maanantai 25. maaliskuuta 2013

Mobiilit ja paikkatieto viheralalla

Mobiililaitteiden hyödyt ovat ilmeiset viheralan opiskelijoille ja alalla työskenteleville. Opiskelijat ja työntekijät liikkuvat paljon luonnossa kiinteiden verkkojen ulottumattomissa. Mobiililaitteita voidaan hyödyntää mm. tallentamaan paikkatietoon liittyviä asioita kuten puiden ja istutusalueiden sijainteja, ongelmakohtia sekä reittisuunnitelmia tai dokumentoimaan monimediaisia muistiinpanoja. Laitteita hyödyntämällä voidaan asioita tallentaa suoraan jatkokäsittelyä varten sähköiseen muotoon luopuen alalla vieläkin paljon käytössä olevista papereista ja kynistä.

Lisätyn todellisuuden tarkastelua
Hamkin Lepaan yksikön Maisemasuunnitteluopiskelijat perehtyivät mobiiliuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin niin aikuis- kuin nuoriso-opiskelijoiden toimesta. Viheromaisuuden hallinta ja paikkatietovälineet -opintojakson ennakkotehtävässä koottiin yhteiseen mindmappiin mm. mobiiliuden hyötyjä ja haittoja sekä erilaisia hyödyllisiä paikkatietosovelluskohteita.

Lähiopetuksessa päästiin sitten kiinni itse asiaan. Mindmappiin koostettujen asioiden läpikäynnin jälkeen luotiin lomake, jolla työntekijä voisi raportoida tuntinsa erilaiseen viheralan työtehtäviin liityen ja sen täyttö mobiililla todettiin helpoksi. Opiskelijat tutustuivat ryhmissä Lepaan puistossa lisätyn todellisuuden sovelluksiin, kuten Wikitude ja Junaio, sekä tallensivat reittiä kuvineen kartalle hyödyntäen Sports-Tracker -sovellusta.

Korkeuden mittausta
Rinnakkaisia ryhmiä seurattiin sijainnin jakamisen kautta. Rakennusten ja puiden etäisyyksiä ja korkeuksia mitattiin mobiililla (SmartMeasure -sovellus) ja nämä havainnot sekä muuta havaintokuvaa, -videota että -äänitiedostoja maastosta liitettiin monimediaisiksi muistiinpanoiksi Evernote -sovellukseen (Esimerkkimuistiinpanoja: https://www.evernote.com/pub/mkoulussa/viheromaisuus). Kokeilujen ohessa keskusteltiin, missä erilaisissa tilanteissa näitä erilaisia kokeiltuja asioita voi hyödyntää ja mitä muita mahdollisuuksia ja hyödyllisiä sovelluksia löytyy.

Loppukoosteena opiskelijat saivat tehtäväksi tuottaa lyhyet videoraportit aiheesta, miten pienen kunnan viheromaisuutta voi hallita mobiililaitteiden avulla. Aikuisopiskelijoiden osalta raportin teko jäi omalle ajalle lähiopetuksen pienen tuntimäärän vuoksi. Nuoriso-opiskelijoiden kanssa videot tuotettiin lähiopetuksen päätteeksi ja tehtävään paneuduttiinkin todella innolla ja luovasti. Esimerkkinä ohessa Essin, Maijan, Veeran ja Veeran toteuttama idea.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti