keskiviikko 10. syyskuuta 2014

Videot oppimisessa meillä ja maailmalla

Videot Mobiilistissa

Mobiilisti-hankkeessa on lähes neljän vuoden aikana pilototoitu runsaasti videoiden hyödyntämistä oppimisessa ja opetuksessa. Opiskelijat ovat tuottaneet runsaasti materiaalia ja näitä sekä malleja videoiden hyödyntämiseen on koottu Mobiilioppaaseen mm. Oppimisprosessit- ja Caset -otsikoiden alle.

Oppilaitoksen laajuinen YouTuben käyttöönotto

HAMKin yhteiseksi videoidenjakopalveluksi valikoitui vuodenvaihteessa YouTube,  jolloin solmimme myös Google Education Apps -sopimuksen. Sitä kautta henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää YouTubea työ/opiskelijatunnuksillaan. Palvelu on turvallinen, sillä kirjautuminen tapahtuu Sibbolethin kautta.

Jotta kaikki osaisivat hyödyntää videoita parhaalla mahdollisella tavalla sekä toimia yhteisiä käytänteitä seuraten, käynnistimme keväällä YouTube -käyttöönottoprojektin. Lähestyimme aihetta erityisesti teknisestä mutta myös pedagogisesta näkökulmasta. Etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

 • missä vaiheessa opetusta videoita voi hyödyntää
 • miten huomioidaan tekijänoikeudet
 • mitä tekijänoikeuslisenssiä käytämme
 • kuka tuottaa ja miten
 • mitä kuvaamisessa tulisi ottaa huomioon
 • miten videoiden tulisi näkyä ulospäin - millaisen kuvan annamme meistä
 • miten tehdään videokäsikirjoitus
 • millä ja kuinka videoita muokataan
 • millaiset aloitus- ja loppusivut tarvitsemme
 • mitä asetuksia pitää olla YouTubessa käytössä
 • miten videot jaetaan yhteisille kanaville

Aihe paljastui hyvin moniulotteiseksi, mutta suhteellisen nopeassa ajassa saimme materiaalit ja ohjeet koottua kasaan. Tässä auttoi tehokas projektitiimi sekä se, että meillä oli mm. hankkeiden ja opetuksen kautta jo koottuna materiaalia aiempana käyttöön. Luonnollisesti hyödynsimme myös maailmalta (YouTubesta) löytyvää valmismateriaalia.

Projektin päätteeksi järjestämme vielä henkilökunnalle workshoppeja, joissa opastamme kädestä pitäen näissä asioissa. Juurruttaminen organisaation sisällä jatkuu laajemmin sitten näiden henkilöiden kautta, jotka voivat tukea paikallisesti lähipiiriään. Perustamme myös Yammer-ryhmän, jonka kautta saa vertaistukea.

Maailmaalla

Aktiivin standilla (kuva: Aktiivi-hanke)
Osallistuin EdMedia 2014 -konferenssiin kesäkuussa, sillä pidin siellä esityksen aiheesta ‘An Inspiring Outdoor Learning Model’ (= Mobiilikesäkoulumalli). Tämä sai todella hyvän vastaanoton ja kiinnostusta mallin käyttämiseen maailmalla sekä Mobiilikesäkouluun osallistumiseen virisi kuulijoiden joukossa. Lisäksi olin välillä apuna Aktiivin standilla jakaen tietoa eri hankkeista.

Learning Analytics, Simon Buckingham Shum
Konferenssissa oli osallistujia kaiken kaikkiaan noin 60 eri maasta. Keskeisiä teemoja konferenssissa olivat mm. data ja learning analytics, MOOCit, pelillisyys ja videoiden hyödyntäminen. Videoita oli käytetty mm. tutoriaaleihin, digitaalisessa tarinankerronnassa, lukemisen sujuvuuden parantamiseen, haastatteluihin, dialogin tallentamiseen ja analysointiin.

Videot itsessään eivät välttämättä aktivoi oppimista, vaan on hyvä miettiä kokonaisprosessi. Missä kohtaa niitä käytetään, tekisikö oppija niitä itse, mitä oppimistehtäviä niihin liittyy, voisiko niistä rakentaa esim. pelillisen tehtävä- tai oppimisradan?


Johanna Salmia
Hämeen ammattikorkeakoulu


Linkit:

Videotuotannon ohjeistukset: http://www.hamk.fi/ohjeet/digitaalisuus/
Mobiiliopas 2: https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/
EdMedia-esitys ‘An Inspiring Outdoor Learning Model’: http://www.slideshare.net/JohannaSalmia/an-inspiring-outdoor-learning-model-edmedia-2014

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti