perjantai 28. syyskuuta 2012

3D-ympäristöjä ja puimureita - Mobiilioppimisen verkoston kokous 25.9.2012


Kokoustila
Syksyisenä aamuna muutamia Mobiilisti-hankkeen koordinoiman Mobiilioppimisen verkoston aktiiveja suuntasi kohti Poria ja Sampo-Rosenlewin tehdasta. Päivä alkoi muistorikkaasti vanhemman mieshenkilön ottaessa meitä vastaan kertoen eläkehomminansa auttelevan keittiössä, tarjotessa itse laitettua kahvia ja voileipiä sekä soitellessa meille uruilla, harmonikalla ja flyygelillä taustamusiikkia. Myöhemmin osoittautui, että kyseessä oli yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja entinen toimitusjohtaja.

Kokouksen puitteissa kävimme läpi viime kokouksessa muodostuneita ‘akupunktioryhmiä’ ja piakkoin on vielä luvassa Antin johdolla mSieniretkeä (mRetki) Kaupin maastossa Tampereella (osallistu, doodletus http://doodle.com/s6s567dupgmaaebm?lt=2) sekä Mobiilitaideryhmän kokoontumista Outin opastuksella Riihimäellä. Muutkin ryhmät aktivoituvat syksyn aikana.

Erilaisiin RealXtend -3D-ympäristöihin tutustuttiin ja perehdyttiin asiantuntijamme Tommin opastuksella. Opimme, että kuka tahansa voi lähteä rakentamaan peruspalikoista ympäristöä ja täydentää sitä sitten omin lisäyksin. Perusympäristön kustannukset muodostuvat kohtuullisiksi. Suunnittelimme myös SILC-hankkeen tarjoamien 3D-koulutusten tarkempaa sisältöä ja aikataulutusta. Opettajat ja opiskelijat pääsevät näin oppimaan 3D-mallinnusta ja -simulointia.

Antti osallistui kokoukseen etänä ja tämä sujui mainiosti älypuhelimen Skypen kautta. Antti pääsi myös näkemään 3D-ympäristöä ja muuta tapahtumaa yhteyden välityksellä. Mobiilius on näppärää!


 

Tehdaskierroksella näimme monenlaisia osia, joista lopulta muodostuu kokonainen puimuri. Tehtaalla rakennetaan myös metsäkoneita. Metsäkoneissa paikkatietoa hyödynnetään varsin paljon karttoineen ja alueineen. Puimureihinkin on saatavill aohjelmistoja, joilla viljelijä voi seurata kertynyttä viljamäärää ja sen laatua voiden siten säädöillä vaikuttaa lopputulokseen.

Seuraavaksi Mobiilioppimisen verkoston asiantuntijarekisteriä aletaan siirtämään LinkedIniin. Käyhän liittymässä jäseneksi tähän ryhmään
LinkedInissä voidaan jatkaa helposti yhteisiä asiantuntijakeskusteluita mobiilioppimisen puitteissa!


Puimuriaihio

perjantai 7. syyskuuta 2012

Mobiilikoulutuspalveluita - tuotteistamisworkshopin satoa


Mobiilioppiminen ja sen käyttöönotto oppilaitoksessa ovat asioita, joita pohtii monikin organisaatio tällä hetkellä. Mobiilisti-hankkeessa pureuduttiin tähän aiheeseen syyskuun alun tuotteistamisworkshopissa.

Tuotteistaminen lähtee aina organisaation strategiasta ja tarpeista osallistaen vahvasti henkilöstön ja asiakkaat. Palvelu räätälöidään vastaamaan asiakkaan toiveita ja samalla voidaan tarjota osaamista ja kokemuksia, joita asiakas ei ehkä tiedä edes tarvitsevansa.

Mobiilioppimisen käynnistämiseen liittyy paljon asioita lähtien johdon ja henkilöstön sitouttamisesta oppimisprosessien suunnitteluun sekä laite- ja sovellusvalintoihin ja kaikkeen muuhun tarpeelliseen. Tässä Mobiilistilaiset astuvat kuvaan voiden tarjota oppia perusteista käytännön harjoituksiin ja mobiiliopintojaksojen suunnitteluun. Kokonaisuutta voidaan rakentaa kuin Lego-palikoista kooten sopiva paketti itse kunkin tarpeisiin.


...kuin draamaa
Luovassa osuudessa kokeiltiin niin mobiilipoppletteja...

torstai 6. syyskuuta 2012

Mobiilit Lapin alkukesässä

Kaksi Aktiivi-verkoston hanketta yhdisti voimansa ja järjesti mobiilityöpajan kesän alkajaisiksi Inarissa upeassa ja uudessa Sajos-kulttuurikeskuksessa. Mobiilisti-hanke kävi pitämässä mobiilityöpajan Sápmi Miehtá -hankkeelle. Pajassa taottiin mobiiliasioita sekä laitteiden ja sovellusten että myös pedagogiikan näkökulmasta.

Ote Sápmi Miehtán blogista

”Työpaja oli innostava ja herätti keskustelua mobiilien opetuskäytön eduista, mutta myös siitä, tuovatko mobiilit lisäarvoa opetukseen. Tässä yksi harjoitustyö, jossa pääsimme käyttämään videon editointiohjelmaa. Harjoitteluvaiheessa tuotosta tärkeämpää oli oppia käyttämään itse välinettä. Esimerkiksi videopätkien tekeminen opetukseen on helppoa ja opettajan lisäksi myös opiskelijat voivat tehdä töitään tabletilla videomuotoon. Itse laitteen ja ohjelmistojen lisäksi tutustuimme erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää tabletteja opetuskäytössä ja opettajat ideoivat, miten he tulevat hyödyntämään mobiileja opetuksessa.
Työpaja yllätti siinä mielessä, että laitteiden käyttäminen on loppujenlopuksi helpompaa kuin esim. minä olin kuvitellut, mutta toisaalta joidenkin sovellusten käyttö vaati kyllä sitä, että joku koulutti (tajusi toimintaperiaatteet). Syyskuussa virtuaalikoulumme opiskelijoiden lähijaksolla tullaan tekemään saamelaiskulttuuriin liittyvä tehtäviä koululle hankituilla iPadeilla. Lisäksi osa (ne, jotka ovat halunneet) mukana olleista opettajista on saanut omat iPadit henkilökohtaiseen opetuskäyttöön. "
Tässä Inarissa tuotettu video:


Kaksipäiväisen pajan toisena päivänä oli vuorossa pedagoginen näkökulma, johdattajana aiheeseen Anne-Maria Korhonen. Seuraavassa Anne-Marian mietteitä:
"Kun laitteisiin ja muutamiin sovelluksiin oli tutustuttu kasvokkain tapahtuneen ohjauksen kautta Inarissa, lähdettiin pohtimaan tarkemmin mobiililaittein tapahtuvaa oppimista. Asiaa syvennettiin ottamalla mukaan pedagogiset mallit oppimisen tukena. Opastus tapahtui etäyhteyksillä Hamkin Mustialan toimipisteestä kauniissa kesäisessä säässä. Osallistujia varten oli tehty Wikispaceen pedagogisia malleja, joita voi soveltaa mobiilioppimisessa - siis silloin, kun oppija on mobiili eli ei ole luokkahuoneessa, vaan esimerkiksi oppimassa työtehtävien äärellä ammattitaitoja. Pedagogiset mallit perustuvat mobiilioppimisessakin jo aiemmin kehitettyihin lukuisiin pedagogisiin malleihin, joita on nyt muokattu mobiilioppimisen näkökulmaan sopivaksi. Malleja on piirtänyt ja kehittänyt Pasi Silander. Wikispacesissa on suunnittelulomakkeita opettajan työkaluksi, kun hän ryhtyy miettimään mobiilioppimisprosessiinsa pedagogiikkaa.
Tilaisuuden etäopettajan (Anne-Maria) mielestä mallien esittely antoi lisäulottuvuutta mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa. Tämä väite perustuu niihin esimerkkitapauksiin ja ideoihin, joita heti lähti syntymään Inarin päässä, kun etäopettaja sai mobiilipedagogiikasta kerrottua. Toivottavasti mallit ja suunnitelmalomakkeet ovat nyt kovassa käytössä Inarissa!"