keskiviikko 8. lokakuuta 2014

Tutkintotilaisuuksien dokumentointia mobiilisti


Näyttötutkintomestarit kokoontuivat Lånvikin kauniisiin maisemiin syyskuun lopulla. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä on tapahtumassa suuria muutoksia henkilökohtaistamismääräystä myöten. Syy muutoksille on TUTKE2-selvitystyön tulokset ammatillisen koulutuksen kehittämishaasteista. Vastauksia vaille jäätiin vielä monessa asiassa, mutta vuoden 2015 alussa jo tiedetään enemmän.
Näyttötutkintojen järjestäminen edellyttää paljon resursseja koulutuksen järjestäjältä eli oppilaitoksilta ja työpaikoilta. Työpaikat erityisesti, mutta varmasti myös koulutuksen järjestäjät peräänkuuluttavat nykyään ajankäytöllisesti tehokasta toimintaa. Koska tieto- ja viestintätekniikka on kaikkien ulottuvilla, sen hyödyntämisessä myös näyttötutkintotoiminnassa on nähtävissä useita merkittäviä hyöytyjä. Tällaisia ovat mm. helpot dokumentointiympäristöt tuktinnon suorittamissuunnitelmien laatimisessa, samoin kuin tutkintotilaisuuksien arviointilausuntojen kirjaamisessa. Lisäksi arvioinnin dokumentoinnissa hyöty on suuri esimerkiksi tutkintotilaisuuksien videoinnin ja valokuvauksen muodossa. Kaiken kaikkiaan em. asiathan ovat osa henkilökohtaistamisen prosessia ja nähtävissä on modernien ja digitaalisten työvälineiden helpottavan suuresti tätä toimintaa.


TaaviForssell.jpg

Seminaarissa TTS - Työtehoseuralta Taavi Forssell kertoi, miten TTS on hyödyntänyt videoiden käyttöä tutkintotilaisuuksien dokumentoinnissa. Taavi näytti videon mm. puunkaatamisesta:
“Kyseessä oli puistopuutarhurin ammattitutkinnon tutkinnon osa Viheralueiden ylläpito ja siitä yksi arviointikriteeri. Samaisesta videosta näkee monien muidenkin kriteerien toteutumisen. Kriteeri on kirjattu tutkinnon perusteisiin näin: ”osaa kaataa puun niin, että siitä ei aiheudu vaaraa ympäristölle”. Samasta videosta (tai toiminnasta ylipäätään) nähdään kuitenkin myös moottorisahan käyttötaito, työturvallisuusnäkökohdat ja työtekniikoiden hallinta. Videoon liittyvän haastattelun avulla tietoa saadaan vieläkin useammasta kriteeristä.” (Taavi Forssell)
Seminaarissa harjoiteltiin pienissä ryhmissä mobiililaitteilla videokuvaamista Taavin alustuksen innoittamana. Videoinnin sisällön tuotantoon annettiin vaihtoehtoja, joiden kautta saatiin hienoja kommentteja, näytelmiä ja avoimia kysymyksiä tutkintotilaisuuksien digitaaliseen dokumentointiin liittyen. Mikäli kiinnostut katselemaan tuotoksia, ne on koottu seminaarin sivustolle blogimerkinnöiksi: http://ntmseminaari2014.wordpress.com/ Halutessasi voit osallistua keskusteluun em. foorumilla kommentoiden.

Jotta videotaltiointi saatiin lyhyessä ajassa tehtyä käsikirjoituksineen, mukana oli Mobiilistihankeen toimijoista opastamassa laitteiden käytössä Johanna Salmia, Jaana Nuuttila ja Eero Jaakkola. He olivat myös fasilitoinnin osalta tärkeässä roolissa pienryhmäharjoituksissa. iPadit olivat lainassa Hamk Ammatilliselta opettajakorkeakoululta ja Mikko Kekki vastasi laitteiden toimivuudesta ja toimi myös fasilitaattorina. Koko mobiiliosuuden toteutuksen olivat suunnitelleet Anne-Maria Korhonen Hamk ammatilliselta opettajakorkeakoululta ja Hannele Torvinen Jamk Ammatilliselta opettajakorkeakoululta.
Näyttötutkintotoiminnassa ollaan siirtymässä digiaikaan, kuten kaikissa muissakin elämän osa-alueissa. Tämä seminaari oli yhdenlainen päänavaus ja toivottavasti siinä tehdyt tuotokset blogissamme (http://ntmseminaari2014.wordpress.com/) jäävät elämään ja saavat rakentavia kommentteja ja kehittämisehdotuksia jatkossakin.
Kirjoittaja:
Anne-Maria Korhonen
Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti