perjantai 10. toukokuuta 2013

Mobiilityö - tiimityötä yhdessä ja etänä

Luonnonvara-alalla työtä tehdään yleensä ulkona, muualla kuin toimistotilassa. Työnteko, tutkimustyö, opiskelijoiden ohjaaminen ja vapaa-aika kuluvat pitkälti poissa toimistopöytien ja tietokoneiden ääreltä. HAMK Biotalouden Koulutus- ja Tutkimuskeskus on jo pitkään harjoittanut etätyöskentelyä, koska meidän toimipisteemme sijaitsevat maantieteellisesti eri paikoissa. Mobiililaitteiden avulla pystytään entistä paremmin ja joustavammin toteuttamaan etätyöskentelyä. Mobiilityönteko onnistuu hyvin tänä päivänä niin metsässä, pellolla, junassa, lentokentällä (jopa lentokoneessakin) kuin kannon nokassa istuen.

Mitkä ovat tällaisen työnteon vaatimukset ja mahdollisuudet?
Etä- ja mobiilityön kautta korostuvat yhteisöllisen työskentelyn edut ja mahdollisuudet sekä erilaisten ihmisten roolit, jotka nousevat henkilöiden vahvuuksista. Mobiilityöhön kannattaa lähteä erityisesti silloin, kun työ on muutenkin liikkuvaa tai sillä saavutetaan merkittävä hyöty työnteon kannalta (mm. luonnonvara-, rakennus-, sosiaali- ja hoitoalat). Erilaisilla työtavoilla voidaan säästää niin matkakustannuksissa kuin ympäristön kuormittamisessa. Työtä voidaan tehdä maaseudulta käsin, jolloin edistetään väestönkasvua väestökatoalueilla. Materiaalin tuottamisen ja jakamisen helppous ja paikkatiedon hyödyntäminen ovat selkeitä etuja.


Oppijan näkökulmasta käytännön tekeminen ja harjoittelu tapahtuu usein myös muualla kuin toimistotiloissa tai kiinteässä verkossa. Mobiililaitteet mahdollistavat tekemisen, kokemisen ja tuottamisen aidoissa ympäristöissä eli siellä missä oppiminen tapahtuu parhaiten. Opiskelua ja työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, vaikkapa hoitaessa sairasta lasta tai kun jää luppoaikaa. Opiskelun ja työnteon yhdistäminen onnistuvat saumattomasti. esimerkiksi aikuisopiskelijoilla. Mobiililaitteet tuovat myös merkittävää etua niin ongelma- tai onnettomuustilanteissa. Mobiiliudella mahdollistetaan nopea tiedottaminen ja avunsaanti.

Työnantajan näkökulmasta työteho moninkertaistuu, kun työt hoidetaan esimerkiksi kotoa käsin. Keskittyminen on parempaa, kun keskeytysmäärät ovat pienemmät. Kun työmatkat vähenevät, stressi vähenee parantaen työviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Vanhempi sukupolvi pystyy jatkamaan töitä pidempään, vaikka eläkeikä nousee. Tietokoneluokkien ja pysyvän laitekannan tarve vähenee vaikuttaen ylläpitokustannuksiin. Toimistotilojen osalta voidaan miettiä uusia käyttömalleja, esim. opiskelijoiden ja opettajien omat ryhmä- ja tiimitilat, opiskelijoiden osuuskuntien tilat ja hiljaiset tilat. Yhteiset tilat edesauttavat yhteisöllisyyttä. ja vaikuttavat positiivisesti tiedon kulkuun.

Miksi on hyvä nähdä joskus myös kasvokkain?
Joskus kuitenkin mobiili- tai etätyöntekijäkin kaipaa suoraa kontaktia ihmisiin, joiden kanssa työskentelee. Yhteisissä fyysisissä tapaamisissa päästään syvemmälle asioihin ja esiin nousee ulottuvuuksia, jotka eivät verkon kautta työskennellessä ilmene. Fyysiset tapaamiset edistävät myös osallistujien hyvinvointia ja ohessa usein keskustellaan tarkemmin muistakin kuin työkuulumisista rakentaen näin yhteenkuuluvuutta ja yhteistyön sujuvuutta.

Verkossa työskennellessä ei nähdä ilmeitä ja eleitä, ellei videoyhteys ole käytössä. Yleensä verkossa työskentelevä joutuu pukemaan tunteensa ja olonsa sanoiksi ja kertomaan ne varsin suoraan. Tämä parantaa työhyvinvointia, koska kollega antaa tukea erilaisissa tilanteissa. Tuntuu siltä, että omasta huonosta olosta tai osaamattomuudesta on vaikeampi kertoa kasvokkain kuin purkaen äänellä tai chatissa.

Mobiilistin HAMKin ydintiimin arkityötä tehdään useammilla paikkakunnilla. Tiimin kanssa tapasimme helmikuussa fyysisesti samassa paikassa. Kävimme läpi hankkeen tuotteistamisasioita ja Mobiilikesäkoulun suunnittelua. Testasimme myös uusia työkaluja Magisto ja Movenote ja työstimme myös Mobiilioppaan kakkosversiota. Erittäin tärkeä osa tapaamista oli kuitenkin nähdä toinen siinä kasvotusten, puhua ajatuksista, fiiliksistä ja ideoida tulevaa. Lähitapaamisessa pystyimme tekemään paremmin strategisista suunnittelua, selvitelemään ja analysoimaan syy-seuranta -tilanteita ja sopimaan, miten hoidetaan asioita tulevaisuudessa. Lähitapaamisilla on iso merkitys yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi ja väärinkäsityksien oikomiseksi.

Liitteeksi tiimipäivän videokooste: http://youtu.be/gBGkFyt_IMk
Lue lisää
Annika ja Johanna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti