keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Videotietoiskuista ePortfolioon

YouTube -kanava Edu -appsissa
Opetussuunnitelmauudistus on ollut oppilaitoksessamme käynnissä koko viime vuoden. Nyt ollaan siirtymävaiheessa ja syksyllä alkavat tositoimet uusien opetusmoduulien toteutusten kautta. Strategiassamme digitaalisuus on yksi keskeinen teema ja se tulee näkymään entistä enemmän mm. materiaalin tuottamisessa niin opettajan kuin opiskelijan näkökulmasta kuin yhteisöllisen työskentelyn entistä laajemmassa hyödyntämisessä.

Opettajan tai ohjaajan työ on pitkälti etupainotteista. Tässä vaiheessa lähdemme työstämään ensimmäisten syksyllä alkavien moduulien sisältöjä. Yhtenä osana materiaaleja ovat opettajan tuottamat tietoiskut, joita opiskelijat voivat hyödyntää oppimistehtävien tukimateriaalina. Tietoiskut tullaan toteuttamaan videoina, jotka jaetaan YouTube Edu -kanaville. Tämä vaatii suunnitelmallisuutta, mutta myös ripeyttä ja tehokkuutta. Yhden videon tuottamiseen ei voi käyttää välttämättä päivääkään. Luonnollisesti hyödynnämme jo olemassa olevaa materiaalia. Kaikkea ei tarvitse itse tuottaa alusta asti.

Tietoiskumaisten videoiden osalta kannattaa huomioida mm:
  • Tehokkuus: suoraan asiaan
  • Videon pituus: mieluummin lyhyt :)  (2-5 min on hyvä mitta)
  • Visuaalisuus
  • Selkeys

Lisäksi tulee suunnitella:
  • Minne jaetaan: media ja kanavat
  • Keille jaetaan: näkyvyys
  • Tekijänoikeudet: mitä CC-lisenssiä käytetään
  • Kuvausluvat

Opiskelijat tulevat tekemään jatkossa ePortfoliot, jotka ovat digitaaliselle alustalle kootut opiskelijoiden osaamista ja asiantuntijuutta esittelevät ‘tuotospankit’. Oppilaitoksessamme tuetaan Kyvyt.fi -palvelun käyttöä, mutta opiskelijalle annetaan vapaat kädet valita oma ePortfolio -alustansa, jonne hän kokoaa tuotoksensa esimerkiksi linkkeinä tai upotettuina tiedostoina. Opettajalle/opettajatiimille riittää, että päästään käsiksi moduuliin liittyviin opiskelijan tai opiskelijaryhmään tuotoksiin, joita käytetään osaamisen arvioinnissa. Linkki portfolioon liitetään moduulisivuston yhteyteen, jotta opettajan ei tarvitse sitä haeskella.ePortfolio voi olla vaikkapa internetsivustolla, LinkedInissä, Facebookissa, aikajanasovelluksessa tai blogissa. Nykyteknologia tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia ePortfolion toteuttamiseen. Tuotoksissa kirjo on vielä laajempi: video, videokooste, monimediainen dokumentti, sarjakuva, miellekartta, kuvakollaasi, sävelletty runo, Twitterin #-kooste, kartta, jne. Ja lähes kaikki voidaan toteuttaa jo myös mobiililaitteen avulla.

Lisää kuvausohjeista sekä tekijänoikeuksista, kuvausluvista yms. sopimuksista Mobiilioppaassa:
https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/materiaalit

Johanna Salmia
Hämeen ammattikorkeakoulu