torstai 20. marraskuuta 2014

Tutustumismatka Uppsalan perhospolun mobiiliopastukseen 30.-31.10.2014 Mobiilistihankkeen tuella

Lepaan  Älypuiston kehittämistä on tehty kuluneen vuoden aikana. Tavoitteena on ollut tuoda toinen Laterna Opas puistoon edistämään Lepaan virran lähellä sijaitsevan kivikkoryhmän kasvilajitietoutta. Projekti on edennyt etäkokouksissa Annika Michelssonin, Johanna Salmian, Sari Suomalaisen sekä Laterna Vox- yrityksen edustajan Anette Rattfeltin  voimin. Opiskelija Sisko Kaukopuro tuotti Laterna Opas 2:een sisältöä, ja nyt projektissa jatkaa Lepaan puiston erilaiset alueet hyvin tunteva opiskelija Minna Lindén.  Nyt oli myös sopiva vaihe käydä tutustumassa Laterna Vox- tekniikalla toteutettuun perhospolkuun Uppsalassa, Ruotsissa

Luonnonsuojelualueelle toteutettu perhospolku on osa Biotopian, Uppsalan luonnontieteellisen museon toimintaa. Tavoitteena on edistää luonnontuntemusta. Alueella, johon perhospolku on perustettu, on erityisen paljon lajeja. Monet lajit viihtyvät metsäisen ja avointen niittyjen läpikulkevassa maisema-aukossa eli kyseisellä virkistysreitillä. Perhospolun  yhdeksästä opastuspisteestä neljä on mobiiliopastettu. Kohteessa on mahdollisuus liittyä Laterna Vox - verkkoon, vaikka langatonta  yhteyttä  ei muuten ole saatavilla. Tekniikka käyttää aurinkoenergiaa. Opastuksen yhteydessä on mahdollisuus oppia perhoslajeista sekä niiden elinympäristöistä tietovisan avulla, ja lisäksi on mahdollisuus kuunnella videolta asiantuntijan kertomus alueen perhoslajien esiintymisestä http://sites.laterna.at/fjaril/fjaril1/dynamic-se.html?t=1395232709


 
Vierailu paikanpäällä Anette Rattfeltin ja Biotopian edustajan Karin Lindströmin opastuksella antoi myös Lepaan Älypuiston kehittämiseen lisäajatuksia. Minna Lindén valmistelee osaltaan sisältöä ja osa pyritään tuottamaan oppimismoduulien tehtävien kautta. Tavoitteena on Laterna Opas 2 – vaiheen käyttöönotto keväällä 2015.
 

Sari Suomalainen ja Minna Lindén
Hämeen ammattikorkeakoulumobiililaite, reitit, luontopolku, opastus

maanantai 10. marraskuuta 2014

Omat mobiililaitteet oppimisessa - opiskelijoiden laitekyselyn tulokset 2014

Omien laitteiden käyttö oppimisessa tuntuu olevan opiskelijoille varsin luontevaa. Oma laite on tuttu, siihen on asennettu mieleiset sovellukset ja laitteita kannetaan mukana siellä, missä muutenkin liikutaan.

Omien laitteiden käyttö on kaikille luonnollista
ja sen takia myös hyvin toimivaa
(Opiskelija 2014)

Mobiilisti-hankkeen aikana olemme ennättäneet kartoittaa opiskelijoiden mobiililaitteita ja niiden käyttöä kaiken kaikkiaan neljä kertaa. Tänä vuonna kyselyymme vastasi noin 250 HAMK Biotalouden Koulutus- ja Tutkimuskeskuksen opiskelijaa. Meillä käynnistyi syksyn aikana BYOD-projekti ja kartoitimmekin samalla myös kannettavien tietokoneiden määrää tällä kertaa tarkemmin.

Opiskelijat näkevät mobiilien ja omien laitteiden käytössä paljon mahdollisuuksia. He haluavat entistä enemmän itse olla tekemässä ja tuottamassa, jakamassa osaamistaan ja kokemaansa. Tätä tukee hyvin tiimityöskentely ja työelämäsidonnaisuus, joka meillä on entistä enemmän opetuksessa mukana.


Tiedonhaku ja sisällön tuottaminen on muuttunut totaalisesti.
Kirjatietoa ei kanneta enää päässä,
vaan tietoa haetaan tarpeeseen, kohdennetusti.
Opiskelijalla tulisi olla myös mahdollisuus tuottaa kurssille mieleistään sisältöä,
ja tähän omat laitteet sopivat loistavasti
(koska lähes jokaisella on älypuhelin tms.laite jo omistuksessa).
(Opiskelija 2014)

Mobiililaitteiden ja erilaisten sovellusten käyttö on yhä kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Merkittävää on, että etäopiskelun ja sitä kautta oppimistilannetallenteiden sekä monimuotoisten oppimateriaalien, tuotosten ja tehtävien tarve on kasvanut. Mobiilisovelluksista merkittävästi käyttö on kasvanut erilaisilla chatti- ja kuvapalveluilla, kuten WhatsApp ja Instagram. Samoin yhteisöllinen kirjoittaminen ja tuotosten jakaminen nettiin ovat olleet kasvussa edelleen.

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin Mobiilisti-hankkeessa tuotetussa Mobiilioppaassa: https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/opiskelijakyselyn-tulokset

Johanna Salmia
Hämeen ammattikorkeakoulu

torstai 6. marraskuuta 2014

Terveisiä maailmalta - EfVET 2014


Terveisiä Portugalin Portosta! 

Mobiilisti oli laajasti esillä erilaisissa työpajoissa ja keskusteluissa tämänvuotuisessa EfVet-Konferenssissa. Kiinnostusta mobiilipedagogiikkaan ja mobiiliteknologian hyödyntämiseen osana ammatillista opetusta tuntui olevan erittäin laajasti kansainvälisten opetuksen kehittäjien keskuudessa. Kerroimme Omniassa mobiilistin kautta tuotettuista malleista ja käytänteistä ja keräsimme talteen hyvät käytänteet Euroopanlaajuisesta verkostosta.


Taustaa:

EfVET (European forum for Vocational Education and Training) on vuosittain järjestettävä konferenssi, jossa jaetaan ja saadaan tietoa kansainvälisistä hankkeista ja niiden saavutuksista. Osallistujat ovat ammatillisen koulutuksen kehittäjiä, opettajia ja johtajia. Osallistujamäärä vuonna 2014 oli 200 henkilöä.

Omnia osallistui mobiilistin puitteissa matkalle EfVET 2014 –konferenssiin lokakuussa 2014. Matkan tarkoituksena oli levittää tietoa hankkeen saavutuksista kansainvälisiin verkostoihin ja tuoda hyviä käyntänteitä suomeen. Matkan kokonaistuotos oli erittäin tyydyttävä, verkosto mobiilipedagogiikan levittämiseen laajeni huomattavasti ja mahdollisuuksia suomalaiseen koulutusvientiin mm. mobiiliosaamisen osalta opetuskäytössä löytyi useita.


Jaettua:

Omnia ja Mobiilisti-hankkeen saavutukset saivat laajaa näkyvyyttä ja kiinnostusta osakseen konferenssissa. Mobiilikokeiluista opetuksessa kerrottiin kaikissa workshopeissa sekä pyöreiden pöytien äärellä. Verkostoitumistapahtumat konferenssin aikana toivat myös paljon kontakteja eurooppalaisista ammattiopistoista ja mahdollisuuksista tulla tutustumaan suomen oppimisympäristöihin herätti paljon keskustelua. Mobiilien laitteiden käyttö ja hyödyntäminen opetuksessa tuntuu olevan vasta alkutekijöissään muissa Euroopan maissa, jotka olivat edustettuina konferenssissa. BYOD on otettu kokeiluun niiltä osin, kun rahoitusta laitteille ei ole löytynyt, mutta innokkuutta opettajien kesken on. Toisaalla on rahoitusta saatu laitteille mutta opettajien koulutus ja innostaminen on vielä kesken. Suomen malli, jossa sosiaalista mediaa käytetään laajana verkostoitumisalustana kansallisella tasolla, mobiililaitteiden hyödyntäminen on monipuolista ja opettajan rooli on jo muutoksessa, herätti paljon kritiikkiä ja keskustelua. Kiinnostus erityisesti opettajien innostamisen menetelmiin sekä mobiililaitteiden konkreettiseen hyödyntämiseen monipuolisena opetusvälineenä oli suuri; näin esimerkiksi ruotsin Malmössa. Jatkotoimia ja yhteydenpitoa hoidetaan myös hankkeen päätyttyä.

Kuultua:

Erittäin positiivisia ajatuksia Mobiilistin näkökulmasta herätti konferenssin ensimmäinen keynote-puhuja (Esitys löytyy täältä ), Euroopan komission Kulttuuri- ja Opetustoimen johtaja Joao Santos. Hän korosti useaan otteeseen puheessaan ja konferenssin aikana muissakin yhteyksissä opettajien tarvetta muuntautua muuttavaan maailmaan, jossa mobiilius (tekninen) ja yhteisöllisyys ovat ensisijaisen tärkeitä. Hän myös nosti esiin BYOD:n kasvavan osuuden opetuksessa ja kehotti oppilaitoksia muuntautumaan oppilaslähtöisemmiksi ja kouluttamaan opetushenkilöstöä monipuolisemmin laitteiden hankintaan ja käyttöön. Myös opetusmateriaalin avoimuudesta sekä MOOCien hyödyntämisestä ammatillisen opetuksen osana Santos oli huolissaan. Niitä pitäisi lisätä hänen mielestään roimasti. Useaan otteeseen hän myös peräänkuulutti kehittäjiä keskittymään enemmän kokonaisuuksiin kuin yksittäisiin ongelmiin. Tulevaisuuden luomisessa ja tulevaisuuden osaajia kouluttaessa on pystyttävä hahmottamaan koko pelikenttä kaikkine pelaajineen.

Innostavimmat tuomiset:

Hollannissa (Friesland college/www.mentorprogramfriesland.nl) on otettu käyttöön mentorointimalli ja opetusympäristön täysivaltainen integrointi teollisuuteen. Oppilaat aloittavat opintonsa suoraan työympäristössä ja kaikki työ integroidaan opseihin. Opettajat ovat mentorin roolissa ja muut työntekijät toimivat vertaisohjaajina. Teoriatunnit pidetään työympäristössä ja teollisuuden osaaminen tulee suoraan työntantajalta ja se opitaan autenttisessa ympäristössä. Mobiililaitteita tässä ei ole tosin vielä integroitu.


Konferenssin yhteenveto kertonee enemmän kuin tuhat sanaa, tanskalaisella esityshuumorilla höystetyn esityksen voi käydä lukaisemassa täältä. Muutosta tarvitaan niin oppimisympäristöissä kuin opetusmenetelmissäkin. Asenteet ratkaisevat ja avoin mieli. Yhdessä kohti tulevaisuutta, se on ainoa oikea tie! Näihin sanoihin ja tunnelmiin on mukava lopettaa Mobiilistin Omnian hankeosuus ja jatkaa mobiilisti toimimista osana arjen käytänteitä!

:)  

Hyvää Syksyä!

t. Laura ja Omnian muut toimijat

maanantai 3. marraskuuta 2014

Oppimisratainnostusta

Opetus ja oppiminen elävät murrosta. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja tarjoaa uusia, luovia ratkaisuja niin opettajien kuin opiskelijoiden käyttöön. Pelillisyys ja erilaiset oppimisradat ovat erittäin keskeinen keino mm.
  • markkinoida oppilaitosta ja sen tarjoamia koulutuksia
  • rakentaa ja suorittaa itseoppimisratoja niin sisätiloihin kuin ulkoympäristöihin
  • rakentaa toimipisteiden esittelyitä ja perehdyttämisratoja
  • rakentaa ja suorittaa mobiilitenttejä

Mobiilitentti Lepaalla syksy 2014 2.jpg
Mobiilitentti Lepaan pusitossa
Kuva: Pia Rupponen
Olemme neljän vuoden aikana Mobiilisti-hankkeessa pilotoineet opiskelijoiden kanssa monenlaista oppimisratoihin liittyen; HAMKissa mm. kasviopetuksessa, Lepaan älypuistossa, mobiilitentissä. Sen lisäksi Mobiilikesäkoulussa on ollut kokeiltavissa monipuolisesti erilaisia toteutuksia ja sovelluksia. Tarjolla on sekä ilmaisia että maksullisia toteutusalustoja.

Olemme jatkaneet erityisesti HAMKin Lepaan yksikön kasviopetukseen liittyen tutkimista ja kehittämistä. Keväällä ja syksyllä olemme testanneet sekä Lentävän Liitutaulun SmartFeet-sovellusta että Team Action Zonen ActionTrack-alustaa, jotka ovat lisensoitavissa. Molemmilla voi koota erilaisista elementeistä kartalle ratoja erityyppisine tehtävineen. Olemme itse harjoitelleet ratojen luontia ja testanneet niistä maastossa. Lisäksi mukana on ollut innokkaita opiskelijoita, jotka ovat antaneet palautetta, päässeet itse tekemäänkin ratoja sekä osallistuneet mm. oppimisrata-alustalla toteutettuun mobiilikasvitenttiin.

Kasvitentti.png
Mobiilitentti ActionTrack -ratana

Valmiilla alustoilla on etunsa. Radan kokoaminen valmiista elementeistä oman kartan päälle on helppoa. Aiemmin tehtyjä ratoja voidaan hyödyntää uusien toteuttamisessa. Opettaja voi keskittyä miettimään sisällöllisiä ja pedagogisia asioita ilman, että tarvitsee huolehtia liikaa teknologiasta. Tulokset saadaan kootusti. Laajasti käytössä olevaan alustaan ja sen jatkokehittämiseen voi luottaa.

SmartFeet kasviratatesti.jpg
SmartFeetilla toteutettu tehtävärata
Olemme vakuuttuneita siitä, että oppimisradat erilaisine sovellutuksineen ovat soveltuvia eri aloille ja niillä on paikkansa opetuksessa. Innostus on ollut nähtävissä myös opiskelijoissa. Lisäksi ratoja voi hyödyntää monipuolisesti mm. markkinointi- ja esittelytarkoituksiin.

Sari Suomalainen ja Johanna Salmia
Hämeen ammattikorkeakoulu


Linkit:
Blogikirjoituksia:


Picnic -radan testausta Lepaa elokuu 2014.jpg