maanantai 10. marraskuuta 2014

Omat mobiililaitteet oppimisessa - opiskelijoiden laitekyselyn tulokset 2014

Omien laitteiden käyttö oppimisessa tuntuu olevan opiskelijoille varsin luontevaa. Oma laite on tuttu, siihen on asennettu mieleiset sovellukset ja laitteita kannetaan mukana siellä, missä muutenkin liikutaan.

Omien laitteiden käyttö on kaikille luonnollista
ja sen takia myös hyvin toimivaa
(Opiskelija 2014)

Mobiilisti-hankkeen aikana olemme ennättäneet kartoittaa opiskelijoiden mobiililaitteita ja niiden käyttöä kaiken kaikkiaan neljä kertaa. Tänä vuonna kyselyymme vastasi noin 250 HAMK Biotalouden Koulutus- ja Tutkimuskeskuksen opiskelijaa. Meillä käynnistyi syksyn aikana BYOD-projekti ja kartoitimmekin samalla myös kannettavien tietokoneiden määrää tällä kertaa tarkemmin.

Opiskelijat näkevät mobiilien ja omien laitteiden käytössä paljon mahdollisuuksia. He haluavat entistä enemmän itse olla tekemässä ja tuottamassa, jakamassa osaamistaan ja kokemaansa. Tätä tukee hyvin tiimityöskentely ja työelämäsidonnaisuus, joka meillä on entistä enemmän opetuksessa mukana.


Tiedonhaku ja sisällön tuottaminen on muuttunut totaalisesti.
Kirjatietoa ei kanneta enää päässä,
vaan tietoa haetaan tarpeeseen, kohdennetusti.
Opiskelijalla tulisi olla myös mahdollisuus tuottaa kurssille mieleistään sisältöä,
ja tähän omat laitteet sopivat loistavasti
(koska lähes jokaisella on älypuhelin tms.laite jo omistuksessa).
(Opiskelija 2014)

Mobiililaitteiden ja erilaisten sovellusten käyttö on yhä kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Merkittävää on, että etäopiskelun ja sitä kautta oppimistilannetallenteiden sekä monimuotoisten oppimateriaalien, tuotosten ja tehtävien tarve on kasvanut. Mobiilisovelluksista merkittävästi käyttö on kasvanut erilaisilla chatti- ja kuvapalveluilla, kuten WhatsApp ja Instagram. Samoin yhteisöllinen kirjoittaminen ja tuotosten jakaminen nettiin ovat olleet kasvussa edelleen.

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin Mobiilisti-hankkeessa tuotetussa Mobiilioppaassa: https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/opiskelijakyselyn-tulokset

Johanna Salmia
Hämeen ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti