keskiviikko 31. lokakuuta 2012

Mobiilidokumentoinnista apua ammatillisen koulutuksen näyttö- ja tutkintotilaisuuksiin

Mobiilisti-hankkeen yhtenä tavoitteena on:
  • mallintaa, miten eri tavoin voidaan käyttää mobiililaitteita ja -sovelluksia arvioinnin apuna tutkinnon suorittamisen prosessissa sekä
  • tutkia, miten mobiililaitteet ja -sovellukset mahdollistavat tutkinnon suorittajan osaamisen näkyväksi tekemisen monikanavaisesti (kuva, ääni, video)

Syksyn workshopissa päätimme toteutuksista, joita testataan Omnian, Edupolin ja Hamin yksiköissä lukuvuonna 2012-2013. Esimerkkejä tulee sekä aikuis- että nuorisopuolelta näiden erot huomioon ottaen. Toteutukset tehdään ja arvioidaan yhdessä suunnitellun mallin mukaisesti. Keskitämme mobiiliuden pilotoinnin näyttötilanteeseen/tutkintotilaisuuteen sekä arviointitilaisuuteen-/keskusteluun. Näkökulmina ovat oppijan osaamisen näkyväksi tekeminen sekä prosessin sujuvoittaminen mobiililaitteen avulla. Pyrimme osallistamaan tutkintotoimikuntien edustajia toteutusten arvioinnissa.

Tutkinnon suorittamisella on oma erityispiirteensä ammatillisessa nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa

Nuorison ammatillisen peruskoulutuksen puolella näyttöprosessin erityispiirteenä on se, että opettaja ei ole läsnä näyttötilanteessa, vaan näytön ottaa vastaan työpaikkaohjaaja. Tällöin mobiiliuden lisäarvo tulee osaamisen todentamisen kautta, jolloin opettajalle jää materiaalia näytöstä ja hän voi päättää lopullisen arvosanan.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojen (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) suorittamisen erityispiirteenä on ammattitaidon osoittaminen autenttisessa ympäristössä eli työpaikalla, jolloin kolmikanta (opetusalan edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijäpuolen edustaja) ei ehkä ole paikalla. Tutkintotilaisuuksia voidaan esimerkiksi videokuvata ja em. kolmikanta voi arvioida jälkikäteen tutkintosuorituksen eli yksilön osaamisen. Lisäarvo mobiilidokumentoinnista saadaan siis käyttämällä monipuolisempia arvioinnin menetelmiä, jotka huomioivat opiskelijan yksilöllisesti. Mobiilius voisi hyödyntää suuresti myös henkilökohtaistamisen ja arvioinnin dokumentointia.

Käytännön kokeilut tulevat toteuttamaan 2012-2013 Edupoli; tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sekä myynnin ammattitutkinto, Omnia; hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto ja Hami; mehiläistarhaajan ammattitutkinto ja maatilatalouden perustutkinto.

Etsimme toteutusten kautta vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
    • Miten ammattitaito tulee esiin mobiilisti tuotetun aineiston välityksellä?
    • Miten hyvin arvioinnin kohteena olevat taidot tulevat esiin?
    • Tuntuiko luotettavalta tavalta todeta osaaminen näin?
    • Mitä haasteita tai mahdollisuuksia nähdään tämän kaltaisessa toimintatavassa?
Workshopiin osallistuivat: Ari Rapo ja Sakari Castrén (Edupoli), Kaisa Jussila, Helena Rajalinna ja Pauliina Venho (Omnia), Jaana Nuuttila ja Johanna Salmia (HAMK), Anne-Maria Korhonen (HAMK Aokk), Menna Rantala (Hami)

Aikaisempi blogikirjoitus:
http://mobiilisti.blogspot.fi/2011/12/mobiilisti-alkoi-mallintaa-mobiiliutta.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti