tiistai 5. marraskuuta 2013

Käyttökokemuksia: Tabletit ja blogger metsäalan opintoretkellä Lapissa


Käytin tabletteja Lapin metsien käytön erityispiirteet -opintojaksolla Evon metsäinssiopiskelijoilla, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta tablettien tai bloggerin käytöstä. Tarkoitus oli kokeilla, miten tabletit ja blogger soveltuvat yhteisen tietopankin luomiseen 7 päivää kestävällä opintoretkellä. Opintoretki oli eräänlainen tiedonhankintamatka, johon sisältyi vierailukohteita ympäri Pohjois-Suomea sisä- ja ulkotiloissa. Jokaiselle pienryhmällä (2-3 hlöä) oli vastuullaan yksi vierailukohde, jonka keskeinen anti piti päivittää yhteiseen blogiin ja täydentää tekstiä kuvilla vierailupäivän iltaan mennessä. Bloggeriin koottua tietopankkia opiskelijat hyödyntävät yhteisenä tietolähteenä opintoretken jälkeen tehtävää tutkimusraporttia varten.

Annoin bloggerin päivittämisestä suulisesti pikaohjeistuksen ja itse tehdyn kirjallisen ohjeen. Samalla tehtiin yksi testipäivitys bloggeriin ryhmittäin. Opiskelijat saivat laitteet viikoksi testikäyttöön ennen opintoretkeä. Tablettien käyttö omaksuttiin melko nopeasti ja bloggerin päivittäminen onnistui ilman suurempia ongelmia opintoretkellä. Yritin innostaa opiskelijoita myös täydentämään opintoretken aikana toisten tekemiä muistiinpanoja, ja saada näin vuoropuhelua bloggerin kautta aikaiseksi, mutta ainakaan tällä kertaa asia ei edennyt ajatuksen tasoa pidemmälle. Syynä tähän lienee se, että opiskelijat keskustelivat asioista niin paljon autoissa siirtymien aikana ja iltaisin, ettei bloggerissa toisten muistiinpanojen täydentäminen enää innostanut ketään. Käytin alkumatkasta bloggeria myös päiväkohtaisten tehtävien antopaikkana, josta ilmoitin aamuisin. Pyrin tällä saamaan opiskelijat käymään bloggerissa tiiviimmin ja seuraamaan sen sisältöä. Antamiini tehtäviin liittyi tiedonhankintaa tabletilla sekä vierailuilla saatujen tietojen yhteensovittamista. Tehtävien purku tehtiin illan päätteeksi majoituspaikassa koko ryhmän voimin. Käytössä oli 1 tablet/ryhmä (2-3 hlöä).

Alla koonti opiskelijoiden palautteesta laitteiden ja bloggerin käytöstä:
Pääsääntöisesti tabletin käyttö ja muistiinpanojen koonti yhteiseen bloggeriin koettiin hyvä juttuna. Tabletti koettiin hyödyllisenä apuvälineenä, jonka käyttöä kannattaa harjoitella. Perinteinen kynä ja paperi todettiin edelleen tablettia toimivimmaksi (ei tarvita sähköä, ei sovellusvirheitä tai kuuluvuusongelmia) tavaksi tehdä muistiinpanoja vierailun/luennon aikana ja asioiden hahmotteluun. Tiedon jakamisessa tabletti koettiin toimivaksi apuvälineeksi erityisesti sen takia, että kuvia saattoi lisätä tekstin tueksi. Kirjoittaminen tabletilla tarvitsee totuttelua. Suullisessa palautteessa opiskelijat totesivat, että tabletteja olisi voinut käyttää paljon tehokkaamminkin, mutta sitä ei tajunnut silloin. Opiskelijat kokivat, että osaisivat nyt hyödyntää tabletteja (ja bloggeria?) paljon paremmin oppimisen apuvälineenä. Valtaosa tuntui suhtautuvan positiivisesti tablettien käyttöön opetuksessa jatkossa.

Kehitysehdotuksia/havaintoa opiskelijoilta:
Päivitettäessä muistiinpanoja bloggeriin on huomioitava, että teksti on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Tabletin tehokas käyttö vaatii paljon totuttelua ja harjoittelua.

T: Lauri Värri
HAMK /  Metsätalouden koulutusohjelma, Evo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti