tiistai 31. tammikuuta 2012

Mobiilireittejä Lontoon BETT'issä

British Educational Training and Technology Show, (BETT) London 12.-14.1.2012

Mobiilisti-hankkeen päätavoite on mobiilioppimisen mallien kehittäminen ammatillisessa perus-, jatko- ja korkeakoulutuksessa. Mobiilioppimisympäristön rakentamiseen liittyvät pedagogisen muutoksen lisäksi myös työvälineet, sovellukset sekä käyttöä helpottavat tarvikkeet. Näihin lähdimme tutustumaan Bettshow’ssa, tavoitteena kartoittaa erilaisten valmistajien näkökulmaa monipuolisesti vertaillen.

Messuhallien valtavuus sai ensimmäisen päivän vierailijan toivomaan jonkinlaista lentovempelettä, jonka avulla olisi voinut yhdellä silmäyksellä tavoittaa kiinnostavat osastot yläilmoista. Silmäys ohjelmaan ja suomalaisten ahkerasti päivittämään Twitteriin sekä pieni kävelylenkki kuitenkin (t)viitoittivat mukavasti tien hyödyllisimmille apajille. Mobiililaitteita, erityisesti tablet-tietokoneita, oli muodossa jos toisessa siellä täällä, monella standillä vähintäänkin demoamisen apuna.

Sovelluskeitaalla

Mobiilioppimisen näkökulmasta BettShow’sta sai erinomaisen paketin käytännönläheisiä tapoja tuottaa, tallentaa ja käsitellä eri muodoissa olevaa informaatiota. Osa esitellyistä sovelluksista oli jo ennestään tuttuja mutta oli mukavaa kun joku näytti, miten niitä voi hyödyntää. Tällaisia apps-pajoja voisimme järkätä Suomessakin!

Hauskin ja hyödyllisin standi oli The Handheld Learning Theatre (ATcomputers, mcc education ja TOUCAN computing), jossa kolme etevää Apple kouluttajaa esitteli tukullisen koulutuksessa hyödynnettäviä sovelluksia. Ja kuten Julian Coultas viisaasti totesi: “Yleensä parhaat appsit oppimiseen eivät löydy Education -kategoriasta, vaan aivan muualta.” Tarinallisuus ja visuaalisuus olivatkin Bett:ssä esiteltyjen appsien ydintä. Saman tyyppisiä sovelluksia esiteltiin myös Western Computerin osastolla sekä Stormfrontin osastolla. Näissä esimerkeissä laitteet olivat iOS-pohjaisia mutta ideoita voi soveltaa muillakin laitteilla.

Hauskoja ja hyödyllisiä kokeiltaviksi:
  • Explain everything: sovellus, joka tuntuu nousevan esiin joka paikassa. Esitysten tekemiseen monimediaisesti ja mikä parasta, tuotoksen voi lähettää jälleen kerran suoraan sovelluksesta YouTubeen. Vaatii hyvin suunniteltua ohjausta opiskelijoiden kanssa käytettäessä, sillä sovelluksen mahdollisuudet ovat niin monipuoliset.
  • Eraser app: poistaa kuvasta halutun taustan ja jättää vain halutun objektin kuvaan. Näin voit käyttää mobiilisti muokattua kuvaa vaikka osana PuppetPals animaatioesitystä tai Pages-dokumenttia.
  • PuppetPalls: animaatiosovellus, johon voit lisätä omia kuviasi, tallentaa videona ja viedä vaikkapa iMovie -sovellukseen osaksi kokonaisuutta. Aina ei tarvitse tehdä videota perinteisesti vaan voi tuottaa mobiilisti omia animaatioita erilaisista aiheista.
  • Book creator ja Creative Book Builder: tee mobiilikirjoja itse ja lue niitä iBooks-sovelluksella. Antaa mahdollisuuden tuottaa offline-materiaalia esim. oppimispäiväkirjan tapaan. Videon pituus tuottaa vielä ongelmia kirjan jakamisessa, eli vaatii testaamista jälleen kerran, jotta voidaan kunnolla ottaa osaksi oppimista. Ongelmana myös se, että kirjaa ei voi jakaa ulkopuolisiin ympäristöihin.
  • Virtual History Roma: historian opettajille tai muuten Rooman historiasta kiinnostuneille hersyvän visuaalinen sovellus.

Applen laitteet näkyvästi esillä

Kaiken kaikkiaan mobiililaitteet BettShowssa olivat enimmäkseen iPadeja ja iPodToucheja. Tosin muutamalla laitteita esittelevällä standillä käydyn keskustelun tuloksena oli, että iPodToucheja käytetään “mainly for voting systems”! Mikä onkaan tämä äänestysbuumi, josta on yht’äkkiä tullut yksi mobiilioppimisen ulottuvuuksista ainakin busineksen puolella? Yksi esittelijä-herrasmies purskahti nauruun, kun kysyin, arvioivatko opiskelijat tunnin jälkeen laitteillaan, miten mielenkiintoista ja innovatiivista opetus heidän mielestään oli ollut. “Voisihan sitä kai noinkin käyttää”, tuumi hän.

Samsung in education-osasto oli pettymys. Galaxytabin uusin versio oli nähtävillä mutta esittelijät eivät olleet vaivautuneet buuttaamaan laitetta ja näytöllä koreili useampia “problem in loading widget” ilmoituksia. Kun tarkastelimme laitetta, totesi esittelijä, että hän ei sitten tiedä mitään opetuksellisista asioista, vaan on täällä puhtaasti laitepuolen edustajana. Keskustelumme tyrehtyi siihen. Samaan aikaan iPadeja opetuksessa esittelevät osastot olivat jatkuvasti pullollaan ihmisiä. Pieni panostus pedagogiseen näkökulmaan ei olisi tehnyt pahaa GalaxyTabin esittelijöillekään, laisinkin kun android-pohjaisia laitteita käytetään ja tullaan käyttämään paljon opetuksessa.

Nokian siivittämä Windows Phone on vahvasti tulossa myös opetuksen sovellusten maailmaan ja odotukset siihen suuntaan ovat korkealla. Osastovierailun perusteella vielä kannattaa odottaa kevään auringonsäteitä, jotta saamme uuden Lumia 900 uutuuden käsiimme.

Googlen luokkahuoneessa

Googlen osasto oli kansoitettu täyteen lähes kaikkien messupäivien aikana ja näyttääkin siltä, että Googlen sovellukset ovat rynnimässä yhä vahvemmin oppimisen maailmaan. Googlen messuluokkahuoneessa oli esillä tunneittain vaihtuvia teemoja aina uudesta Chromebooksista Google- sertifiointiin saakka. Alustusten lisäksi merkittävin anti osastolta oli kahdeksan sivuinen esite Googlen mahdollisuuksista opetuskäytössä. Esitteessä avataan 10 perussyytä miksi käyttää Googlen sovelluksia opetuksessa, millaisia opetuksen välineitä on tarjolla online-opetukseen sekä kattava tietopaketti Chromebookista. Googlen vahva näkyvyys messuilla vahvisti näkemystämme siitä, että G-alkuiset sovellukset ovat valtaamassa opetuksen kenttää yhä vahvemmin.

Lisätietoa osoitteessa: google.com/a/edu


Lisää matkaraportteja BettShowsta löydät Facebookin Suomalaiset BETT-messuilla ryhmästä!
 

 
Kirjoittajat:
Pauliina Venho, InnoOmnia ja Sanna Ruhalahti, HAMK Aokk

 
torstai 26. tammikuuta 2012

Mobiileilla autenttisuutta oppimiseen

Oppiminen kulkee kädessä
Mobiilius niin oppimisymäristönä kuin oppimisen välineenäkin erilainen toimintaympäristö. Voidaan sanoa, että mobiililaitteet tuovat uudenlaisen mahdollisuuden oppimisen autenttisuuden toteutumiselle. Edessä on uudenlainen mahdollisuus autenttiselle oppimiselle, joka on aidoimmillaan silloin kun  oppimisen kohteena olevasta aiheesta muodostuu merkityksellinen ja energisoiva. Oppimisprosessin olessa  avoin ja jaettu tulee oppimisesta usein merkityksellistä.

Opiskelijalla oman toimintansa subjektina on keskeinen merkitys oman oppimis- ja osaamispolun kehittäjänä. Opiskelijan oma rooli subjektina, tietäjänä, vaatii uteliasta läsnä oloa esimerkiksi työelämän aidoissa tilanteissa. Tämä utelias läsnäolo vaatii sitä, että aidot tilanteet muokkaavat hänen toimintaansa rakentaen tietoa ja osaamista aina uuden tiedon päälle. Tiedonrakentaminen ja osaamisen kehittyminen vaativat opiskelijalta erityisesti osaamisen tunnistamisen ja  reflektion taitoja. 
Mitä sinun autenttinen opetustarjotin sisältää?

Työelämän autenttiset ongelmat poikkeavat selvästi koulumaisista ongelmista ja tämän johdosta on erityisen tärkeää linkittää oppimisen ongelmat autenttisiin työtehtäviin, ongelmiin tai haasteisiin. Aidossa autenttisessa oppimisessa tavoitteena on, että yhdessä kehitetään osaamista. Oikea osaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija pystyy yhdistämään teoreettisen tiedon käytäntöön. Oppimisen tai osaamisen ongelman ollessa aito, autenttinen tilanne herättää sen mielenkiinnon selvittää asiaa syvemmin ja teoreettisemmin. Näin halu tietää ja taitaa tulee sisältä päin ja se yhdistyy käytännön osaamiseen.


Mobiiliope: Mitä autenttisuus on tarkoittaa sinun opetuksessa?

Mobiilioppimisessa opiskelijat ovat pedagogisesti uudessa asetelmassa - autenttisessa tilanteessa. Tämä uusi asetelma edellyttää myös mobiilioppimisprosessin suunnittelulta ja mobiilioppimisen pedagogisilta malleilta uutta näkökulmaa ja uusia pedagogisia tekoja.

Opettajan näkökulmasta opintokokonaisuuden suunnittelu lähtee oppimistavoitteista ja kohderyhmästä sekä aihealueesta. Tämän jälkeen suunnittelussa edetään oppimisprosessin vaiheistamiseen ja pohditaan sopivia opetusmenetelmiä sekä oppimisteknologian suomia mahdollisuuksia päästä opintokokonaisuuden tavoitteisiin.

Bonk, Kim ja Zeng (2006) viitoittavat tutkimuksessaan, että autenttisen oppimisen elementtien merkitys opetuksen saralla kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Huomion arvioista on myös se, että vaikutuksellisimmaksi opetusteknologiseksi mahdollisuudeksi kohdejoukko koki langattoman oppimisen mahdollisuudet. Oppimisen on siis kuljettava mukana takataskussa entistä enemmän, jotta opiskelija voi kehittää aidosti omaa asiantuntijuuttaan työelämän osaamisvaatimuksiin.

Autenttisen oppimisen mahdollisuuksien vahvistaminen edellyttää opetusta, joka käyttää aitojen ammatillisten toimintatilanteiden ja asiantuntijakulttuurin kanssa yhteensopivia työtapoja ja -opetuskäytänteitä.


Omaa autenttista mobiiliopetusta voisi tarkastella mukaillen Herrington, Reeves & Oliver (2010) julkaiseman yhdeksän autenttisen elementin pohjalta; tarjoaako opetuksesi:

1) autenttisen kontekstin/ linkityksen todelliseen työelämään
2) aitoja/autenttisia tehtäviä
3) yhteyden asiantuntijaosaamiseen ja - työskentelyyn
4) monipuolisia rooleja ja näkökulmia
5) mahdollisuuden työskennellä yhteisöllisesti
6) reflektointimahdollisuuksia

7) tietämyksen ilmaisemista ja hiljaisen tiedon esille nostamista
8) ohjausta ja tukea oppimisprosessin kriittisissä vaiheissa (scaffolding)
9) autenttista arviointia oppimistehtäviin

Tämän päivän työelämä odottaa oma-aloitteisia käytännön osaajia ja tekijöitä, jotka osaavat itse johtaa omaa työtään. Tämä edellyttää opiskelijalta harjaantumista jo opiskeluaikana ammattiin ja työtehtäviin liittyvien käytännön ongelmien ja kysymysten löytämiseen työyhteisöistä ja -tehtävistä, puhumattakaan ratkaisujen löytämisestä. Tässä opettajilla on merkittävä rooli autenttisten oppimisprosessien ja - tilanteiden luomisessa. Mobiiliopettajan on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan millaisia autenttisia oppimistilanteita on itse tarjoamassa ja tuomassa opetukseen.

Autenttisuutta etsimässä,
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu/
Anne-Maria Korhonen ja Sanna RuhalahtiLähteet:

Aarnio, H., Enqvist, J. & Helenius, M. (toim.) 2002. Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa: DIANA –toimintamalli


Herrington, Reeves and Oliver (2010)
A Guide to Authentic e-Learning
http://www.line.co.uk/book-reviews/a-guide-to-authentic-e-learning-by-herrington-reeves-oliver/

Kim, K.-J., & Bonk, C. J. (2006). The Future of Online Teaching and Learning
in Higher Education.

Tietoiskujen tallenteet

Pasi Silanderin mobiilipedagogiikkaan liittyvän tietoiskun tallenne on katsottavissa Mobiilisti-hankkeen sivuilla Tuotokset - Tietoiskut.

Seuraava tietoisku on ke 8.2.2012 klo 13, jolloin Pasi Mattila kertoo 3D-ulottuvuuksista. Tietoisku pidetään osoitteessa http://amk.adobeconnect.com/mobiilisti

Tervetuloa kuulolle!

keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Talvisia kokemuksia hevosnäytöistä

Tammikuinen keskiviikko hevosnäyttöjen parissa toi taas uusia näkökulmia myös mobiililaitteiden hyödyntämiseen. Näyttöjään antaneet opiskelijat ovat Hami Mustialan kolmannen vuosikurssin opiskelijoita, jotka tekivät näyttönsä viimeisellä opintoihinsa kuuluvalla TOP-jaksolla.

TOP-jakso ajoittui heti joululoman perään eli edellisen kerran ennen 18.1. 2012 näyttöjä olen ollut näiden opiskelijoiden kanssa tekemisissä joulukuun puolivälin paikkeilla. Olimme sopineet hoitavamme näyttöihin liittyvät käytännön sopimiset ja tekemiset sähköpostitse ja SoleOpsissa.

Sovitun pohjalta olikin helppo edetä, KUNNES toisen opiskelijan läppärin sanoi poks ja oppilaitoksen järjestelmät kieltäytyivät päästämästä opiskelijaa sisään mihinkään, kuten sähköpostiin ja SoleOpsiin. Kyseisellä tallilla ei työntekijöiden käyttöön tarkoitettua konetta ollut, kuten ei monilla muillakaan talleilla. Saimme kuitenkin asiat ja aikataulut (molemmat näytöt otettiin samana päivä TOP-paikkojen lähekkäisen sijainnin vuoksi) sovituksi, kiitos opiskelijan oman mobiililaitteiden eli kontaktoin opiskelijoita FB:n mobiilisovelluksen kautta.

Näkökulmia hevosnäytöistä ja mobiililaitteista:

1. Opiskelijan matkaan annettava mobiililaite, jonka avulla myös TOP/näyttö-tilojen olisi mahdollista perehtyä ohjeisiin, käytäntöihin ja lomakkeisiin.

2. Hevosnäytöissä toimitaan usein melko laajalla alueella ja työpisteet kaukana toisistaan. Tämä asettaa haasteita. Olosuhteet eri työpisteissä vaihtelevat myös paljon. Tämä asettaa tiettyjä rajoitteita ja haasteita mm. mobiililaitteella dokumentoimiselle.

3. Näyttötilanteessa opiskelijan ei ole itse mahdollista kuljettaa ylimääräisiä laitteita, joilla näyttötilanteita olisi mahdollista dokumentoida. Myös näytön arvioiminen pelkän kuva- tai videomateriaalin perusteella ei ole tarkoituksen mukaista, koska näytöissä ollaan vuorovaikutuksessa eläinten kanssa ja tämän vuorovaikutksen arvioiminen on keskeinen osa myös näytön arviointia.

4. Mobiililaitteiden hyödyntäminen ennen varsinaista näyttöä tapahtuvassa ohjauksessa ja sekä näytön arvioinnissa nousi vahvasti esille. Näin varmistetaan tiedonkulku ja ohjeistus näytön kaikille osapuolille sekä päästään eroon turhasta paperien kanssa pyörimisestä. Tällä hetkellä esim. SoleOpsiiin tehtävät näyttösuunnitelmat ja arvioinnit eivät ole mobiilaitteilla mahdollisia.

5. Hevosnäytöissä tallit sijaisevat usein haja-asutusalueilla ja luotettavien ajo-ohjeiden ja oikeaan paikkaan oikeassa ajassa navigoinnilla on merkitystä.

Olosuhteet hevostalleilla ovat talviseen aikaan hyvin vaihtelevat.
Hevosnäytössä toiminnat sijoittuvat usein laajalle ja eri työpisteet ovat kaukana toisistaan.
Näyttötilanteen tulisi myös olla mahdollisimman normaali hevoselle, joten  palaute ja työnohjaaminen tulee miettiä aina tilannekohtaisesti.


Näyttötilanteessa opiskelijalla on "kädet täynnä" eli dokumentointi mobiililaitteela ei ole mahdollista opiskelijan toimesta.
Näytön arviointi käynnissä nolla-asteisessa tallituvassa. Jos kynä ei aina meinaa pysyä kohmeisissa sormissa, kuinka käy mobiililaitteen?

mNäyttöterveisin Menna Rantala ja Riitta Lehtinen

tiistai 24. tammikuuta 2012

Tietoisku Mobiilipedagogiikasta ke 25.1. klo 13

Miten suunnitella mobiilioppimisen oppimisprosessi?

Mobiilioppimisessa opiskelijat ovat pedagogisesti uudessa asetelmassa - autenttisessa tilanteessa. Tämä uusi asetelma edellyttää myös mobiilioppimisprosessin suunnittelulta ja mobiilioppimisen pedagogisilta malleilta uutta näkökulmaa ja uusia pedagogisia rakenteinta.

Ke 25.1.2012 klo 13 alkavassa tietoiskussa Pasi Silander luo katsauksen mobiilioppimisen ja -ohjauksen suunnitteluun sekä mobiilioppimisen pedagogisten mallien hyödyntämiseen.

Tietoisku pidetään Adobe Connectissa osoitteessa http://amk.adobeconnect.com/mobiilisti

Tervetuloa kuulolle!

perjantai 13. tammikuuta 2012

Innostusta ja ennakkoluuloja


Teimme Mobiilisti-hankkeen puitteissa HAMKin opiskelijoille syksyllä kyselyn, jolla kartoitimme heidän mobiililaitteiden käyttöään sekä yleisesti että oppimisessa. Tulokset osoittivat, että älypuhelin löytyy jo lähes puolelta vastaajista. Osa opiskelijoista oli innolla ottamassa mobiililaitteita mukaan opetukseen ja heillä oli myös paljon ideoita siitä, miten laitteita voisi hyödyntää. Osalla taas asenne oli täysin päinvastainen.

Mobiilien esteitä
Kynnyskysymykseksi mobiilien käytöstä oppimisessa opiskelijoilla nousivat mobiililaitteiden ja -palveluiden kalleus sekä yleinen asenne laitteita ja yleensä teknisiä vempaimia kohtaan. Varmasti osasyy on se, että laitteita ei välttämättä osata käyttää tarkoituksenmukaisesti eikä tiedetä, mitä mahdollisuuksia oman laitteen uumenista löytyy.

Korjataksemme tilannetta järjestämme HAMKissa tammikuussa Kännykällä kätevästi -päiviä, joissa meiltä Mobiilistilaisilta saa tulla kysymään mitä vaan mobiiliuteen ja esimerkiksi kustannuksiin ja mobiilisovelluksiin liittyen. Niiden jatkeena käynnistyvät helmikuussa sekä opiskelijoille että opettajille suunnatut mobiilityöpajat, joissa perehdytään tarkemmin erilaisiin käyttötapoihin ja mobiililaitteiden hyödyntämiseen oppimisessa. Opettajille on lisäksi tarjolla paja, jossa työstetään heidän omia opintojaksojaan.

Mobiilien mahdollisuuksia
Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä.