keskiviikko 31. lokakuuta 2012

Mobiilidokumentoinnista apua ammatillisen koulutuksen näyttö- ja tutkintotilaisuuksiin

Mobiilisti-hankkeen yhtenä tavoitteena on:
 • mallintaa, miten eri tavoin voidaan käyttää mobiililaitteita ja -sovelluksia arvioinnin apuna tutkinnon suorittamisen prosessissa sekä
 • tutkia, miten mobiililaitteet ja -sovellukset mahdollistavat tutkinnon suorittajan osaamisen näkyväksi tekemisen monikanavaisesti (kuva, ääni, video)

Syksyn workshopissa päätimme toteutuksista, joita testataan Omnian, Edupolin ja Hamin yksiköissä lukuvuonna 2012-2013. Esimerkkejä tulee sekä aikuis- että nuorisopuolelta näiden erot huomioon ottaen. Toteutukset tehdään ja arvioidaan yhdessä suunnitellun mallin mukaisesti. Keskitämme mobiiliuden pilotoinnin näyttötilanteeseen/tutkintotilaisuuteen sekä arviointitilaisuuteen-/keskusteluun. Näkökulmina ovat oppijan osaamisen näkyväksi tekeminen sekä prosessin sujuvoittaminen mobiililaitteen avulla. Pyrimme osallistamaan tutkintotoimikuntien edustajia toteutusten arvioinnissa.

Tutkinnon suorittamisella on oma erityispiirteensä ammatillisessa nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa

Nuorison ammatillisen peruskoulutuksen puolella näyttöprosessin erityispiirteenä on se, että opettaja ei ole läsnä näyttötilanteessa, vaan näytön ottaa vastaan työpaikkaohjaaja. Tällöin mobiiliuden lisäarvo tulee osaamisen todentamisen kautta, jolloin opettajalle jää materiaalia näytöstä ja hän voi päättää lopullisen arvosanan.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojen (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) suorittamisen erityispiirteenä on ammattitaidon osoittaminen autenttisessa ympäristössä eli työpaikalla, jolloin kolmikanta (opetusalan edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijäpuolen edustaja) ei ehkä ole paikalla. Tutkintotilaisuuksia voidaan esimerkiksi videokuvata ja em. kolmikanta voi arvioida jälkikäteen tutkintosuorituksen eli yksilön osaamisen. Lisäarvo mobiilidokumentoinnista saadaan siis käyttämällä monipuolisempia arvioinnin menetelmiä, jotka huomioivat opiskelijan yksilöllisesti. Mobiilius voisi hyödyntää suuresti myös henkilökohtaistamisen ja arvioinnin dokumentointia.

Käytännön kokeilut tulevat toteuttamaan 2012-2013 Edupoli; tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sekä myynnin ammattitutkinto, Omnia; hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto ja Hami; mehiläistarhaajan ammattitutkinto ja maatilatalouden perustutkinto.

Etsimme toteutusten kautta vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
  • Miten ammattitaito tulee esiin mobiilisti tuotetun aineiston välityksellä?
  • Miten hyvin arvioinnin kohteena olevat taidot tulevat esiin?
  • Tuntuiko luotettavalta tavalta todeta osaaminen näin?
  • Mitä haasteita tai mahdollisuuksia nähdään tämän kaltaisessa toimintatavassa?
Workshopiin osallistuivat: Ari Rapo ja Sakari Castrén (Edupoli), Kaisa Jussila, Helena Rajalinna ja Pauliina Venho (Omnia), Jaana Nuuttila ja Johanna Salmia (HAMK), Anne-Maria Korhonen (HAMK Aokk), Menna Rantala (Hami)

Aikaisempi blogikirjoitus:
http://mobiilisti.blogspot.fi/2011/12/mobiilisti-alkoi-mallintaa-mobiiliutta.html

maanantai 29. lokakuuta 2012

CASE: Ammattitaidon osoittaminen näyttötutkinnossa mobiiliteknologiaa hyödyntäen

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi Tutkinnon osa: Kaikille valinnainen tutkinnon osa: 4.4.8 Tietojärjestelmien hyödyntäminen

Mitä ammattitaitoa mobiilisti tuotetulla aineistolla pyrittiin osoittamaan: -Laitekokonaisuuden asennus ja sen ominaisuuksien arviointi -Kielitaito (laite tilattu alkomailta) ja käyttöohjeen ymmärtäminen -Käyttöjärjestelmän asennus SD-kortille ja sovittaminen ARM-prosessorille -Palvelimen asentaminen (käyttöjärjestelmä Linux Debian + LAMP) -Tutkinnon suorittajan kehittämisnäkökulma

Mitä tehtiin: 'Tutkinnon suorittaja' demonstroi Raspberry Pi-minitietokoneen käyttöönoton tilannetta videolla, jonka 'opiskelijatoveri' kuvasi kännykkäkameralla. Tilanne otettiin sensuroimatta kerralla purkkiin, koska tärkeintä oli todentaa se mitä oli tehty eli asennusoperaatio. Näin syntyi ammattitaidon todennus. Tutkinnon suorittaja jakoi videon suoraan älypuhelimesta Youtubeen ja upotti näyttöaineistona blogiinsa.
Aineistoon liitetään myös tutkinnon suorittajan laatimaa järjestelmää dokumentoivaa tekstiä, kuvia sekä itsearviointi.Lisäarvo ammattitaidon osoittamiselle: Tämä yksinkertainen esimerkki osoittaa, että ammattitaidon osoittamisen tapoja voi rikastaa mobiiliteknologialla ja että videon ja/tai audion käyttäminen helpottaa dokumentaatioprosessia. Lisäksi aineisto havainnollistuu. Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijalle monipuolisten viestintämenetelmien käytöllä on sen lisäksi arvoa sinänsä.

Asiantuntijuuden jakoi Sakari, videon kuvasi Ari.

tiistai 23. lokakuuta 2012

6.11. webinaari tekijänoikeuksista ja tietosuojasta - pitkospuut tekijänoikeussuon ylittämiseen • Tarvitseeko kaikki opetuksessa käytetty nettiaineisto raportoida Kopiostolle?
 • Jos opettaja tekee itse iPadilla & iMovie-sovelluksella käyttöohje-videoclippejä jonkin laitteen käytöstä, vaikkapa GPS-paikannuslaitteesta, saako videossa näkyä laitteen nimi?
 • Kuka omistaa oikeudet haastatteluihin?


Tekijänoikeudet ja tietosuoja -webinaari ti 6.11. klo 12-15 
osoitteessa https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/kotek

Luennoijana on Tarmo Toikkanen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan Opettajan tekijänoikeusopas.

Voit kirjoittaa tänne ennakkoon tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, joita käsitellään webinaarissa.

Älä uppoa tekijänoikeuksien suohon, vaan pysy pinnalla! Tästä webinaarista saat pitkospuut, joilla ylittää tuo hetteikkö!

Ilmoittaudu mukaan webinaariin pe 2.11. mennessä!


Webinaarin tallenne löytyy esityksen jälkeen Mobiilisti-hankkeen sivuilta.