keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Online Educa 2011 -kuulumisiaOnline Educa Berlin -konferenssi 1.-2.12.2011

Online Educa Berlin on suurin eurooppalainen oppimisen ja opetuksen konferenssi, joka järjestettiin nyt 17. kertaa. Konferessin teemana oli tänä vuonna ‘Uudet oppimiskulttuurit’. 

Avauspuheenvuoroissa kuultiin yli kymmentä arvovaltaista puhujaa. Rinnakkaisia konferenssiesityksiä oli kaikkiaan yli 100 ja suomalaiset olivat konferenssin kolmanneksi suurin osanottajaryhmä. Suomen Future Learning Finlandin ja Avoimet Verkostot Oppimiseen eli AVO-hankkeen yhteinen standi kokosikin edustavan verkoston toimijoita, jotka tekevät työtä uudenlaisen oppimisen ja koulutuksen edistämiseksi oppilaitoksissa.Avauspuheenvuorot erityisesti ensimmäisenä päivänä olivat antoisia taitavien puhujien ansiosta. Puheissa nousi vahvasti esiin maailman ja sen kautta myös koulutusmaailman nopea muuttuminen ja muutokseen vastaaminen. Uudet teknologiat ja mobiilius monipuolistavat oppimista ja tuovat uusia tapoja toteuttaa opetusta, yhteydenpitoa ja ohjausta. Välineiden kautta on avautunut uusien mahdollisuuksien maailma.

Pääpuheenvuoroissa korostettiin myös jakamisen ja yhteistyön merkitystä, yrittäjämäisyyttä, luovuutta ja medialukutaitojen merkitystä osana oppimista. Toivottiin tarpeista ja tulevaisuudesta lähtevää näkökulmaa oppimiseen ja opetusteknologioiden hyödyntämiseen. Kenties suunnitelmien laatimisen aika on ohi ja toteuttamisen aika on alkanut?

Uudet sukupolvet ovat syntyneet ja kasvaneet digitaalisessa maailmassa ja heille tulisi pystyä tarjoamaan sen mukaisia oppimisen menetelmiä ja välineitä. Uusia sukupolvia valmennetaan työtehtäviin, joita ei vielä ole olemassa. Oppijat ovat asiakkaitamme.


Teknologia ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkeen, vaan väline mielekkäisiin, tarvelähtöisiin toteutuksiin. Yhdessä tekemisen tärkeys, mentorointi, pedagoginen osaaminen ja suorien kontaktien tarve eivät ole kadonneet minnekään. Ihminen on toiminnan keskiössä ja teknologia on vain apuväline.Täältä löydät tarkempia muistiinpanoja avauspuheenvuoroista. Konferenssissa mobiilius ja sosiaalinen media mainittiin useasti eri puheissa mutta sen hyödyntäminen oppimisessa ei näkynyt juurikaan esityksissä. Käytännön esimerkit olivat vähissä ja tulivat lähinnä Suomesta (Vocational Education Goes Mobile,  AVO-hankkeen esitykset). Joitakin mobiilikysely- sekä -peliesimerkkejä nähtiin myös. Virtuaalimaalimojen käytöstä opetuksessa löytyi myös joitakin esimerkkejä (mm. Cristina Stefanelli/Avatar course).


Näytteilleasettajien osalta Online Educa Berlin oli varsin kaupallinen. Paikalla oli useita yrityksiä, joiden tarjontaan kuului oppimisalustoja mobiililiityntöineen ja -sovelluksineen. Näistä mainittakoon tuttu Moodle, Pearson, Blacboard mobile sekä Trivantisin Lectora/CourseMill. Pääpuhujiin verrattuna näytteilleasettajat tuntuivatkin keskittyvän valitettavan opettajajohtoisiin menetelmiin. Laukkuun kertyneestä esitetukusta ja muutamasta standikeskustelusta jäivät käteen mm. sähköinen plagioinnin estopalvelu yliopisto-opettajille, mobiililaitteen käyttö äänestysvälineenä ja lukuisat valmiit online -sisältöpalvelut opettajille. Tuntui siltä, että mobiilioppiminen on yhtä kuin sisältö, jota voit lukea missä vain ja milloin vain. Tuottamisen ja jakamisen näkökulma loisti poissaolollaan.Osallistujilla sen sijaan oli kyllä runsaasti mukanaan mobiililaitteita, sekä tablet-tietokoneita (täppäreitä) että älypuhelimia. Varsinkin tilanteiden ja esitysten kuvaamiseen niitä käytettiin paljon. Meillä oli myös Facebook, Twitter ja Foursquare käytössä (tosin WLAN-verkon huono kattavuus/kapasitetti rajoitti niiden käyttöä). Tapahtumasta oli mahdollisuus twiitata; Twitterissä #oeb11. Konferenssissa oli mahdollisuus käyttää myös QR-koodeja palautteenannossa; QR-koodin lukemalla pääsi suoraan tietyn esityksen palautelomakkeeseen. Olisi kuitenkin tarvittu mobiilineuvojaa laitteen kanssa näyttämään, miten lomakkeen täyttö onnistuu! Nyt mobiilipalautteenanto tuntui jäävän vähäiseksi osaamattomuuden takia.


Käytännön kokeilujen ja pilottien todettiin olevan hyviä keinoja kehittämistyössä ja sitähän mekin Mobiilistissa teemme (www.mobiilisti.com). Paljon on tehtävää myös kansainvälisellä tasolla. OEB Around the World Event -iltatapahtumassa ja sessioiden tiimellyksessä saadut uudet kontaktit vievät tätäkin asiaa eteenpäin. 
Suomalaisten konferenssitunnelmia Facebookissa: Suomalaiset Online Educa Berlin 2011 -konferenssissa


Berliini oli myös jo kovin jouluinen joulutoreineen, koristeltuine kuusineen ja kappakeskuksien jouluisine rakennelmineen.mobiiliasiantuntija Johanna Salmia, HAMK
mobiilineuvoja Pauliina Venho, Omnia

1 kommentti: