keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Talvisia kokemuksia hevosnäytöistä

Tammikuinen keskiviikko hevosnäyttöjen parissa toi taas uusia näkökulmia myös mobiililaitteiden hyödyntämiseen. Näyttöjään antaneet opiskelijat ovat Hami Mustialan kolmannen vuosikurssin opiskelijoita, jotka tekivät näyttönsä viimeisellä opintoihinsa kuuluvalla TOP-jaksolla.

TOP-jakso ajoittui heti joululoman perään eli edellisen kerran ennen 18.1. 2012 näyttöjä olen ollut näiden opiskelijoiden kanssa tekemisissä joulukuun puolivälin paikkeilla. Olimme sopineet hoitavamme näyttöihin liittyvät käytännön sopimiset ja tekemiset sähköpostitse ja SoleOpsissa.

Sovitun pohjalta olikin helppo edetä, KUNNES toisen opiskelijan läppärin sanoi poks ja oppilaitoksen järjestelmät kieltäytyivät päästämästä opiskelijaa sisään mihinkään, kuten sähköpostiin ja SoleOpsiin. Kyseisellä tallilla ei työntekijöiden käyttöön tarkoitettua konetta ollut, kuten ei monilla muillakaan talleilla. Saimme kuitenkin asiat ja aikataulut (molemmat näytöt otettiin samana päivä TOP-paikkojen lähekkäisen sijainnin vuoksi) sovituksi, kiitos opiskelijan oman mobiililaitteiden eli kontaktoin opiskelijoita FB:n mobiilisovelluksen kautta.

Näkökulmia hevosnäytöistä ja mobiililaitteista:

1. Opiskelijan matkaan annettava mobiililaite, jonka avulla myös TOP/näyttö-tilojen olisi mahdollista perehtyä ohjeisiin, käytäntöihin ja lomakkeisiin.

2. Hevosnäytöissä toimitaan usein melko laajalla alueella ja työpisteet kaukana toisistaan. Tämä asettaa haasteita. Olosuhteet eri työpisteissä vaihtelevat myös paljon. Tämä asettaa tiettyjä rajoitteita ja haasteita mm. mobiililaitteella dokumentoimiselle.

3. Näyttötilanteessa opiskelijan ei ole itse mahdollista kuljettaa ylimääräisiä laitteita, joilla näyttötilanteita olisi mahdollista dokumentoida. Myös näytön arvioiminen pelkän kuva- tai videomateriaalin perusteella ei ole tarkoituksen mukaista, koska näytöissä ollaan vuorovaikutuksessa eläinten kanssa ja tämän vuorovaikutksen arvioiminen on keskeinen osa myös näytön arviointia.

4. Mobiililaitteiden hyödyntäminen ennen varsinaista näyttöä tapahtuvassa ohjauksessa ja sekä näytön arvioinnissa nousi vahvasti esille. Näin varmistetaan tiedonkulku ja ohjeistus näytön kaikille osapuolille sekä päästään eroon turhasta paperien kanssa pyörimisestä. Tällä hetkellä esim. SoleOpsiiin tehtävät näyttösuunnitelmat ja arvioinnit eivät ole mobiilaitteilla mahdollisia.

5. Hevosnäytöissä tallit sijaisevat usein haja-asutusalueilla ja luotettavien ajo-ohjeiden ja oikeaan paikkaan oikeassa ajassa navigoinnilla on merkitystä.

Olosuhteet hevostalleilla ovat talviseen aikaan hyvin vaihtelevat.
Hevosnäytössä toiminnat sijoittuvat usein laajalle ja eri työpisteet ovat kaukana toisistaan.
Näyttötilanteen tulisi myös olla mahdollisimman normaali hevoselle, joten  palaute ja työnohjaaminen tulee miettiä aina tilannekohtaisesti.


Näyttötilanteessa opiskelijalla on "kädet täynnä" eli dokumentointi mobiililaitteela ei ole mahdollista opiskelijan toimesta.
Näytön arviointi käynnissä nolla-asteisessa tallituvassa. Jos kynä ei aina meinaa pysyä kohmeisissa sormissa, kuinka käy mobiililaitteen?

mNäyttöterveisin Menna Rantala ja Riitta Lehtinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti