tiistai 27. maaliskuuta 2012

Kasviopetusta mobiililaitteita hyödyntäenKoristekasviopetuksen kehittäminen on ajankohtaista Lepaalla. Oppimisympäristö eli Lepaan puisto soveltuu oppimiseen hyvin, mutta vuodenajat tekevät kasviopiskelusta haasteellista. Tarkoitus on hyödyntää kasviopetuksessa verkko-opetusta ja integroida siihen myös mobiilioppimista.

Verkkotehtäväksi on kaavailtu mobiililaitteilla toteutettavaa reaaliaikaista tehtävää. Tehtävän pedagoginen sisältö on aikaisemman tiedon näkyväksi tekemistä ja samalla asiayhteyden luomista sen kontekstiin. Se toteutetaan oppijan valitsemassa yrityksessä, jossa hän tekee annettuihin kysymyksiin perustuen videon tai myöhemmin editoitavan kuvasarjan tarinan muodossa. Tarinat tulevat kaikkien nähtäviksi.

Kasvien itseopiskelussa voi seurata Lepaan puistossa olevia kasvikierroksia, jotka on viety GoogleMaps- kartoille. Kasvikierroksilta löytyvät kasvilistojen opiskeltavat (lue: tenttiin tulevat) kasvit. Kasveissa on suomalaisen ja tieteellisen nimen lisäksi QR- koodi, jossa löytyvästä linkistä kasvista on saatavissa on-demand lisätietoa.

Opintojaksoon kuuluu myös kasvien tunnistamistenttejä, jotka perinteisesti toteutetaan luokassa. Tavoitteena on myös autenttisessa ympäristössä toteutettava mobiilikasvitentti. Lepaan puistoissa on paljon kasveja, joita ei ole nimetty nimikylteillä. Puistoon voidaan suunnitella kasvikierros, jossa tunnistettavat kasvilajit on paikannettu kartalle. Oppija suunnistaa kierroksen kartan avulla ja lähettää ohjaajalle vastauksen merkityistä pisteistä. Tämä tentti voi aluksi olla vaihtoehtona perinteisen tentin rinnalla, ja kannustaminen sen valitsemiseksi voisi tapahtua toteuttamalla se parintenttinä. Sen vakiinnuttaminen kasviopetuksen tentiksi vastaisi siihen palautteeseen, että kasvien tunnistaminen näytteistä luokassa ei vastaa työelämässä vaadittavia taitoja. Lisäksi kasvin habitus ja kasvupaikka ovat tekijöitä, jonka perusteella kasveja myös tunnistetaan.

Sari Suomalainen
Lehtori
HAMK/Maisemasuunnittelu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti