keskiviikko 15. kesäkuuta 2011

Oppilaitos- ja yritysmaailma kohtaavat


Olen ollut pitkään yritysmaailmassa töissä ja tehtäviin on kuulunut siellä monenmoista. Olen päässyt suunnittelemaan sovelluksia: niiden logiikkaa ja käyttöliittymiä käyttäjän tarpeet lähtökohtina. Olen tuottanut, dokumentoinut, viestittänyt, verkottunut, opastanut ja testannut. Olen budjetoinut, raportoinut, ohjannut, organisoinut, neuvotellut, asettanut tavoitteita, arvioinut, antanut palautetta ja palkinnut. Olen ollut esimies, alainen, projektinvetäjä, oppija, kouluttaja ja mentori.
Olen yrittänyt, erehtynyt, korjannut, onnistunut ja saanut kiitosta.

Siirryttyäni oppilaitosmaailaan töihin, havaitsin saman ilmiön kuin monesti työpaikkaa vaihtaessa. Asiat ovat pitkälti samoja; niistä puhutaan vain eri nimillä. Kestää kuitenkin jonkin aikaa päästä tähän uuteen maailmaan sisään ja linkittää uudet termit ja toiminnot omassa päässään jo olemassa oleviin. Nyt puhun jo sujuvasti mobiililaitteista, älypuhelimista ja tableteista (kutsuuko muuten joku näitä oikeasti nimellä 'lehtiö-PC', kuten Samsung Galaxy Tab sen suomentaa :)
Myös aiemman kokemukseni ja tekemiseni saan pitkälti sovitettua oppilaitosmaailmaan ja sen eri rooleihin, kuten opettaja, hankkeen vetäjä tai erilaiset oppilaitosten esimies- ja johtajaroolit.

Pohdin tässä yhtenä päivänä myös eri rooleja tämän Mobiilisti-hankkeen kannalta. Tässä me kaikki olemme oppijoita. Me hankkeessa mukana olevat toimijat etsimme uusia menetelmiä, välineitä ja malleja ja yritämme karistaa vanhan painolastin, joka estää meitä ajattelemasta uudella tavalla. Oppilaan pitää miettiä uusista lähtökohdista, mitä kanavia pitkin voi ilmoittautua opintokokonaisuuteen tai mistä löytää sisällön ja tavoitteet, mitä ovat uudet yhdessätekemisen menetelmät ja miten rakennetaan jo opitun päälle uutta. Opettaja miettii myös uusia tapoja jakaa tavoitteita, luennoida, tiedottaa, ohjata ja opastaa. Kaikki opettelemme käyttämään uusia laitteita erilaisista lähtökohdista. Tärkeää on pitää myös mielessä, että tavoitteena on pystyä oppimaan mistä tahansa, millä tahansa nykyajan välineillä ottamatta kantaa laitteiden valmistajiin, malleihin tai käyttöjärjestelmiin.

Kävin tutustumassa Elisan yrityspuolen palveluihin ja ratkaisuihin ja käynti herätti huomaamaan, että yrityspuolellakin oppilaitos- ja yritysmaailma voisivat ottaa oppia toisistaan. Yrityspuolen ratkaisut ovat monesti sellaisia, että ne saattavat käydä jopa suhteellisen pienin muokkauksin myös oppilaitosmaailmaan. Tässä olisi syytä lähteä yhteistyöhön ja testaamaan ja sen pohjalta kehittämään palveluita, jolloin sekä yritys että oppilaitokset olisivat hyödynsaajia.

Molemminpuolinen hyödyn tavoittelu kannattaa myös pitkällä tähtäimellä. Suomessa on tällä hetkellä esimerkiksi noin 25 ammattikorkeakoulua, joissa oppilaita on kymmeniä tuhansia. Potentiaalista käyttäjäkuntaa uusille palveluille ja laitteille on siis runsaasti. Oppilaat opiskelevat työelämää varten, joten on hyvin järkevää tarjota heille sellaiset välineet ja menetelmät, joilla on mahdollista tulla kunnolla toimeen myös opintojen jälkeen tuottavassa työssä. Tämä kannattaa kaikkien pitää mielessä.

tiistai 7. kesäkuuta 2011

Uskallus tehdä keskeneräisestä näkyvää


Mobiilisti-hankkeessa yhdistyvät työn tekemisen tapojen muutos ja niiden opettelu, pedagogisen näkökulman jatkuva huomioinen toiminnan perustana sekä teknisten laitteiden tuoma houkutteleva laiteviidakko (vai kammottava piikkinen tiheikkö?).

Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden opetus- ja muu työkäyttö vaatii omanlaisensa säännöt ja tahdituksen. Ei ole hyötyä siitä, että kerään sähköiseen muistioon liudan asioita tai otan upeita kuvia, joita ”voisin käyttää blogissa”, ellen sitten tee niin. Vaikka mobiilius kulkee mobiilineuvojan mukana koko ajan, tarvitaan kalenteriin bloginkirjoitustunteja ja kuvienpurkuaamuja.

Suurin opettelu itselläni on kuitenkin todellinen uskallus tehdä keskeneräisestä näkyvää ja pyytää siihen kommentteja toisilta. Miksi juuri se on niin vaikeaa? Miten tätä voisi opettaa oppilaille?

keskiviikko 1. kesäkuuta 2011

Innostuneisuus käsin kosketeltavaa


Ajatuksemme ja aikamme on viime viikkoina vienyt Mobiilikesäkoulu, joka on jo muodostunut mobiilioppimisen koulutustapahtumana perinteeksi. Puitteet ovat mitä mainioimmat HAMKin Mustialan toimipisteessä, jossa historia kohtasi nykypäivän (ja hiukan tulevaisuuttakin) viime viikolla 25.-26.5. Perjantaina 27.5. pidettiin mobiilioppimisen verkoston kokous ja verkoston kehittäminen on myös osa Mobiilistihankkeen tavoitteita.

Mobiilikesäkoulun osallistujat ja kouluttajat lähtivät innokkaasti mukaan kaikkeen kokeilemiseen ja tekemiseen ja yleinen ilmapiiri oli erittäin mukava. Sää suosi meitä tälläkin kertaa; sade päättyi, kun varsinainen toteutuksellinen osuus alkoi. Kesäkoulutuotoksia on nähtävänä Mobiilipolulla


Tässä ohessa on haastateltu jo lähes kaikki HAMKissa Mobiilisti-hankkeeseen mukaan haluavat opettajat ja muut toimihenkilöt. Innokkaita onkin kertynyt jo lähes kaksikymmentä. Keskusteluissa on käynyt ilmi, että moni haluaa lähteä kokeilemaan uusia toteutustapoja; ensin pienin askelin ja sitten vähitellen isommin harppauksin. Tämä onkin hyvä lähestymistapa ja taivalta voi tehdä yhdessä muiden kanssa. Haastateltavat ovat myös keskustelun aikana jo ideoineet itsekin monenlaista mobiilikokeilua.

Syksyllä on ohjelmassa ensimmäinen workshop näiden henkilöiden kanssa ja tarkoitus on siellä jo päästä etenemään joidenkin oppimispolkujen mobiilikokeilujen kanssa. Kesän aikana rakennetaan oppimisen mobiilimenua ja kootaan jo valmiina olevia palasia workshopin aineksiksi.