torstai 21. helmikuuta 2013

Kielikoulutuskeskus kokeili iisisti mobiilisti


HAMK:n Kielikoulutuskeskuksen kielten ja viestinnän opettajien koulutuspäivän teemaksi Hämeenlinnassa oli helmikuussa 2013 valittu mobiilius. Kuulimme ja näimme kollegamme Pia Rupposen kokemuksia mobiililaitteiden käytöstä viestinnän opetuksessa ja Johanna Salmia esitteli Mobiilisti-hankkeessa syntyneitä opetustuotoksia.

Sitten oli aika saada sormet kosketusnäytöille ja Jaana Nuuttilan tiiviin laitteiden käyttökoulutuksen jälkeen opettajat jakautuivat pareiksi ja ryhtyivät haastattelemaan ja videoimaan toisiaan kahvikupposten äärellä, eri puolilla rakennusta valitsemissaan paikoissa. Seuraavaksi harjoiteltiin sarjakuvasovelluksen käyttöä dialogin välineenä. Tuotosten jakamista opeteltiin Youtuben ja Dropboxin kautta, mikä todettiin helpoksi ja nopeaksi puuhaksi.

Monta suunnitelmaa omien opintojaksojen toteutuksiin alkoi kieltenopettajien mielissä hahmottua. Yhä enemmän ammatillisen korkea-asteen kielen ja viestinnän opiskelu tulee jatkossa olemaan suoraan kentälle, työelämään ja alakohtaisiin projekteihin integroitua. Mobiilivälineet tarjoavat kevyen ja aina mukana olevan keinon dokumentoida ja jakaa kentällä tapahtuva oppiminen. Todettiin, että opiskelijoiden omien älypuhelinten myötä joka opetusryhmässä on nykyään jo hyvät laitevalmiudet. Opettajien olisi toki hyvä saada työnantajan laitteet käyttöön, jotta emme jää liian kauaksi opiskelijoiden taidoista yhteisöllisten ja seiniin sitomattomien sisältöjen omaksumistapojen hyödyntämisessä.Kirjoittaja: Lehtori Outi Seppä, Hämeen ammattikorkeakoulu

1 kommentti: