torstai 1. joulukuuta 2011

Mobiilisti alkoi mallintaa mobiiliutta ammatillisissa näytöissä

Miten mobiiliteknologiaa voidaan hyödyntää ammatillisissa näytöissä? Yksi Mobiilisti-hankkeen osatehtävistä on luoda hyviä käytänteitä ja malleja tutkinnon suorittajille.
Mobiilistissa pohditaan näitä kysymyksiä Mobiilinäyttöworkshopeissa, joista ensimmäinen pidettiin 29.11.2011 Edupolin Vantaan toimipisteessä. Pääsimme hyvään alkuun määrittelyissä ja työ jatkuu, seuraavan kerran kokoonnumme livenä taas Vantaalla näissä merkeissä 12.3.2012.Kun mallinnustyö aloitettiin, projektitoimijat pitivät olennaisina kysymyksinä pedagogisia lähtökohtia ja tarkoituksenmukaisuutta. Lähtökohtana se, että nykyisiä menettelytapoja katsotaan mobiiliuden näkökulmasta ja mobiiliutta sovelletaan niihin tarkoituksenmukaisesti. Siinä huomioidaan myös erilaisten oppijoiden (esim. erityisen tuen tarve, maahanmuuttajat) näkökulma.

Ensimmäisessä näyttötyöpajassa seuraavia kehittämisen näkökulmia ja mahdollisuuksia tuli esille:

  • Osaaminen tulisi voida tuoda esille prosessina, jossa arvioidaan nimenomaan prosessia ja kehitystä eikä niinkään lopputuloksia

  • Koko prosessia tukevana tekijänä voi toimia tutkinnon suorittajan sähköinen portfolio ja oppijoiden yhteisöllinen verkkoalusta, josta löytyvät tarvittavat dokumentit ja prosessin kulun kuvaukset

  • Yhteiskirjoittamismalli (vrt. Google Docs, Etherpad, wikit etc) on todettu toimivaksi monissa oppimisprojekteissa

  • Sähköinen henkilökohtaistamista koskeva suunnitelma ja näyttösuunnitelma sen osana helpottaisi tutkinnon suorittajan ammattitaidon verifioinnin prosessia

  • Informaalisen oppimisen osuus on tärkeää

  • Mallioppiminen ja asiantuntijuuden jakaminen

  • Monimediaisuus (visuaalinen, auditiivinen, sosiaalinen aspekti) huomioitava

  • Itsetarkoitus ei ole että koko tutkinnon suorittamisen prosessi tehdään mobiilisti, vain ne osat jotka on järkevää ja tarkoituksenmukaista toteuttaa

  • Tutkinnon suorittamiseen tarvittaisiin selkokieliset ja yksinkertaistetut ohjeet ja prosessikuvaukset, sillä on todettu että jopa akateemisilla tutkinnon suorittajilla (esim. Johtamisen erikoisammattitutkinnossa) on vaikeuksia ymmärtää tutkinnon suorittamisen kokonaisuuttaJos kiinnostuit ja haluat tulla mukaan kehittämään mobiilia mallia ammatillisiin näyttötutkintoihin, liity joukkoon! Voit olla joko opetusalan ammattilainen tai yrityselämän edustaja. Seuraa Mobiilisti-hankkeen blogia http://mobiilisti.blogspot.com ja www-sivuja http://www.mobiilisti.com.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti