ja testasivat käytännössä mobiililaitteiden käyttöä maastotilanteissa.

Evon metsäopiskelijoiden nuorisoryhmä
Ensimmäinen ryhmä oli ideaalisen pieni. Seitsemän metsäalan nuoriso-opiskelijaa saapui HAMKin Evon yksiköstä Lepaalle. Heillä oli tavoitteena tutustua Lepaan puistoihin ja siellä oleviin kasveihin sekä tehdä oppimistehtäviä niihin liittyen. Avainasemassa oli paikkatieto, joka on erittäin tärkeässä osassa metsäalalla. Opiskelijoita varten oli luotu Google Mapsiin oma reittikartta ja sitä käytettiin suunnistamisen apuna.

Opiskelijoilla oli käytössä viisi Samsung Galaxy Tab -laitetta ja he saivat tunnin mittaisen käyttökoulutuksen laitteen peruskäytöstä, Google Mapsin käytöstä sekä siihen liittyen sijaintitiedon käyttämisestä. Koulutukseen liittyi käytännön harjoitus oppilaitoksen ympäristössä. Harjoituksessa kokeiltiin kartan käyttöä suunnistamisessa, sijaintiedon tarkkuutta sekä myös puiston kasveihin liitettyjen QR-koodien lukemista. QR-koodin takaa löytyi lisätietoa, jonka avulla opiskelijat pystyivät tekemään oppimistehtäviään.

Koska ryhmä oli pieni, kaikilla oli mahdollisuus päästä heti tutustumaan laitteisiin ja sovelluksiin ja kokeilla niiden käyttöä käytännössä. Tämä edesauttoi uusien asioiden nopeaa omaksumista.

Lepaan maisemasuunnittelun ja puutarhatalouden aikuisopiskelijat
Toinen ryhmä muodostui maisemasuunnitelun ja puutarhatalouden aikuisopiskelijoista, joita olikin sitten huomattavasti suurempi määrä; 24 henkilöä. Aikuisopiskelijoilla on hyvin vähän lähiopetusta ja mobiililaitteiden käyttökoulutus sijoittui opintojakson osalta heidän ensimmäiselle tapaamiskerralleen, mikä ei välttämättä ollut paras mahdollinen hetki uuden tiedon omaksumisen kannalta. Koulutusluokka oli tietokoneluokka, mikä myöskin vei hieman keskittymiskykyä. Lisäksi laitteita oli käytössä samat viisi tabletlaitetta, jolloin suurin osa joutui seuraaman niiden käyttöä ja kokeilua sivusta.

Laite- ja sovelluskoulutukseen käytiin käsiksi hyvin lyhyen kurssin aloitusosuuden jälkeen. Avoimeksi jäi monia opiskelijoita askarruttavia yleisiä asioita. Lisäksi monellakaan opiskelijalla ei ollut juurikaan kokemusta teknisistä laitteista ja niiden käytöstä, mikä olisi pitänyt huomioida etukäteen koulutusta suunniteltaessa. Myös mobiiliosuuden idea olisi pitänyt esittää havainnollisemmin. Nyt se käytiin läpi lähinnä suullisesti ja visuaalinen malli tehtiin jälkikäteen.

Käytännön kokeilut maastossa kuitenkin auttoivat osaa pääsemään sujuvasti tekemiseen kiinni. Tavoitteena oli kokeilla kasvineuvontapalvelua, jossa osa opiskelijoista muodosti ulkoryhmiä, jotka kuvasivat kasveja puistossa lähettäen kuvia ja videoita verkkopalöveluun ja osa opiskelijaryhmistä toimi tietokoneluokassa selvittäen, mistä kasvista on kyse. Ryhmien väliseen yhteydenpitoon oli tarkoitus käytää chattipalvelua.

Ulkoryhmät onnistuivat kasvien kuvaamisessa hyvin. He käyttivät sekä stillkuvia että videoita; myös reaaliaikaista videointipalvelua (Qik), joka lähtee lähettämään videota suoraan verkkopalveluun välittömästi videoinnin käynnistyttyä. Ongelmaksi muodostui Lepaan WLAN-verkko. Laitteet yrittivät lähettää dataa sen kautta ja jostain syystä tämä ei toiminut. Ongelma havaittiin jonkun ajan kuluttua, kun luokkaryhmät kyllästyivät odottamaan selvitettävää materiaalia. WLANin käytöstä poistamisen jälkeen videot ja kuvat lähtivät siirtymään verkkopalveluun ja myös luokkaryhmä pääsi toimeen.

Haasteet
Ensimmäiset harjoitukset toivat esiin hyvin uusien menetelmien käytön haasteet. Etukäteissuunnittelu on todella tärkeää. Pitää olla tarkalleen mietittynä, miten opetus rakennetaan (mieluiten myös visuaalisesti) ja miten mobiilius tuodaan sen osaksi ilman, että se tuntuu rasitteelta.

Turha kiire pitää pyrkiä poistamaan opetustilanteista. Opiskelijoille pitää jakaa aluksi opintojakson perustieto antaen heidän myös sulatella se rauhassa ja esittää tarkentavat kysymykset. Vasta sen jälkeen lähdetään etenemään aihealueen teoriaan ja käytäntöön. Haasteena ovat luonnollisesti aikuisopiskelijat, joilla on muutenkin vähän lähiopetusta. Etäopetuksen käyttöä mobiiliopetukseen liittyen kannattaa myös suunnitella; tosin tämänhetkinen opiskelijoiden laitekanta vähentää näitä mahdollisuuksia.

On tärkeää kartoittaa osallistujien esitiedon taso. Mitkä ovat opiskelijoiden ja myös opettajien pohjatiedot aiheesta? Miten erilaisia osaajia on mukana? Millä termeillä puhutaan? Millaisia mobiililaitteita mukana olijat ovat käyttäneet?

Tekniset haasteet on myös pystyttävä poistamaan. Lainalaitekanta tulee olla riittävä. Isommat opiskelijaryhmät voidaan ottaa mukaan vasta silloin, kun laitteita on vähintään yksi/pari. Verkon toimivuus kannattaa varmistaa etukäteen. Yllätyksiin kannattaa varautua. Pitää olla olemassa plan B.

Lisäksi on tärkeää, että opettaja pysyy oppilaiden mukana ja pystyy itse ohjaamaan opiskelijoita. Tämän vuoksi on syytä lähteä kouluttamaan aluksi myös opettajia ja muuta henkilökuntaa mobiiliuteen. Aktiivin tapaamisessa kehitimme uudeksi rooliksi Mobiilisaarnaajan (vrt. mobiilineuvoja / mobiiliasiantuntija / lähetyssaarnaaja). Mobiilisaarnaaja voi kiertää toimipisteestä toiseen levittäen 'mobiilia ilosanomaa', kouluttaen eri tahoja laitteiden ja sovellusten käytössä ja kertoen mobiililaitteiden hyödyistä. Olisiko tässä se juju, jolla saadaan kaikki samalle lähtöviivalle?

maanantai 19. syyskuuta 2011

Askeleita kohti mobiilioppimista

InnoOmniaan saapuu syyskuussa 24 asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkonomiopiskelijaa – innomerkonomia – laajennettuun työssäoppimiseen. He saavat käyttöönsä iPod Touch–mobiililaitteet ja heillä on lisäksi mahdollisuus käyttää iPad-tablettitietokoneita kun oppimistehtävät tai tilanne niin vaativat.

Tavoitteena on tehdä työssäoppimiseen liittyvät prosessit näkyväksi koko yhteisölle ja antaa opiskelijalle mahdollisuus oppia ja kertoa oppimastaan mobiilisti tekstin, kuvan, videon ja äänen avulla. Päähenkilöinä ovat opiskelijat, työssäoppimisen ohjaajat sekä tietenkin vastuukouluttajat. Näyttämönä on koko työyhteisö ja käsikirjoituksena merkonomien opetussuunnitelma sekä työssäoppimispaikan työnkuvat.  Opiskelijat ovat ikähaarukkaa 15–18 vuotta.

Mobiilineuvojan tehtävänä on luovia mobiilioppimisen aalloilla ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa; täsmentää tavoitteita, luoda pedagogisia keinoja ja välineitä ja auttaa toteutuksessa. Mutta mitä olemmekaan tehneet ennen kuin mobiilioppiminen pyörähtää käyntiin?

To-do-listoja ruksimassa

Mervi Jansson kirjoitti vuoden alussa blogissaan listan, jonka pallukat olemme melko lailla ruksineet tehdyiksi. Olemme luoneet mobiililaitteen käyttösopimuksen, informoineet tekijänoikeuksista, avoimista verkkoympäristöistä ja hyvästä käytöksestä niihin liittyen, tehneet lomakkeen jolla pyydämme kuvauslupaa ja luoneet iTunes -tilejä. Mutta eläpä hättäile: kirjoitan näistä askeleista kuvauksia tänne blogiin pitkin matkaa.

Seuraava iso vaihe on tehdä pala palalta näkyväksi merkonomien työssäoppimis- ja verkko-oppimisympäristö ja sen vuoropuhelu mobiilisovellusten kanssa – toisin sanoen mobiilioppimisympäristö. Ja onhan Omnian osahankkeella muitakin kohderyhmiä; atto-aineiden ja näyttötutkinnon mobiiliulottuvuutta sekä mobiilia viherrakennusalaa suunnittelemme pitkin syksyä eteenpäin.


Onko jotain, minkä voisi tehdä paremmin tai nopeammin? - No toki!

Se, mille ei koskaan tunnu olevan aikaa, on perusohjeiden luominen. Näihin kuuluvat esimerkiksi sähköposti- ja kalenteriasetukset, selaimen käyttö, videointi ja videon vieminen vaikka YouTubeen jne. Toisaalta, voimmehan tehdä ohjeita yhdessä opiskelijoiden kanssa, he kun luultavasti tulevat olemaan siinä varsin käteviä. Luulenpa, että suurin ohjeistusten kohderyhmä ovat opettajat ja ohjaajat. Mobiilisti-hankkeella on oma YouTube kanava, johon tulemme keräämään mm. hankkeessa tehdyt video-ohjeet.

Uskomattomia aikasyöppöjä ovat olleet tilien luominen ja sääntöjen pohtiminen. Luommeko vain yhden tilin vai jokaiselle oman? Voivatko ne olla henkilökohtaisia? Miten paljon haluamme sallia, miten paljon rajoittaa? Nämä ovat kysymyksiä, jotka ainakin jokaisen Applen iOS-laitteilla mobiilioppimisen tielle lähtevän on aivan aluksi otettava mietintämyssyyn ja yleensä niihin on monta oikeaa vastausta tilanteesta riippuen.

Entä Euroopan Sosiaalirahasto; se kulkee tässä mukana kuin vanha jääräpäinen ystävä, jonka pyyntöihin ja vaatimuksiin ei kai koskaan aivan täysin totu. Mutta kun ne tuntee, sen kanssa on turvallista talsia eteenpäin.

Hauskaa tämä on ja nythän se todellinen juoksu vasta alkaa. Lupaan kirjata myös kaatumisia ja haastavia hetkiä!

Älä epäröi ottaa yhteyttä jos haluat vaihtaa kokemuksia mobiilioppimiseen liittyen. :)

(Kaikki blogikuvat on otettu ja muokattu mobiilisti.) 

tiistai 30. elokuuta 2011

Tunnetko jo QR-koodin?

Tämä on QR-koodi
Olet varmaan törmännyt mustavalkoisista neliöistä koostuvaan graafiseen kuvioon ja ihmetellyt, mikä se mahtaa olla. Kenties olet nähnyt sen leipäpaketissa, sanomalehden automainoksessa, rocklevyn kannessa tai elokuvajulisteessa. Koodin nimi on Quick Response- eli QR-koodi.

Kun antautuu QR-koodien ihmeelliseen maailmaan, on mahdotonta enää kävellä koodin ohi selvittämättä, mikä viesti sen takana piilee. Suomessa koodit ovat vasta tavoittamassa arkikuluttajan mutta Japanissa ja Yhdysvalloissa sekä vähitellen Keski-Euroopassa ne ovat jo yleisesti käytössä.

QR-koodi, eli Quick Response code kehitettiin Japanissa liukuhihnateollisuuden tuotannonseurannan tarpeisiin. Koodin voi avata mobiililaitteisiin saatavilla ilmaisilla QR-readereilla. Monilla lukusovelluksilla voi myös itse tehdä koodeja.  

Koodin taakse piiloutuu monia mahdollisuuksia

QR-koodi vie koeajon varauslomakkeeseen
QR-koodin taakse voi piilottaa nettilinkin, tekstiä, yhteystietoja tai vaikka paikkatiedon, eli sijainnin kartalla. Tämä pieni mustavalkoinen neliö voi siis kätkeä taakseen melkein mitä vain. Linkki voi johdattaa tekstin, puheen, videon tai kuvien äärelle. Olennaista on se, että pääset koodin sisältöön käsiksi mobiilisti missä vain.

Viihdeteollisuus onkin ottanut QR-koodit omakseen. Elokuvajulisteeseen liitetystä koodista voi katsella trailerin vaikka bussia odotellessa. Kuuluisan rockbändin levymainoksissa on QR-koodi, jonka lukemalla pääsee bändin blogisivulle kuuntelemaan uusinta singleä. Koodien ulkonäköä voi muokata rajoitetusti.

Kun koodi luetaan mobiililaitteella, on linkin avaaminen helppoa siellä missä mobiililaite ja sen nettiyhteys toimivat. Tämä on erittäin kätevää silloin kun ei istuta tietokoneen äärellä tai piiiiitkien nettiosoitteiden kirjoittaminen on hankalaa.

QR-koodi kaulanauha :)
Miten tämä liittyy mobiilioppimiseen?

Kun oppimista halutaan tapahtuvan luokkahuoneen ulkopuolella ajasta ja paikasta riippumatta, voi QR-koodien kautta luoda pieniä mobiileja sisäänkäyntejä mitä moninaisimman tiedon äärelle. QR-koodi on väline muiden joukossa mutta varsin hauska sellainen. Tässä muutamia esimerkkejä ja lisää löytyy alla olevista linkeistä. Kokemuksia on tulossa niinikään lisää kun Mobiilisti-hanke pääsee pilotoimaan QR-koodeja opetuksessa. Mielikuvitus on rajana!

Opetusmoniste herää eloon
Opetusmonisteeseen liitetyn QR-koodin takaa voi löytyä vaikka opettajan video-ohje tai kuvamateriaalia sisältävä syventävä selitys haluttuun tehtävään. Tekstimoniste saa uuden ulottuvuuden. Näin myös ne oppijat, joille on helpompaa ymmärtää kuultua ja nähtyä, saavat enemmän irti tehtävänannosta ja voivat kerrata sen kentällä koska vain haluavat.

QR-koodit oppilaitoksen viheralueella, puutarhassa tai puistossa
Kasvien viereen laminoitujen koodien takaa löytyy opiskelijoiden tekemä blogi/kasvio. Linkin takana kerrotaan, mikä kasvi on kyseessä, mikä on sen kasvukausi ja voiko sitä käyttää hyötykasvina. Blogia voi laajentaa ja päivittää ja koodeja lisätä tarpeen mukaan. Näin puutarha on kaikkien ilona ja siitä saa enemmän irti silloinkin kun kukaan ei ole paikalla esittelemässä.

Kierros oppilaitoksessa uusille opiskelijoille ja vierailijoille 
Oppilaitoksen eri toimipisteisiin tehdään QR-koodeja hyödyntävä rata, jonka kulkemalla saa katselmuksen oppilaitoksen eri toimintoihin ja tilojen taustoihin. Vierailija voi kiertää lenkin itsekseen mobiililaitteen kanssa. Selostukset on toteutettu vaikkapa videoilla. Näin museot ovat maailmalla hyödyntäneet QR-koodeja lisätessään niitä taideteosten viereen ja linkittämällä koodien taakse tietoa itse teoksesta ja sen tekijästä.

Ohjeistukset laitteisiin, työkoneisiin tai kemikaaleihin
QR-koodit tuovat kätevän lisän liitettynä kohteisiin, joiden informaatio on normaalisti manuaalissa tai jonkun päässä. Ammatillisessa työssäoppimispaikassa opiskelija voi kerrata koneen tai kemikaalien käytön perusteet koodin takaa löytyvistä video- tai audio-ohjeista aina kun haluaa.

Mobiilisti-hankkeessa tulemme kokeilemaan QR-koodeja tänä syksynä mm. merkonomien laajennetussa työssäoppimisessa.

ONKO SINULLA KOKEMUSTA QR-KOODEISTA OSANA OPPIMISTA JA OPETUSTA?


QR-koodilla voi viestiä näinkin :)
Lähteet ja muu materiaali: 

Esitys QR-koodeista GoogleDocs'eissa

Suomenkielinen opastusvideo QR-koodin tekemiseen

Suomenkielinen opastusvideo QR-koodin lukemiseen mobiililaitteella

QR-koodeista englanninkielisessä wikipediassa

Monipuolinen Livebinder-kooste QR-koodeista opetuksessa (eng.)

Linkkejä qr-koodien hyödyntämiseen (eng.)

Opiskelijat mukaan toimintaanEnsimmäiset tablet-kokeilut HAMKin opiskelijoiden ja opettajien kanssa tehdään ensi viikon aikana. Kokeilut rakentuvat laite- ja sovelluskoulutuksista, käytännön harjoituksista sekä jatkon ideoinnista ja palautteen keräämisestä.

Opettajat ovat määritelleet, millaisin tavoittein lähdetään liikkeelle ja missä ympäristössä toimitaan. Sen pohjalta on valittu tarkoitukseen soveltuvia sovelluksia, joista on lähdetty tekemään ohjeita koulutuksia varten. Koulutuksissa käydään heti myös mobiililaitteiden avulla käytännön tekemiseen kiinni. Tämän jälkeen opiskelijat päästetään 'irti', jolloin he voivat soveltaa oppimaansa opintojakson aiheisiin.

Toimintaympäristönä on Lepaa ja sen luokkatilat sekä upeat puistot ja kaunis rakennusmiljöö. Ympäristö on varmasti inspiroiva. Ensimmäiseksi lähdetään testaamaan paikkatieto- ja karttapalveluita; sen jälkeen ovat vuorossa videointi- ja kuvapalvelut.

On hienoa päästä näkemään, miten toteutukset etenevät. Uskon myös, että opiskelijoilla tulee kokeilujen aikana uusia ideoita ja ajatuksia siitä, millaisia mahdollisuuksia mobiililaitteet tarjoavat opiskeluun ja sen kautta myös työelämään. Kenties he keksivät myös tapoja, joita meille ei ole tullut mieleenkään!

keskiviikko 24. elokuuta 2011

Kohta kuhisee


Nyt on sellainen olo, että kaikkea tapahtuu Mobiilistissa. Vaikka vielä ei toiminta kauheasti näy, niin pinnan alla kuplii kaikkea mielenkiintoista. Workshopit ja erilaiset palaverit lähestyvät kovaa vauhtia, niiden valmistelu on jo hyvinkin käynnissä ja pitkällä.
HAMKissa aloitellaan ensimmäistä mobiilien kokeilukäyttöä opetuksessa syyskuun alkupuolella. Sehän on ihan kohta. Silloin pääsevät Galaxy tabit ihan oikeaan käyttöön :) Tästä varmaan kuullaan sitten lisää täällä blogissa.
Hyvältä näyttää!

maanantai 25. heinäkuuta 2011

Kesälläkin tapahtuu


Vaikka moni lomailee näin kesäaikaan, niin silti Mobiilistissa tapahtuu. Kevään ja alkukesän mittaan HAMKissa on haastateltu mobiilista oppimisesta innostuneita opettajia ja muutakin henkilökuntaa. Syksyllä sitten rysäytetään toiminta kunnolla käyntiin useammankin workshopin voimin niin HAMKissa kui muissakin projektin organisaatioissa.

HAMK Biotaloudessa olemme käyneet myös puhumassa projektista lyhyissä tiedotustilauksissa. Näissä tilaisuuksissa on ollut hyvää keskustelua aiheesta. Jokunen tiedotustilaisuus on vielä myöhemmin tulossa.

Tätä kirjoitettaessa lähestyy seurantaraportin teko ja jättö. Sen tietoja tässä koko ajan keräillään. Mielenkiintoinen tutustuminen raportoinnin maailmaan on ainakin minulla edessä, kun en kovin tuttu ole tuollaisen raportoinnin kanssa, mutta onneksi on ihmisiä ympärillä, joilta saa tarvittaessa apua ja joiden kanssa voi asioita yhdessä miettiä ja ratkaista. Muutenkin tässä projektissa minulla on sellainen tunne, että ei tarvitse yksin jäädä kysymysten ja pohdintojen kanssa, aina saa apua, kun vaan kysyy :)

keskiviikko 15. kesäkuuta 2011

Oppilaitos- ja yritysmaailma kohtaavat


Olen ollut pitkään yritysmaailmassa töissä ja tehtäviin on kuulunut siellä monenmoista. Olen päässyt suunnittelemaan sovelluksia: niiden logiikkaa ja käyttöliittymiä käyttäjän tarpeet lähtökohtina. Olen tuottanut, dokumentoinut, viestittänyt, verkottunut, opastanut ja testannut. Olen budjetoinut, raportoinut, ohjannut, organisoinut, neuvotellut, asettanut tavoitteita, arvioinut, antanut palautetta ja palkinnut. Olen ollut esimies, alainen, projektinvetäjä, oppija, kouluttaja ja mentori.
Olen yrittänyt, erehtynyt, korjannut, onnistunut ja saanut kiitosta.

Siirryttyäni oppilaitosmaailaan töihin, havaitsin saman ilmiön kuin monesti työpaikkaa vaihtaessa. Asiat ovat pitkälti samoja; niistä puhutaan vain eri nimillä. Kestää kuitenkin jonkin aikaa päästä tähän uuteen maailmaan sisään ja linkittää uudet termit ja toiminnot omassa päässään jo olemassa oleviin. Nyt puhun jo sujuvasti mobiililaitteista, älypuhelimista ja tableteista (kutsuuko muuten joku näitä oikeasti nimellä 'lehtiö-PC', kuten Samsung Galaxy Tab sen suomentaa :)
Myös aiemman kokemukseni ja tekemiseni saan pitkälti sovitettua oppilaitosmaailmaan ja sen eri rooleihin, kuten opettaja, hankkeen vetäjä tai erilaiset oppilaitosten esimies- ja johtajaroolit.

Pohdin tässä yhtenä päivänä myös eri rooleja tämän Mobiilisti-hankkeen kannalta. Tässä me kaikki olemme oppijoita. Me hankkeessa mukana olevat toimijat etsimme uusia menetelmiä, välineitä ja malleja ja yritämme karistaa vanhan painolastin, joka estää meitä ajattelemasta uudella tavalla. Oppilaan pitää miettiä uusista lähtökohdista, mitä kanavia pitkin voi ilmoittautua opintokokonaisuuteen tai mistä löytää sisällön ja tavoitteet, mitä ovat uudet yhdessätekemisen menetelmät ja miten rakennetaan jo opitun päälle uutta. Opettaja miettii myös uusia tapoja jakaa tavoitteita, luennoida, tiedottaa, ohjata ja opastaa. Kaikki opettelemme käyttämään uusia laitteita erilaisista lähtökohdista. Tärkeää on pitää myös mielessä, että tavoitteena on pystyä oppimaan mistä tahansa, millä tahansa nykyajan välineillä ottamatta kantaa laitteiden valmistajiin, malleihin tai käyttöjärjestelmiin.

Kävin tutustumassa Elisan yrityspuolen palveluihin ja ratkaisuihin ja käynti herätti huomaamaan, että yrityspuolellakin oppilaitos- ja yritysmaailma voisivat ottaa oppia toisistaan. Yrityspuolen ratkaisut ovat monesti sellaisia, että ne saattavat käydä jopa suhteellisen pienin muokkauksin myös oppilaitosmaailmaan. Tässä olisi syytä lähteä yhteistyöhön ja testaamaan ja sen pohjalta kehittämään palveluita, jolloin sekä yritys että oppilaitokset olisivat hyödynsaajia.

Molemminpuolinen hyödyn tavoittelu kannattaa myös pitkällä tähtäimellä. Suomessa on tällä hetkellä esimerkiksi noin 25 ammattikorkeakoulua, joissa oppilaita on kymmeniä tuhansia. Potentiaalista käyttäjäkuntaa uusille palveluille ja laitteille on siis runsaasti. Oppilaat opiskelevat työelämää varten, joten on hyvin järkevää tarjota heille sellaiset välineet ja menetelmät, joilla on mahdollista tulla kunnolla toimeen myös opintojen jälkeen tuottavassa työssä. Tämä kannattaa kaikkien pitää mielessä.

tiistai 7. kesäkuuta 2011

Uskallus tehdä keskeneräisestä näkyvää


Mobiilisti-hankkeessa yhdistyvät työn tekemisen tapojen muutos ja niiden opettelu, pedagogisen näkökulman jatkuva huomioinen toiminnan perustana sekä teknisten laitteiden tuoma houkutteleva laiteviidakko (vai kammottava piikkinen tiheikkö?).

Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden opetus- ja muu työkäyttö vaatii omanlaisensa säännöt ja tahdituksen. Ei ole hyötyä siitä, että kerään sähköiseen muistioon liudan asioita tai otan upeita kuvia, joita ”voisin käyttää blogissa”, ellen sitten tee niin. Vaikka mobiilius kulkee mobiilineuvojan mukana koko ajan, tarvitaan kalenteriin bloginkirjoitustunteja ja kuvienpurkuaamuja.

Suurin opettelu itselläni on kuitenkin todellinen uskallus tehdä keskeneräisestä näkyvää ja pyytää siihen kommentteja toisilta. Miksi juuri se on niin vaikeaa? Miten tätä voisi opettaa oppilaille?

keskiviikko 1. kesäkuuta 2011

Innostuneisuus käsin kosketeltavaa


Ajatuksemme ja aikamme on viime viikkoina vienyt Mobiilikesäkoulu, joka on jo muodostunut mobiilioppimisen koulutustapahtumana perinteeksi. Puitteet ovat mitä mainioimmat HAMKin Mustialan toimipisteessä, jossa historia kohtasi nykypäivän (ja hiukan tulevaisuuttakin) viime viikolla 25.-26.5. Perjantaina 27.5. pidettiin mobiilioppimisen verkoston kokous ja verkoston kehittäminen on myös osa Mobiilistihankkeen tavoitteita.

Mobiilikesäkoulun osallistujat ja kouluttajat lähtivät innokkaasti mukaan kaikkeen kokeilemiseen ja tekemiseen ja yleinen ilmapiiri oli erittäin mukava. Sää suosi meitä tälläkin kertaa; sade päättyi, kun varsinainen toteutuksellinen osuus alkoi. Kesäkoulutuotoksia on nähtävänä Mobiilipolulla


Tässä ohessa on haastateltu jo lähes kaikki HAMKissa Mobiilisti-hankkeeseen mukaan haluavat opettajat ja muut toimihenkilöt. Innokkaita onkin kertynyt jo lähes kaksikymmentä. Keskusteluissa on käynyt ilmi, että moni haluaa lähteä kokeilemaan uusia toteutustapoja; ensin pienin askelin ja sitten vähitellen isommin harppauksin. Tämä onkin hyvä lähestymistapa ja taivalta voi tehdä yhdessä muiden kanssa. Haastateltavat ovat myös keskustelun aikana jo ideoineet itsekin monenlaista mobiilikokeilua.

Syksyllä on ohjelmassa ensimmäinen workshop näiden henkilöiden kanssa ja tarkoitus on siellä jo päästä etenemään joidenkin oppimispolkujen mobiilikokeilujen kanssa. Kesän aikana rakennetaan oppimisen mobiilimenua ja kootaan jo valmiina olevia palasia workshopin aineksiksi.