torstai 14. marraskuuta 2013

Mobiiliasialla Kanadassa


Kanadassa järjestettiin lokakuussa IFPRA:n (International Federation of Parks and Recreation Administration) ja ARPA:n (Alberta Recreation and Parks Association) yhteinen kongressi, jossa oli yli 500 osallistujaa 17 eri maasta. Kongressin teemana oli ` New Horizons - Learning Together´. Osallistujia olivat niin virkistys- ja viheralueista vastaavat kuin myös koulutusalan ihmiset.  Omassa puheenvuorossani kerroin mobiililaitteiden käytöstä sekä mahdollisuuksista löytää puistoista uusia ulottuvuuksia mobiililaitteiden aviulla. Puheenvuoroni aiheesta herätti mielenkiintoa ja kysymyksiä.

Itse olisin odottanut saavani uutta tietoa, mutta vaikka sosiaalinen media oli vahvasti mukana kongressissa, niin muita puheenvuoroja ei aiheesta ollut. Muutoin monenlaisista ajankohtaisia teemoista liittyen viher- ja virkistysalueisiin keskusteltiin eri yhteyksissä.

Mobiilioppimista ja mobiililaitteiden käyttöä on kehitetty Lepaalla monialaisessa yhteistyössä parin viime vuoden aikana. Näkyvimpänä kehitysaskeleena on ollut Lepaan Virtuaalipuisto, jossa on tähän mennessä testattu kolmea eri sovellusta. Myös menetelmät kasviopetuksessa ja kasvien tenttimisessä kuuluvat osana tämän hetken Virtuaalipuiston kehittämiskonseptiin.

Kiitos Lepaan Virtuaalipuistotyöryhmälle, joka myös auttoi esityksen valmistelussa:  Johanna Salmia (HAMK), Annika Michelson (HAMK), Hannu Äystö (HAMK) ja Anette Ratfeltt (Laterna Vox, Norway). 

Toivoo virkistäytynyt Kanadan kävijä
Sari Suomalainen
lehtori, HAMK/Lepaa


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti