torstai 6. marraskuuta 2014

Terveisiä maailmalta - EfVET 2014


Terveisiä Portugalin Portosta! 

Mobiilisti oli laajasti esillä erilaisissa työpajoissa ja keskusteluissa tämänvuotuisessa EfVet-Konferenssissa. Kiinnostusta mobiilipedagogiikkaan ja mobiiliteknologian hyödyntämiseen osana ammatillista opetusta tuntui olevan erittäin laajasti kansainvälisten opetuksen kehittäjien keskuudessa. Kerroimme Omniassa mobiilistin kautta tuotettuista malleista ja käytänteistä ja keräsimme talteen hyvät käytänteet Euroopanlaajuisesta verkostosta.


Taustaa:

EfVET (European forum for Vocational Education and Training) on vuosittain järjestettävä konferenssi, jossa jaetaan ja saadaan tietoa kansainvälisistä hankkeista ja niiden saavutuksista. Osallistujat ovat ammatillisen koulutuksen kehittäjiä, opettajia ja johtajia. Osallistujamäärä vuonna 2014 oli 200 henkilöä.

Omnia osallistui mobiilistin puitteissa matkalle EfVET 2014 –konferenssiin lokakuussa 2014. Matkan tarkoituksena oli levittää tietoa hankkeen saavutuksista kansainvälisiin verkostoihin ja tuoda hyviä käyntänteitä suomeen. Matkan kokonaistuotos oli erittäin tyydyttävä, verkosto mobiilipedagogiikan levittämiseen laajeni huomattavasti ja mahdollisuuksia suomalaiseen koulutusvientiin mm. mobiiliosaamisen osalta opetuskäytössä löytyi useita.


Jaettua:

Omnia ja Mobiilisti-hankkeen saavutukset saivat laajaa näkyvyyttä ja kiinnostusta osakseen konferenssissa. Mobiilikokeiluista opetuksessa kerrottiin kaikissa workshopeissa sekä pyöreiden pöytien äärellä. Verkostoitumistapahtumat konferenssin aikana toivat myös paljon kontakteja eurooppalaisista ammattiopistoista ja mahdollisuuksista tulla tutustumaan suomen oppimisympäristöihin herätti paljon keskustelua. Mobiilien laitteiden käyttö ja hyödyntäminen opetuksessa tuntuu olevan vasta alkutekijöissään muissa Euroopan maissa, jotka olivat edustettuina konferenssissa. BYOD on otettu kokeiluun niiltä osin, kun rahoitusta laitteille ei ole löytynyt, mutta innokkuutta opettajien kesken on. Toisaalla on rahoitusta saatu laitteille mutta opettajien koulutus ja innostaminen on vielä kesken. Suomen malli, jossa sosiaalista mediaa käytetään laajana verkostoitumisalustana kansallisella tasolla, mobiililaitteiden hyödyntäminen on monipuolista ja opettajan rooli on jo muutoksessa, herätti paljon kritiikkiä ja keskustelua. Kiinnostus erityisesti opettajien innostamisen menetelmiin sekä mobiililaitteiden konkreettiseen hyödyntämiseen monipuolisena opetusvälineenä oli suuri; näin esimerkiksi ruotsin Malmössa. Jatkotoimia ja yhteydenpitoa hoidetaan myös hankkeen päätyttyä.

Kuultua:

Erittäin positiivisia ajatuksia Mobiilistin näkökulmasta herätti konferenssin ensimmäinen keynote-puhuja (Esitys löytyy täältä ), Euroopan komission Kulttuuri- ja Opetustoimen johtaja Joao Santos. Hän korosti useaan otteeseen puheessaan ja konferenssin aikana muissakin yhteyksissä opettajien tarvetta muuntautua muuttavaan maailmaan, jossa mobiilius (tekninen) ja yhteisöllisyys ovat ensisijaisen tärkeitä. Hän myös nosti esiin BYOD:n kasvavan osuuden opetuksessa ja kehotti oppilaitoksia muuntautumaan oppilaslähtöisemmiksi ja kouluttamaan opetushenkilöstöä monipuolisemmin laitteiden hankintaan ja käyttöön. Myös opetusmateriaalin avoimuudesta sekä MOOCien hyödyntämisestä ammatillisen opetuksen osana Santos oli huolissaan. Niitä pitäisi lisätä hänen mielestään roimasti. Useaan otteeseen hän myös peräänkuulutti kehittäjiä keskittymään enemmän kokonaisuuksiin kuin yksittäisiin ongelmiin. Tulevaisuuden luomisessa ja tulevaisuuden osaajia kouluttaessa on pystyttävä hahmottamaan koko pelikenttä kaikkine pelaajineen.

Innostavimmat tuomiset:

Hollannissa (Friesland college/www.mentorprogramfriesland.nl) on otettu käyttöön mentorointimalli ja opetusympäristön täysivaltainen integrointi teollisuuteen. Oppilaat aloittavat opintonsa suoraan työympäristössä ja kaikki työ integroidaan opseihin. Opettajat ovat mentorin roolissa ja muut työntekijät toimivat vertaisohjaajina. Teoriatunnit pidetään työympäristössä ja teollisuuden osaaminen tulee suoraan työntantajalta ja se opitaan autenttisessa ympäristössä. Mobiililaitteita tässä ei ole tosin vielä integroitu.


Konferenssin yhteenveto kertonee enemmän kuin tuhat sanaa, tanskalaisella esityshuumorilla höystetyn esityksen voi käydä lukaisemassa täältä. Muutosta tarvitaan niin oppimisympäristöissä kuin opetusmenetelmissäkin. Asenteet ratkaisevat ja avoin mieli. Yhdessä kohti tulevaisuutta, se on ainoa oikea tie! Näihin sanoihin ja tunnelmiin on mukava lopettaa Mobiilistin Omnian hankeosuus ja jatkaa mobiilisti toimimista osana arjen käytänteitä!

:)  

Hyvää Syksyä!

t. Laura ja Omnian muut toimijat

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti