maanantai 22. syyskuuta 2014

Vierailu Turkuun: pelejä ja pedagogiikkaa

Kauniina syyskuisena päivänä Mobiilistin projektiporukka tai kaikki tuona hetkenä kynnelle kykenevät suuntasivat kulkuneuvonsa kohti sivistyksen kehtoa, Suomen Turkua. Mukana oli aktiiveja sekä HAMK Biotaloudesta, Omniasta että Edupolista. Päivän tavoitteena oli tutustua ja verkostoitua opetuksen pelillistämisestä ja mobiilipedagogiikasta kiinnostuneiden kanssa.

Saimmekin runsaasti mielenkiintoisia esimerkkejä ja demoja Turku Game Labissa, jonka vetäjänä toimii yliopettaja Mika Luimula (aiempi kirjoitus). Osa opiskelijoita on hankerahoituksen kautta työsuhteessa Game Labiin ja he toimivat mm. nuorempien opiskelijoiden tutoreina. Pelilabra tekee yhteistyötä ulkopuolisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. He ottavat vastaan erilaisia pelillisyyteen liittyviä projekteja.

Kinect-peli OculusRift -lasit
Rohkeimmat pääsivät kokeilemaan vaikkapa Oculus Rift –laseja tai Kinectiin toteutettua väistely- ja hyppypeliä. Game Labin opiskelijat esittelivät myös mm. 3D-mallinnuksen voimalasta, johon oli liitetty pelillistä toimintaa. Opiskelijat olivat tehneet myös erilaisia mobiililaitteilla toimivia oppimispelejä; esimerkiksi matematiikkaan liittyen. Näimme myös ammunnan tarkkuusharjoitteluun liittyvän sovelluksen, jonka tilaaja on ollut pistooliammunnassa kilpaileva henkilö. Pelillä on ollut selkeä vaikutus kilpailijan menestymiseen kisoissa. Lisättyä todellisuutta hyödynnettiin murhamysteerissä, jota voitiin pelata oppilaitoksen tiloissa.

Matikkapeli, voimalamallinnos ja AR-murhamysteeri
Tämän vierailuosion päätteeksi kävimme vielä hedelmällistä keskustelua, joka toivottavasti poikii uusia yhteistyömahdollisuuksia. Varmasti opetuksen pelillistäminen on jo nyt todellisuutta monessa paikassa, siksipä tästä veneestä ei kannata pudota.

Iltapäivällä kuulimme paljon mielenkiintoista asiaa (materiaalit) Mobiilipeda-hankkeessa toimivilta henkilöiltä hankekoordinaattori Päivi Kujanpään johdolla. Oli innostavaa ja mielenkiintoista kuulla, miten monella tavalla mobiililaitteita voi käyttää opetuksessa. Esimerkkeinä vaikkapa Virtuaalisairaala, erityisopetus ja työssäoppiminen. Huomasimme, että paljon yhtymäkohtia löytyy myös oman Mobiilistimme kanssa. Samojen asioiden parissa sitä pyöritään puolin ja toisin. Kuulimme myös, miten eri oppilaitoksissa hyödynnettiin GoogleDrivea ja Microsoftin OneDrivea. Parissa oppilaitoksessa oli käytössä opiskelijoiden ePortfoliona Mopo, jota testailimme toukokuussa 2013 Mobiilikesäkoulussa. Työssäoppimisessa ja ammattivalmennuksessa hyödynnettiin kuvia ja videoita sekä uutena oppilaat tekivät työkirjaa (sovelluksena BookCreator). Opiskelijat arvioivat itse omia tuotoksiaan.

Vastavuoroisesti myös me kerroimme Mobiilistin tekemisiä ja kuulumisia. Mobiiliopas todettiin erittäin laajaksi ja sen kautta voi löytää uusia ideoita mobiilioppimiseen ja sen kehittämiseen. Kerroimme lisäksi myös mm. BYOD-projektistamme, jossa opiskelijat käyttävät omia laitteitaan oppimisessa. Iltapäivänkin sessio herätti keskustelua ja toivottavasti myös poikii yhteistyötä ja uusia ideoita ja tekemisiä molemmissa hankkeissa ja hankkeiden jälkeenkin.Jaana Nuuttila ja Johanna Salmia
Hämeen Ammattikorkeakoulu

keskiviikko 10. syyskuuta 2014

Videot oppimisessa meillä ja maailmalla

Videot Mobiilistissa

Mobiilisti-hankkeessa on lähes neljän vuoden aikana pilototoitu runsaasti videoiden hyödyntämistä oppimisessa ja opetuksessa. Opiskelijat ovat tuottaneet runsaasti materiaalia ja näitä sekä malleja videoiden hyödyntämiseen on koottu Mobiilioppaaseen mm. Oppimisprosessit- ja Caset -otsikoiden alle.

Oppilaitoksen laajuinen YouTuben käyttöönotto

HAMKin yhteiseksi videoidenjakopalveluksi valikoitui vuodenvaihteessa YouTube,  jolloin solmimme myös Google Education Apps -sopimuksen. Sitä kautta henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää YouTubea työ/opiskelijatunnuksillaan. Palvelu on turvallinen, sillä kirjautuminen tapahtuu Sibbolethin kautta.

Jotta kaikki osaisivat hyödyntää videoita parhaalla mahdollisella tavalla sekä toimia yhteisiä käytänteitä seuraten, käynnistimme keväällä YouTube -käyttöönottoprojektin. Lähestyimme aihetta erityisesti teknisestä mutta myös pedagogisesta näkökulmasta. Etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

 • missä vaiheessa opetusta videoita voi hyödyntää
 • miten huomioidaan tekijänoikeudet
 • mitä tekijänoikeuslisenssiä käytämme
 • kuka tuottaa ja miten
 • mitä kuvaamisessa tulisi ottaa huomioon
 • miten videoiden tulisi näkyä ulospäin - millaisen kuvan annamme meistä
 • miten tehdään videokäsikirjoitus
 • millä ja kuinka videoita muokataan
 • millaiset aloitus- ja loppusivut tarvitsemme
 • mitä asetuksia pitää olla YouTubessa käytössä
 • miten videot jaetaan yhteisille kanaville

Aihe paljastui hyvin moniulotteiseksi, mutta suhteellisen nopeassa ajassa saimme materiaalit ja ohjeet koottua kasaan. Tässä auttoi tehokas projektitiimi sekä se, että meillä oli mm. hankkeiden ja opetuksen kautta jo koottuna materiaalia aiempana käyttöön. Luonnollisesti hyödynsimme myös maailmalta (YouTubesta) löytyvää valmismateriaalia.

Projektin päätteeksi järjestämme vielä henkilökunnalle workshoppeja, joissa opastamme kädestä pitäen näissä asioissa. Juurruttaminen organisaation sisällä jatkuu laajemmin sitten näiden henkilöiden kautta, jotka voivat tukea paikallisesti lähipiiriään. Perustamme myös Yammer-ryhmän, jonka kautta saa vertaistukea.

Maailmaalla

Aktiivin standilla (kuva: Aktiivi-hanke)
Osallistuin EdMedia 2014 -konferenssiin kesäkuussa, sillä pidin siellä esityksen aiheesta ‘An Inspiring Outdoor Learning Model’ (= Mobiilikesäkoulumalli). Tämä sai todella hyvän vastaanoton ja kiinnostusta mallin käyttämiseen maailmalla sekä Mobiilikesäkouluun osallistumiseen virisi kuulijoiden joukossa. Lisäksi olin välillä apuna Aktiivin standilla jakaen tietoa eri hankkeista.

Learning Analytics, Simon Buckingham Shum
Konferenssissa oli osallistujia kaiken kaikkiaan noin 60 eri maasta. Keskeisiä teemoja konferenssissa olivat mm. data ja learning analytics, MOOCit, pelillisyys ja videoiden hyödyntäminen. Videoita oli käytetty mm. tutoriaaleihin, digitaalisessa tarinankerronnassa, lukemisen sujuvuuden parantamiseen, haastatteluihin, dialogin tallentamiseen ja analysointiin.

Videot itsessään eivät välttämättä aktivoi oppimista, vaan on hyvä miettiä kokonaisprosessi. Missä kohtaa niitä käytetään, tekisikö oppija niitä itse, mitä oppimistehtäviä niihin liittyy, voisiko niistä rakentaa esim. pelillisen tehtävä- tai oppimisradan?


Johanna Salmia
Hämeen ammattikorkeakoulu


Linkit:

Videotuotannon ohjeistukset: http://www.hamk.fi/ohjeet/digitaalisuus/
Mobiiliopas 2: https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/
EdMedia-esitys ‘An Inspiring Outdoor Learning Model’: http://www.slideshare.net/JohannaSalmia/an-inspiring-outdoor-learning-model-edmedia-2014