keskiviikko 30. maaliskuuta 2011

Suunnittelupalaveri HAAGA-HELIAssa

Pidettiin palaveri, jossa sovittiin raportointikäytännöistä ja aikataulusta. Tässä jotain hajanaisia huomioita palaverissa esiintulleista asioista:
  • Hankkeen tuntiraportointi tehdään joko ESR-pohjalle tai oppilaitoksen omaan raportointipohjaan.
  • Tarjoilukuluista tarvitaan tositteet ja osallistujien nimikirjoitukset.
  • Laitehankinnat on kilpailutettava, mutta tämä on yleinen käytäntö oppilaitoksissa joka tapauksessa.
  • Mukana olevilta henkilöiltä tarvitaan työsopimus ja esimiehen allekirjoittama toimenkuva.
Hankkeessa tulevat kirjalliset tuotokset ovat julkisia ja palaverin aikana Mobiilisti-sivustolle laitettiin hakemisto, jonne dokumentit viedään.

torstai 24. maaliskuuta 2011

Mukana Aktiivin seminaarissa Turussa

Aktiivi järjesti seminaarin Turussa. Talkoomenetelmän avulla käsiteltiin osallsitujia kiinnostavia aiheita.
Olimme mukana Verkosto -asiota pohtivassa ryhmässä.


Aloituskokous 17.3.2011

Projektin aloituskokous pidettiin 17.3. Hämeenlinnan Visamäessä. Aamupäivällä sovittiin hankehallintoon liittyvistä asioita ja iltapäivällä päästiin varsinaisen toiminnan suunnitteluun.