torstai 6. syyskuuta 2012

Mobiilit Lapin alkukesässä

Kaksi Aktiivi-verkoston hanketta yhdisti voimansa ja järjesti mobiilityöpajan kesän alkajaisiksi Inarissa upeassa ja uudessa Sajos-kulttuurikeskuksessa. Mobiilisti-hanke kävi pitämässä mobiilityöpajan Sápmi Miehtá -hankkeelle. Pajassa taottiin mobiiliasioita sekä laitteiden ja sovellusten että myös pedagogiikan näkökulmasta.

Ote Sápmi Miehtán blogista

”Työpaja oli innostava ja herätti keskustelua mobiilien opetuskäytön eduista, mutta myös siitä, tuovatko mobiilit lisäarvoa opetukseen. Tässä yksi harjoitustyö, jossa pääsimme käyttämään videon editointiohjelmaa. Harjoitteluvaiheessa tuotosta tärkeämpää oli oppia käyttämään itse välinettä. Esimerkiksi videopätkien tekeminen opetukseen on helppoa ja opettajan lisäksi myös opiskelijat voivat tehdä töitään tabletilla videomuotoon. Itse laitteen ja ohjelmistojen lisäksi tutustuimme erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää tabletteja opetuskäytössä ja opettajat ideoivat, miten he tulevat hyödyntämään mobiileja opetuksessa.
Työpaja yllätti siinä mielessä, että laitteiden käyttäminen on loppujenlopuksi helpompaa kuin esim. minä olin kuvitellut, mutta toisaalta joidenkin sovellusten käyttö vaati kyllä sitä, että joku koulutti (tajusi toimintaperiaatteet). Syyskuussa virtuaalikoulumme opiskelijoiden lähijaksolla tullaan tekemään saamelaiskulttuuriin liittyvä tehtäviä koululle hankituilla iPadeilla. Lisäksi osa (ne, jotka ovat halunneet) mukana olleista opettajista on saanut omat iPadit henkilökohtaiseen opetuskäyttöön. "
Tässä Inarissa tuotettu video:


Kaksipäiväisen pajan toisena päivänä oli vuorossa pedagoginen näkökulma, johdattajana aiheeseen Anne-Maria Korhonen. Seuraavassa Anne-Marian mietteitä:
"Kun laitteisiin ja muutamiin sovelluksiin oli tutustuttu kasvokkain tapahtuneen ohjauksen kautta Inarissa, lähdettiin pohtimaan tarkemmin mobiililaittein tapahtuvaa oppimista. Asiaa syvennettiin ottamalla mukaan pedagogiset mallit oppimisen tukena. Opastus tapahtui etäyhteyksillä Hamkin Mustialan toimipisteestä kauniissa kesäisessä säässä. Osallistujia varten oli tehty Wikispaceen pedagogisia malleja, joita voi soveltaa mobiilioppimisessa - siis silloin, kun oppija on mobiili eli ei ole luokkahuoneessa, vaan esimerkiksi oppimassa työtehtävien äärellä ammattitaitoja. Pedagogiset mallit perustuvat mobiilioppimisessakin jo aiemmin kehitettyihin lukuisiin pedagogisiin malleihin, joita on nyt muokattu mobiilioppimisen näkökulmaan sopivaksi. Malleja on piirtänyt ja kehittänyt Pasi Silander. Wikispacesissa on suunnittelulomakkeita opettajan työkaluksi, kun hän ryhtyy miettimään mobiilioppimisprosessiinsa pedagogiikkaa.
Tilaisuuden etäopettajan (Anne-Maria) mielestä mallien esittely antoi lisäulottuvuutta mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa. Tämä väite perustuu niihin esimerkkitapauksiin ja ideoihin, joita heti lähti syntymään Inarin päässä, kun etäopettaja sai mobiilipedagogiikasta kerrottua. Toivottavasti mallit ja suunnitelmalomakkeet ovat nyt kovassa käytössä Inarissa!"
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti