tiistai 18. joulukuuta 2012

Opiskelijat ja mobiililaitteet


Tänä syksynä toistimme Mobiilisti-hankkeessa HAMKin ja Hamin Biotalouden opiskelijoille tehdyn mobiililaitekyselyn. Kyselyssä kartoitettiin opiselijoiden mobiililaitteiden käyttöä sekä yleisesti että oppimisessa. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 164 opiskelijaa (sekä nuoriso- että aikuispuolelta).

Älypuhelinten määrä on selkeästi kasvanut ja ohittanut peruspuhelimet. Syynä lienee osittain hintojen lasku sekä se, että ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla lienee kotona hankittu jo uudempia laitteita käyttöön. Myös tablet -laitteita alkaa löytyä jo jonkun verran.

Mobiilien käytön oppimisessa opiskelijat ovat kokeneet pääosin mielekkääksi. Koska toimimme luonnonvara-alalla, opiskelijat kokevat mobiiliuden keskeiseksi opiskelussa ja työelämässä. Laite on yleensä aina mukana ja sitä hyödynnetään jo erityisesti tiedonhakuun ja yhteydenpitoon mm. somevälinein. Lisäksi esim. kartta- ja paikkatietopalveluiden käyttö on ollut selkeässä nousussa ja tämä liittyy varmasti kiinteästi alaan. Mobiilipilottien kautta tulleet käyttökokemukset tablet-laitteista ovat olleet positiivisia.

Mobiilisti-hankkeessa jatkamme vielä pilotointia ja mobiilius on jo juurtunut osaan opintojaksoja kiinteäksi osaksi opetusta. HAMKin järjestelmät toimivat hyvin mobiililaitteella, joten opiskelija voi suurimman osan opinnoistaan jo halutessan hoitaa hyödyntäen niitä. Mobiiliuden avulla tuomme erilaisia mahdollisuuksia tuottaa, raportoida, dokumentoida ja julkaista, jolloin oppiminen muodostuu ja tapahtuu helpommin aitojen asioiden ääressä.

Syksyn 2012 kyselyn tarkemmat tulokset löytyvät täältä.
Kooste syksyn 2011 kyselystä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti