torstai 15. joulukuuta 2011

Galaxy Tab 10.1 -kokemuksia - Experiencing New Galaxy Tab 10.1


Sain käyttööni uuden Galaxy Tab 10.1 -laitteen. Laitteessa on siis Android -käyttöjärjestelmä. Tässä kerättynä ensikokemuksia.

Fyysisesti laitteen näyttö on suurempi kuin edellisessä (aiempi oli 7"), mistä on luonnollisesti hyötyä. Laite itsessään on ohut ja painoltaan samaa luokkaa edellisen kanssa. Pienempi laite oli näppärämpi pidellä käsissä ja kahdella kädellä kirjoittaminen onnistui helposti. Nyt se on hiukan haastavampaa silloin, kun laitetta pitää vaakasuunnassa, jolloin se on käsissä varsin leveä. Käsilaukkuun tablet vielä mahtuu. Ulkonäkö on linjakas ja tyylikäs.

Lähdin asentamaan laitetta kuntoon. Näillä sovelluksilla rakensin oman laite- ja oppimisympäristöni:
 • Wlan-asetukset kuntoon
 • Sähköpostit ja kalenterien sykkaus asetuksien kautta:
  • Gmail: Sekä työ- että yksityispostit
  • GroupWise (Microsoft Exchange Active Syncin kautta): Työpostit
 • Sosiaalinen media:
  • Facebook for Android: Työ- ja yksityiskäyttö, tiedonjako
  • Twitter: Työ- ja yksityiskäyttö, teidonjako
  • Foursquare: Sijainin ja paikkojen jakaminen
  • LinkedIn: Ammattiverkosto
 • Kokoukset, yhteydenpito:
  • Skype: Erityisesti muutaman hengen työkokoukset ja chattikeskustelut
  • AdobeConnect: Isommat työkokoukset
 • Dokumentointi:
  • Google docs: Kaikki työ- ja yksityiset dokumentit
  • ColorNote (keltaiset laput): Lyhyet muistiinpanot
  • Bambuser (Video streaming): Tilanteiden nopea taltiointi ja jakaminen
  • Blogger: Blogikirjoitukset (myös kuvien ja vidoiden lisääminen)
 • Muita sovelluksia:
  • SportsTracker: Reitit kartalle kuvineen
  • QR Droid: QR-koodien luku
  • Dropbox: Isojen tiedostojen siirto ja jakaminen
  • AndroMedia Video Editor: Omien videoiden teko (kuvat, videot, tekstit, äänet, taustamusiikki)
 • Valmiitakin käytän ahkerasti: Kamera, Videot, Galleria, GoogleMaps, YouTube, Internetselain, Latitude (oman sijainnin jakaminen), Muistio, Kalenteri
 • Testauksessa:
  • Maverick: Karttasovellus, johon voi ladata omia karttoja ja merkitä sijainteja.
 • Lisäksi kaikki oleelliset pelit on asenneltu (Angry Birdsista ja AirPenguinista alkaen)

Laitteen toimintalogiikka poikkeaa hiukan edellisestä, joten sen kanssa sinuiksi tulemiseen meni hetken aikaa. Lapsilta tämä näytti sujuvan varsin nopeasti.

Pitkällä kotinapin painalluksella saa edelleen näkymän aktiivisista sovelluksista. Uutta on se, että ne voi myös sulkea samasta näkymästä. Laitteesta löytyy myös liikkeentunnistukseen perustuvia toimintoja. Kallistelemalla voi pienentää tai suurentaa näyttöä sekä siirtää sovelluksia näkymästä toiseen.

Kuvan laatu on hyvä, Videokuvaustakin olen jo testannut ja hyvältä näyttää. Laite on selkeästi suunniteltu myös vaakasuorassa käytettäväksi (Samsung-teksti) pitkällä sivulla), joten se ohjaa hyvin käyttämään laitetta oikein päin juuri videokuvauksessa.I took into use a new Samsung Galaxy Tab 10.1 which has Android operating system. Here you can find my first impressions.

The device display is larger than in previous one I had in use (that was 7") and this is a clear advantage. The device itself is really thin and the wight is about the same with the old one. Smaller tablet was handier from the size point of view and writing with it by two hand in use was easier. With this new one writing with two hand is more challenging when the device is used horizontally. I'm still able to put it into my handbag anyway. The outlook of the device is stylish.

At first I installed into my device all needed apps to build my own learning environment:
 • WLAN settings were set
 • Email and Calendar sync was enabled via settings:
  • Gmail: Work and private related email
  • Groupwise (via Microsoft Exchange Active Sync): Work related email
 • Social media apps:
  • Facebook for Android: Both for work and private purposes; sharing information
  • Twitter: Both for work and private purposes; sharing information
  • Foursquare: Sharing location and places
  • LinkedIn: Professional network
 • Meeting, connections:
  • Skype: Work related meetings and chat
  • AdobeConnect: Work related meeting where larger group of participants
 • Documenting:
  • Google docs: All work related and private documents
  • ColorNote (Yellow stickers): Short notes
  • Bambuser (Video streaming): For documenting and sharing occasions and events online
  • Blogger: Writing blog texts; adding photos and videos
 • Other apps:
  • SportsTracker: Getting routes into maps with photos taken
  • QR Droid: QR code reader
  • Dropbox: For sharing and moving big files
  • AndroMedia Video Editor: For making own videos (photos, videos, texts, speecs, background music)
 • There were some apps already installed, which I use actively: Camera, Videos, Gallery, Googlemaps, YouTube, Internet browser, Latitude, Memo, Calendar
 • I'm testing this one:
  • Maverick: Off-road GPS navigator with offline maps support, compassa and track recording. 
 • I also installed some relevant games starting from AngryBirds and AirPenguin.

This new tablet has a bit different UI logics than the previous one. It took some time to familiarize with that. For kids it took only a really short time.

When you long-press Home-button, there is still opened a list of active applications. Great new functionality is that, you can also close the apps from that list. New feature is also the motion based functionality. By tilting and panning you're able to reduce and enlarge screen or move icons to another page.

I'm satisfied with the photo and video quality. The tablet has been clearly designed to be used especially horizontally (Samsung -logo on the long side). That guides the user to use the device right way when taking videos.

keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Online Educa 2011 -kuulumisiaOnline Educa Berlin -konferenssi 1.-2.12.2011

Online Educa Berlin on suurin eurooppalainen oppimisen ja opetuksen konferenssi, joka järjestettiin nyt 17. kertaa. Konferessin teemana oli tänä vuonna ‘Uudet oppimiskulttuurit’. 

Avauspuheenvuoroissa kuultiin yli kymmentä arvovaltaista puhujaa. Rinnakkaisia konferenssiesityksiä oli kaikkiaan yli 100 ja suomalaiset olivat konferenssin kolmanneksi suurin osanottajaryhmä. Suomen Future Learning Finlandin ja Avoimet Verkostot Oppimiseen eli AVO-hankkeen yhteinen standi kokosikin edustavan verkoston toimijoita, jotka tekevät työtä uudenlaisen oppimisen ja koulutuksen edistämiseksi oppilaitoksissa.Avauspuheenvuorot erityisesti ensimmäisenä päivänä olivat antoisia taitavien puhujien ansiosta. Puheissa nousi vahvasti esiin maailman ja sen kautta myös koulutusmaailman nopea muuttuminen ja muutokseen vastaaminen. Uudet teknologiat ja mobiilius monipuolistavat oppimista ja tuovat uusia tapoja toteuttaa opetusta, yhteydenpitoa ja ohjausta. Välineiden kautta on avautunut uusien mahdollisuuksien maailma.

Pääpuheenvuoroissa korostettiin myös jakamisen ja yhteistyön merkitystä, yrittäjämäisyyttä, luovuutta ja medialukutaitojen merkitystä osana oppimista. Toivottiin tarpeista ja tulevaisuudesta lähtevää näkökulmaa oppimiseen ja opetusteknologioiden hyödyntämiseen. Kenties suunnitelmien laatimisen aika on ohi ja toteuttamisen aika on alkanut?

Uudet sukupolvet ovat syntyneet ja kasvaneet digitaalisessa maailmassa ja heille tulisi pystyä tarjoamaan sen mukaisia oppimisen menetelmiä ja välineitä. Uusia sukupolvia valmennetaan työtehtäviin, joita ei vielä ole olemassa. Oppijat ovat asiakkaitamme.


Teknologia ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkeen, vaan väline mielekkäisiin, tarvelähtöisiin toteutuksiin. Yhdessä tekemisen tärkeys, mentorointi, pedagoginen osaaminen ja suorien kontaktien tarve eivät ole kadonneet minnekään. Ihminen on toiminnan keskiössä ja teknologia on vain apuväline.Täältä löydät tarkempia muistiinpanoja avauspuheenvuoroista. Konferenssissa mobiilius ja sosiaalinen media mainittiin useasti eri puheissa mutta sen hyödyntäminen oppimisessa ei näkynyt juurikaan esityksissä. Käytännön esimerkit olivat vähissä ja tulivat lähinnä Suomesta (Vocational Education Goes Mobile,  AVO-hankkeen esitykset). Joitakin mobiilikysely- sekä -peliesimerkkejä nähtiin myös. Virtuaalimaalimojen käytöstä opetuksessa löytyi myös joitakin esimerkkejä (mm. Cristina Stefanelli/Avatar course).


Näytteilleasettajien osalta Online Educa Berlin oli varsin kaupallinen. Paikalla oli useita yrityksiä, joiden tarjontaan kuului oppimisalustoja mobiililiityntöineen ja -sovelluksineen. Näistä mainittakoon tuttu Moodle, Pearson, Blacboard mobile sekä Trivantisin Lectora/CourseMill. Pääpuhujiin verrattuna näytteilleasettajat tuntuivatkin keskittyvän valitettavan opettajajohtoisiin menetelmiin. Laukkuun kertyneestä esitetukusta ja muutamasta standikeskustelusta jäivät käteen mm. sähköinen plagioinnin estopalvelu yliopisto-opettajille, mobiililaitteen käyttö äänestysvälineenä ja lukuisat valmiit online -sisältöpalvelut opettajille. Tuntui siltä, että mobiilioppiminen on yhtä kuin sisältö, jota voit lukea missä vain ja milloin vain. Tuottamisen ja jakamisen näkökulma loisti poissaolollaan.Osallistujilla sen sijaan oli kyllä runsaasti mukanaan mobiililaitteita, sekä tablet-tietokoneita (täppäreitä) että älypuhelimia. Varsinkin tilanteiden ja esitysten kuvaamiseen niitä käytettiin paljon. Meillä oli myös Facebook, Twitter ja Foursquare käytössä (tosin WLAN-verkon huono kattavuus/kapasitetti rajoitti niiden käyttöä). Tapahtumasta oli mahdollisuus twiitata; Twitterissä #oeb11. Konferenssissa oli mahdollisuus käyttää myös QR-koodeja palautteenannossa; QR-koodin lukemalla pääsi suoraan tietyn esityksen palautelomakkeeseen. Olisi kuitenkin tarvittu mobiilineuvojaa laitteen kanssa näyttämään, miten lomakkeen täyttö onnistuu! Nyt mobiilipalautteenanto tuntui jäävän vähäiseksi osaamattomuuden takia.


Käytännön kokeilujen ja pilottien todettiin olevan hyviä keinoja kehittämistyössä ja sitähän mekin Mobiilistissa teemme (www.mobiilisti.com). Paljon on tehtävää myös kansainvälisellä tasolla. OEB Around the World Event -iltatapahtumassa ja sessioiden tiimellyksessä saadut uudet kontaktit vievät tätäkin asiaa eteenpäin. 
Suomalaisten konferenssitunnelmia Facebookissa: Suomalaiset Online Educa Berlin 2011 -konferenssissa


Berliini oli myös jo kovin jouluinen joulutoreineen, koristeltuine kuusineen ja kappakeskuksien jouluisine rakennelmineen.mobiiliasiantuntija Johanna Salmia, HAMK
mobiilineuvoja Pauliina Venho, Omnia

torstai 1. joulukuuta 2011

Mobiilisti alkoi mallintaa mobiiliutta ammatillisissa näytöissä

Miten mobiiliteknologiaa voidaan hyödyntää ammatillisissa näytöissä? Yksi Mobiilisti-hankkeen osatehtävistä on luoda hyviä käytänteitä ja malleja tutkinnon suorittajille.
Mobiilistissa pohditaan näitä kysymyksiä Mobiilinäyttöworkshopeissa, joista ensimmäinen pidettiin 29.11.2011 Edupolin Vantaan toimipisteessä. Pääsimme hyvään alkuun määrittelyissä ja työ jatkuu, seuraavan kerran kokoonnumme livenä taas Vantaalla näissä merkeissä 12.3.2012.Kun mallinnustyö aloitettiin, projektitoimijat pitivät olennaisina kysymyksinä pedagogisia lähtökohtia ja tarkoituksenmukaisuutta. Lähtökohtana se, että nykyisiä menettelytapoja katsotaan mobiiliuden näkökulmasta ja mobiiliutta sovelletaan niihin tarkoituksenmukaisesti. Siinä huomioidaan myös erilaisten oppijoiden (esim. erityisen tuen tarve, maahanmuuttajat) näkökulma.

Ensimmäisessä näyttötyöpajassa seuraavia kehittämisen näkökulmia ja mahdollisuuksia tuli esille:

 • Osaaminen tulisi voida tuoda esille prosessina, jossa arvioidaan nimenomaan prosessia ja kehitystä eikä niinkään lopputuloksia

 • Koko prosessia tukevana tekijänä voi toimia tutkinnon suorittajan sähköinen portfolio ja oppijoiden yhteisöllinen verkkoalusta, josta löytyvät tarvittavat dokumentit ja prosessin kulun kuvaukset

 • Yhteiskirjoittamismalli (vrt. Google Docs, Etherpad, wikit etc) on todettu toimivaksi monissa oppimisprojekteissa

 • Sähköinen henkilökohtaistamista koskeva suunnitelma ja näyttösuunnitelma sen osana helpottaisi tutkinnon suorittajan ammattitaidon verifioinnin prosessia

 • Informaalisen oppimisen osuus on tärkeää

 • Mallioppiminen ja asiantuntijuuden jakaminen

 • Monimediaisuus (visuaalinen, auditiivinen, sosiaalinen aspekti) huomioitava

 • Itsetarkoitus ei ole että koko tutkinnon suorittamisen prosessi tehdään mobiilisti, vain ne osat jotka on järkevää ja tarkoituksenmukaista toteuttaa

 • Tutkinnon suorittamiseen tarvittaisiin selkokieliset ja yksinkertaistetut ohjeet ja prosessikuvaukset, sillä on todettu että jopa akateemisilla tutkinnon suorittajilla (esim. Johtamisen erikoisammattitutkinnossa) on vaikeuksia ymmärtää tutkinnon suorittamisen kokonaisuuttaJos kiinnostuit ja haluat tulla mukaan kehittämään mobiilia mallia ammatillisiin näyttötutkintoihin, liity joukkoon! Voit olla joko opetusalan ammattilainen tai yrityselämän edustaja. Seuraa Mobiilisti-hankkeen blogia http://mobiilisti.blogspot.com ja www-sivuja http://www.mobiilisti.com.