keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

Metsolla kehitetään kouluttajaosaamista - myös mobiilit ovat osa nykyajan koulutusta

Studio-hanke ja tarkemmin Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjesti Metso-konsernin koulutusta työkseen tekeville 15 op:n laajuisen kouluttajakoulutuksen, kestoltaan kahdeksan kuukautta (1.10.12-3.6.13). Koulutuksessa paneuduttiin kouluttajan taitoihin, oppimisprosessien suunnitteluun ja verkko-oppimisen hyödyntämiseen koulutuksissa. Viimeisessä tapaamisessa keskiöön nousivat mobiilit ja asiasta kertomaan saatiin myös Mobiilistin projektipäällikkö Johanna Salmia. Tapaamispäivässä pohdittiin Metson omien sovellusten hyödyntämistä mobiililaitteiden avulla ja kokeiltiin käytännössä myös ilmaisia sovelluksia, kuten Evernote, Skitch ja Thinglink sekä luettiin ja luotiin QR-koodeja. Näiden käytöstä koulutustyön tukena kehitettiin monta uutta ideaa.

Ennen mobiilitietoiskua metsolaiset olivat jo opiskelleet verkossa mobiilipedagogiikkaa ja ryhtyneet suunnittelemaan oppimisprosesseja, joissa hyödynnetään mobiilia ulottuvuutta. Oppimateriaalina toimi mitä parahin Mobiilioppaamme. Parhaissa suunnitelmissa mobiilit täydensivät mm. myyntimiesten koulutusjaksoa, jossa lopuksi siirryttiin laitokselle oppimaan varsinaista kaivostoimintaa mobiililaitteiden avulla. Koulutuksen toteutus on suunnitteluasteella, mutta suunnittelija on innostuneena ottamassa seuraavan ryhmän kokeiltavaksi uuden toteutuksen. Kuvassa myyntimiesten koulutuksen oppimisprosessi.Mobiilit näyttelivät pientä roolia koko kouluttajakoulutuksessa ja niinhän sen tässä tapauksessa pitää ollakin. Kun pedagogiset taidot ovat hallussa, voidaan ryhtyä miettimään moderneja ulottuvuuksia oppimiseen. Täytyykin todeta koko matkan mukana olleena kouluttajana, että Metsolla on hyvin innostuneita, koulutustyöhönsä kehittämiseen sitoutuneita ja avarakatseisia kouluttajia.

Lisätietoja:

Anne-Maria Korhonen
Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu


tiistai 4. kesäkuuta 2013

Mobiilioppimista täydennyskoulutuksessa

Halusin kokeilla mobiililaitteen hyödyntämistä varhaiskasvatuksen pedagogisessa dokumentoinnissa. Ryhmäni koostui 14 päiväkodissa työskentelevästä lähihoitajasta, joilla osalla oli hiukan kynnystä lähteä kokeilemaan mobiililaitteita ylipäätään. Olemme siis aivan noviiseja asiassa J

Sanna ottaa haltuun


Kerroin ryhmälle moodlen kautta ideasta, ja mahdollisuudesta osallistua kokeiluun.  Alkuvuodesta 2013 ryhmä tutustui pedagogiseen dokumentointiin teoriassa. Pohdimme ja kartoitimme, miksi, miten ja millä välineillä dokumentointia päiväkodissa yleensä tehdään.

Esimerkiksi lasten teema- ja projektityöskentelyn prosessia ja sen onnistumista on helpompi arvioida dokumentoinnin avulla. Aikuisille taas dokumenttien analysointi on keino kehittää omaa osaamistaan ja työtapaansa entistä lapsilähtöisemmäksi. Lasten toiminnan pedagoginen dokumentointi on myös työväline, jonka avulla pyritään luomaan reflektiivistä, vuorovaikutteista ja demokraattista pedagogiikkaa. Dokumentoinnin ansiosta on mahdollista palauttaa mieleen aikaisempia kokemuksia ja elämyksiä sekä ymmärtää ideoiden ja ajatusten syntymistä ja kehittymistä pitkäänkin kestäneen työskentelyn aikana. Se mahdollistaa myös lapsen persoonallisuuden todellisen näkemisen ja tunnustamisen.Esiopetuksen toimintaympäristöä
Kartoitin ryhmän laitetarpeen, ja selvisi, että osalla ryhmäläisistä oli älypuhelin, joka sopikin loistavasti dokumentointiin. Seuraavalla lähiopetuskerralla InnoOmnian Pete Stockley toi neljä iPodTouchia niille opiskelijoille, jotka olivat kiinnostuneita kokeilusta, mutta joilla ei ollut omaa soveltuvaa laitetta. Pete ystävällisesti opasti sekä iPodin käytön että Posterous-blogin perustamisen ja päivittämisen. Nopean aikataulumme vuoksi päätin, että tänä keväänä kuvataan vain lasten erilaisia oppimis- ja toimintaympäristöjä: näin emme tarvinneet lasten vanhemmilta kuvaus- ja julkaisulupia.

Luonnon ihmeisiin tutustumista
Yllätyksekseni kaikki ryhmäläiset innostuivatkin perustamaan oman blogin, joihin lähettivät kuvia päiväkotinsa erilaisista toimintakentistä ja välineistä. Pete toi lisäksi vielä muutaman iPadin lainaksi, mikä innosti kokeilemaan myös erilaisia sovelluksia. Moni ennakkoluulo ja pelko katosi innostuksen myötä. Posterousin toiminta valitettavasti päättyi 30. huhtikuuta, jolloin kaikki palvelut suljettiin, mutta Pete ennakoi tämänkin lähettämällä ohjeen, jolla blogit voitiin siirtää esim. Wordpressiin. Tarkoitukseni on kesän jälkeen palata noihin blogien materiaaleihin ja arvioida toimintaympäristöjä opiskelijoiden kanssa.


Itse sain tutustua iPadiin saatuani Omniasta laitteen lainaksi kesän 2012 ajaksi. Tutustuminen mullisti oman mobiilikäyttöni: täppärin avulla löysin näiden laitteiden mahdollisuudet ja addiktoiduin lopullisesti mobiiliteknologiaan. Käytän älypuhelinta ja tablettia nykyisin paljon, sekä  työssä että vapaa-ajalla. Työelämäjaksolla laitteiden hyöty korostui erityisesti. Täppärin paras ominaisuus on se, että se on heti valmis käyttöön: asioiden nopeat tarkastamiset internetistä ovat helppoja, eikä tarvitse käynnistellä läppäriä tai pöytäkonetta. Myös mobiilius on ehdoton valtti. 


Olen tutustunut iPadilla mm. valo-/videokuvaamiseen ja -editointiin (iMovie), tiedostojen hallintaan (mm. Dropbox), esitysgrafiikan luomiseen (Keynote). Olen myös verkostoitunut (Twitter, Flipboard, Slideshare) ja tietysti pelannut koukuttavia pelejä... e-kirjat ja elokuvat luen/katson mielelläni iPadilta. Monen monta sovellusta on vielä tuntematonta, mutta pikku hiljaa tulee varmaan tutuksi. 

Suvi Nieminen
Kouluttaja
Omnian aikuisopisto
Hyvinvointiala