keskiviikko 27. maaliskuuta 2013

Mobiilikesäkoulun tarkempi ohjelma julkaistu!

Mobiilikesäkoulun tarkempi ohjelma on nyt julkaistu ja se löytyy kesäkoulun sivuilta. Voit perehtyä, millaisia erilaisia retkipisteitä on kahden päivän aikana tarjolla. Luvassa on mm. mobiilipelin tai -karttojen tekemistä, mobiilitentin tuottamista, animaatioiden, sarjakuvien ja monimediaisten videoiden luomista sekä mobiiliviestintää ja lisättyä todellisuutta!

Tule mukaan, koe, kokeile, verkotu ja nauti yhdessä tekemisestä. Mukana myös Mobiilisti-hankkeen tuotosnäyttely.

Tapahtuman ohjelma: http://www.mobiilikesakoulu.com/ohjelma
Hinta: 195 Eur/2 pv+majoitus, 120 Eur/1 pv

Ilmoittautumiset 13.5.2013 mennessä: http://www.mobiilikesakoulu.com/ilmoittautuminen-maksut

Mobiilikesäkoulun 2013 järjestää HAMK, Mobiilisti-hanke ja SILC-hanke
Twitter: @mkesakoulu
Facebook: Mobiilisti


Tervetuloa mukaan!

maanantai 25. maaliskuuta 2013

Mobiilit ja paikkatieto viheralalla

Mobiililaitteiden hyödyt ovat ilmeiset viheralan opiskelijoille ja alalla työskenteleville. Opiskelijat ja työntekijät liikkuvat paljon luonnossa kiinteiden verkkojen ulottumattomissa. Mobiililaitteita voidaan hyödyntää mm. tallentamaan paikkatietoon liittyviä asioita kuten puiden ja istutusalueiden sijainteja, ongelmakohtia sekä reittisuunnitelmia tai dokumentoimaan monimediaisia muistiinpanoja. Laitteita hyödyntämällä voidaan asioita tallentaa suoraan jatkokäsittelyä varten sähköiseen muotoon luopuen alalla vieläkin paljon käytössä olevista papereista ja kynistä.

Lisätyn todellisuuden tarkastelua
Hamkin Lepaan yksikön Maisemasuunnitteluopiskelijat perehtyivät mobiiliuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin niin aikuis- kuin nuoriso-opiskelijoiden toimesta. Viheromaisuuden hallinta ja paikkatietovälineet -opintojakson ennakkotehtävässä koottiin yhteiseen mindmappiin mm. mobiiliuden hyötyjä ja haittoja sekä erilaisia hyödyllisiä paikkatietosovelluskohteita.

Lähiopetuksessa päästiin sitten kiinni itse asiaan. Mindmappiin koostettujen asioiden läpikäynnin jälkeen luotiin lomake, jolla työntekijä voisi raportoida tuntinsa erilaiseen viheralan työtehtäviin liityen ja sen täyttö mobiililla todettiin helpoksi. Opiskelijat tutustuivat ryhmissä Lepaan puistossa lisätyn todellisuuden sovelluksiin, kuten Wikitude ja Junaio, sekä tallensivat reittiä kuvineen kartalle hyödyntäen Sports-Tracker -sovellusta.

Korkeuden mittausta
Rinnakkaisia ryhmiä seurattiin sijainnin jakamisen kautta. Rakennusten ja puiden etäisyyksiä ja korkeuksia mitattiin mobiililla (SmartMeasure -sovellus) ja nämä havainnot sekä muuta havaintokuvaa, -videota että -äänitiedostoja maastosta liitettiin monimediaisiksi muistiinpanoiksi Evernote -sovellukseen (Esimerkkimuistiinpanoja: https://www.evernote.com/pub/mkoulussa/viheromaisuus). Kokeilujen ohessa keskusteltiin, missä erilaisissa tilanteissa näitä erilaisia kokeiltuja asioita voi hyödyntää ja mitä muita mahdollisuuksia ja hyödyllisiä sovelluksia löytyy.

Loppukoosteena opiskelijat saivat tehtäväksi tuottaa lyhyet videoraportit aiheesta, miten pienen kunnan viheromaisuutta voi hallita mobiililaitteiden avulla. Aikuisopiskelijoiden osalta raportin teko jäi omalle ajalle lähiopetuksen pienen tuntimäärän vuoksi. Nuoriso-opiskelijoiden kanssa videot tuotettiin lähiopetuksen päätteeksi ja tehtävään paneuduttiinkin todella innolla ja luovasti. Esimerkkinä ohessa Essin, Maijan, Veeran ja Veeran toteuttama idea.

maanantai 11. maaliskuuta 2013

Kasviopetus talvella


Olette ehkä jo aiemmin lukeneet  kasvitentistä, joka toteutettiin mobiililaitteita hyödyntäen Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan puistossa. Kasviopetuksen yksi kehittämisen tavoite oli kasvitenttien toteuttaminen maastossa, sen sijaan, että kasvinäytteitä tunnistetaan (ainoastaan) luokkatiloissa. Tenttiä päästiin kokeilemaan keväällä 2012 ja opiskelijoiden palaute oli positiivista. Kasvitenttien pitäminen maastossa syksyllä 2012 ei ollut mahdollista, sillä työkaluna toimivat Moodlen Mobiilikeskus ei ollut toiminnassa Moodlen päivityksen johdosta. 

Kasviopiskelua pyritään aktivoimaan tapahtuvaksi kaikkina vuodenaikoina. Google-maps kartoille merkityt kasvireitit ja niiden varrelle kasveihin merkityt QR- koodit ovat käytettävissä myös talvella. Jossain vaiheessa talvea lumikengät kyllä saattavat olla hyvä varustus, mutta toisaalta, jos reittiä käytetään paljon, niin myös polku pysyy maastossa.  Talviasuisten kasvien habitus on tärkeä havainnoitava asia sen lisäksi, että tunnistaa kasvin versosta ilman lehtiä. Mobiililaitteen avulla talviasuisen kasvin saa myös saman tien lehtihabituksessa esimerkiksi tablet- laitteen näytölle. 


 

Talviasuisten kasvien tentti pyritään kehittämään myös ulkona toteutettavaksi.  Opiskelijoiden kokemus talviversojen  opiskelusta on ollut positiivinen siten, että kasvien silmuista ja versoista on avautunut monia uusia kasvin tuntomerkkejä, joihin kesällä ei tule kiinnitetyksi huomioita. Silti osa motivoivaa opetusta ja oppimista on myös koko kasvin havainnointi, joten ulkona toteutettava tentti voi olla osa osaamisen arviointia. Kunhan opettaja saa asioista kokemuksia, sen jälkeen opetusta voi ohjata eri menetelmillä toteutettavaksi kaikkina vuodenaikoina. 
 
Sari Suomalainen
Lehtori, Maisemasuunnittelun koulutusohjelma
Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

keskiviikko 6. maaliskuuta 2013

Mobiilikesäkoulu Online ITK -webinaarissa 20.3.

Onko Mobiilikesäkoulu sinulle jo ihan tuttu juttu vai ihmetteletkö, mistä oikein on kyse ja miten siellä opitaan? Haluaisitko tietää tarkemmin, mitä kaikkea mielenkiintoista Mobiilikesäkoulussa on luvassa tulevana toukokuuna?

Tule kuulolle Online ITK -webinaariin 20.3. klo 14-15.
Ennakkona voit katsoa tämän Movenotella tehdyn videonMobiilikesäkoulusta löydät oppimisen iloa
Tapahtuman ohjelma: http://www.mobiilikesakoulu.com/ohjelma
Hinta: 195 Eur/2 pv+majoitus, 120 Eur/1 pv

Ilmoittautumiset 13.5.2013 mennessä: http://www.mobiilikesakoulu.com/ilmoittautuminen-maksut

Mobiilikesäkoulun 2013 järjestää HAMK, Mobiilisti-hanke ja SILC-hanke
Twitter: @mkesakoulu
Facebook: Mobiilisti

Tervetuloa mukaan!

tiistai 5. maaliskuuta 2013

Mobiililaitteiden käyttö oppimisen välineenä ei ole tietotekniikkaa vaan pedagogiikkaa

Päivittäismediassa on monesti puurot ja vellit sekaisin, mitä tulee mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa. Tabletlaitteet tulevat –tyylisten otsikoiden alla puhutaan tietotekniikan opettamisesta  taivastellen sitä, miten iPadin avulla oppilaat eivät voi ymmärtää, mistä tietokoneen bittinen sydän rakentuu. Uutisoitaessa olisi tärkeää ymmärtää, puhutaanko oppimisen välineestä vai kohteesta.

Mutta toisaalta, voisihan olla mielenkiintoista osallistua vaikka tietotekniikan ja historian opettajien yhteistuumin rakentamaan lähihistorian opintojaksoon, jossa projektioppimisen hengessä tutkittaisiin laitteita ja bittejä keskustietokoneista pc-koneisiin, tablettietokoneisiin ja Raspberry Pi’hin asti. Opiskelijat voisivat kerätä tietoa aiheesta ja ottaa kuvia laitteista museoissa ja tekniikkaliikkeissä. Pari asiantuntijahaastattelua yliopiston tietotekniikan laitoksella toisi hommaan potkua.


Perehdyttyään aiheeseen syvällisemmin he voisivat tuottaa kuvitteellisen animaatioväittelyn laitteiden kehittäjäorganisaatioiden kesken. Tuossa vaiheessa mukaan projektiin on hypännyt jo äidinkielenopettajakin! Tietotekniikan opettajan kanssa opiskelijat avaisivat erilaisia laitteita ja dokumentoisivat prosessit kuvaa, tekstiä ja ääntä yhdistäen. Kenties osa löydetystä materiaalista onkin vieraskielistä, jolloin englanninopettajaa alkaa kiinnostaa tämä hieno yhteistyöhanke ja hän kutsuu mukaan keskusteluun ystävyyskoulun toisesta maanosasta.


Kaiken kaikkiaan tuotoksina syntyy videoita, audiotallenteita, animaatiokeskusteluja, sarjakuvia ja ajatuskarttoja, jotka valottavat sitä, miten tietotekniikka on kehittynyt. Tuotokset on jaettu ryhmän yhteiseen blogiin, josta niitä pääsevät katsomaan ja kommentoimaan kaikki alustalle kutsutut asiantuntijat, ystävät, tutut ja kenties vanhemmatkin. Ja mikä parasta, koko hanke tehdään mobiililaitteen avulla, ilman piuhoja, hyödyntäen tilanteita ja paikkoja, jotka ovat oppimiselle otollisimpia!

Opetusmaailma ja aikaansa seuraava opettaja on kiinnostunut mobiililaitteista välineinä, jotka voivat edistää oppimista ja helpottaa opetusta. Digitaalisen sisällön kuluttaminen on valitettavan usein puheenparsissa päällimmäisenä. Se mihin opettajien tulisi kiinnittää huomionsa on opiskelijan tukeminen aktiivisena ajatusten, tiedon ja oppimismateriaalin tuottajana, oman oppimisensa näkyväksi tekijänä. Tähän mobiililaitteet antavat omalta osaltaan hienon mahdollisuuden, jota ei voi vähätellä eikä kiistää.

Onneksi kenenkään ei tarvitse enää tehdä päätöksiä uusista pedagogisista suunnista tai laitteiden hankinnasta vaillinaisella tietopohjalla. Niin paljon on kahden viime vuoden aikana toteutettu erilaisia opetusalan pilottihankkeita ja levitetty niiden tuloksia avoimesti eri verkkoympäristöissä ja konferensseissa.  Toinen asia on se, ovatko oppilaitosten päättävät edustajat verkostoissa mukana tai haluavatko he olla. Mikäli eivät, päätöksenteko on erittäin hankalaa, ellei mahdotonta.

Pauliina Venho

Kirjoittaja on teknologiasta tykkäävä kasvatustieteen maisteri, joka toimii mobiilineuvojana ja Mobiilisti -hankkeen osaprojektin projektipäällikkönä Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa. 

Blogitekstin inspiraation lähteitä:

Jari Laru, KT, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto
Mobiilioppiminen – mitä se teknologia tahtoo?
Webinaari
Slideshare-esitys

Anne Rongas, projektisuunnittelija, kouluttaja, opiskelija, yrittäjä, Opeblogin pitäjä
Pyhää lehmää saa välillä potkaista
Oppimishärpäkkeet ja kyky nähdä

Yle Uutiset verkossa: Kari Haakana, Kiiltävä laatta on helppo ja väärä ratkaisu
MTV3.fi verkossa: Suomeenkin kehitetään iPad-kouluja
3T verkkolehti: Pelkät IT-laitteet eivät riitä kouluissa
Edudemic.com: 5 Critical Mistakes Schools Make With iPads (And How To Correct Them)

Helmiä mobiilioppimisen maailmasta (Käy lisäämässä omasi!)

Mobiilisti-hankkeessa kokeiltuja käytännön esimerkkejä:
Mobiiliopas (Mobiilisti-hankkeen tuotokset yhteen kasaava alusta)
Mobiilioppijan wiki, Omnian mobiilitoteutuksia ammatti- ja aikuisopistossa